2017-01-20 Øk kunnskap om Lions via opplæringsmoduler på nett | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

 

2017-01-20 Øk kunnskap om Lions via opplæringsmoduler på nett

Vår distriktsleder for opplæring (GLT) Maria Soos Stave henviser i vedlagte GL-brev til Lions opplæringsmoduler på nett http://lions.no/Medlemssenter/Opplaering, som kontinuerlig oppdateres.  Et av målene er å øke kunnskapen om Lions blant medlemmene.  Klubbene anbefales å kjøre presentasjonene på « Kjenn Lions» for medlemmene. En veteran i klubben kan gjerne lede dette. Ta alternativt kontakt med GLT maria.iss58@gmail.com om dere ønsker ekstern bistand. Se gjerne nyhetsartikkel om opplæringen i Kjenn Lions.

Søkebegrepene:  sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6, sone7 (uten mellomrom) og D104J tillegges også dette dokument. 

.