Offentlig medlemsinfo | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 J

Forsiden > Distrikt 104 J

Offentlig medlemsinfo

2019-06-30 Referat sonemøte 4 sone4 D104J 06.06.19 i Trøgstad

Tid: 6. juni 2019. Sted : LC Marker - Lions Hus - Trøgstad Fort. Vedlagt følger referat fra referent/past soneleder Arne Østbye, LC Marker.  

2019-06-01 Presentasjon Campaign 100 - for bruk i klubbene

Vedlagt følger en PPT fra LCIF distriktskoordinator Roar Eng, LC Skiptvet som klubbene kan vise for medlemmene.

2019-05-01 Referat sonemøte 3 sone4 D104J 27.02.19 i Ørje

Tid: 27. februar 2019. Sted :  LC Marker - Solstrand Terasse, Haldenveien 170, 1870 Ørje. Referent/past soneleder Arne Østbye, LC Marker.  Neste sonemøte blir i Trøgstad 6. juni.

2019-04-07 Referat sonemøte 4 sone5 D104J 280219 på Ski

Tid: Torsdag 28. februar 2019 kl.19.00. Sted: Servicesenteret, 1400 Ski 

2019-04-07 Referat sonemøte 3 sone5 D104J 151118 på Langhus

Tid: Torsdag 15. november 2018 kl.19.00. Sted: Sagstuveien 2E, 1405 Langhus. 

2019-03-01 Referat sonemøte 2 sone4 D104J 29.11.18 i Mysen

Tid: Torsdag 29. november 2018 kl. 19.00.  Sted: Folkenborg museum, Narvestadveien 7 - 1850 Mysen.  Vedlagt følger referat fra referent/past soneleder Arne Østbye, LC Marker. 

2019-02-25 MITT VALG Nyhetsbrev nr. 1, 2019

Vedlagt følger nyhetsbrevets fullversjon (NA-brev) på 9 sider, blant annet med detaljert informasjon om nye priser på MV-kurs fra 1.1.2019. Interesserte medlemmer i sone1, sone2. sone3, sone4, sone5, sone6og sone7 i D104J kan alle lese denne informasjon. 

2019-02-05 Rapport fra soneleder sone7 D104J

Vedlagt følger rapport fra soneleder John Ivar Rygge, LC Nitteda - Ett sammendrag av lionsinformasjon til sonen hittil i lionsåret 2018-2019.

2019-02-05 Referat sonemøte 3 sone7 D104J 310119 i Lillestrøm

Tid: Torsdag 31. januar 2019. Sted: Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm. Vedlagt følger referatet fra tredje sonemøte lionsåret 2018-2019. Referent: Soneleder John Ivar Rygge, LC Nittedal

2018-12-11 Referat sonemøte 1 sone4 D104J 26.09.18 i Hobøl

Tid: Onsdag 26. september 2018 kl. 19.00.  Sted: Bilitt Gård, Elvestadveien 731,  1827 Hobøl.  Vedlagt følger referat fra referent/past soneleder Arne Østbye, LC Marker. 

2018-12-02 Referat sonemøte 2 sone7 D104J 211118 i Lillestrøm

Tid: Onsdag 21. november 2018. Sted: Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm. Vedlagt følger referatet fra andre sonemøte lionsåret 2018-2019. Referent: Soneleder John Ivar Rygge, LC Nittedal.

2018-11-11 Ungdomsutveksling sommeren 2019

Vedlagt følger epost (YE-brev) til klubbene fra distriktsleder for ungdomsutveksling Ulf Oppegaard, LC Ås/Nordby. Øvrige vedlegg det refereres til ble sendt med eposten. Tilsvarende dokumenter finner du også på Lions Norge:  http://www.lions.no/Vaart-arbeid/Ungdomsutveksling-Youth-...

2018-11-05 Innkalling til sonemøte 3 sone5 D104J 151118 på Langhus

Tid: Torsdag 15. november 2018 kl.19.00. Sted: Sagstuveien 2E, 1405 Langhus. Epost fra soneleder Kari Karlsson, LC Langhus/Siggerud følger vedlagt. Fint om klubbene melder fra til  karikarls@gmail.com om hvor mange som kommer.

2018-10-12 Referat sonemøte 1 sone7 D104J 270918 i Lillestrøm

Tid: Torsdag  27. september 2018. Sted: Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm. Vedlagt følger referatet (versjon 2) fra første sonemøte lionsåret 2018-2019. Referent: Soneleder John Ivar Rygge, LC Nittedal. En liten feil i originalt referat er her rettet.

2018-10-04 Referat sonemøte 4 sone7 D104J 190418 i Lillestrøm

Tid: Torsdag 19. april 2018. Sted: Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm. Vedlagt følger referatet fra siste sonemøte lionsåret 2017-2018, først sendt ut som epost 26. september 2018. Referent: Soneleder John Ivar Rygge, LC Nittedal.

2018-09-17 Referat sonemøte 2 sone5 D104J 060918 i Vestby

Tid: Torsdag 6. september 2018 kl.19.00. Sted:Vestby Prestegård. Referat fra referent/soneleder Kari Karlsson, LC Langhus/Siggerud følger vedlagt.

2018-08-22 Innkalling til sonemøte sone5 D104J 060918 i Vestby

Tid: Torsdag 6. september 2018 kl.19.00.Sted:Vestby Prestegård, Kirkeveien 15, 1540 Vestby.Epost fra soneleder Kari Karlsson, LC Langhus/Siggerud følger vedlagt. Fint om klubbene melder fra til  karikarls@gmail.com om hvor mange som kommer.

2018-08-17 Neste sonemøte i sone5 D104J blir torsdag 6. september i Vestby

Epost fra soneleder Kari Karlsson, LC Langhus/Siggerud om at planlagt sonemøte torsdag 23. august 2018 dessverre må utsettes.Møte avholdes torsdag 6. september 2018 kl. 19. LC Vestby er ansvarlig og sted og agenda kommer senere.

2018-08-01 Retningslinjer for leie av FLL sett D104J

Vedlagt følger skriv (NA-brev/YE-brev) fra Odd Natvik Lions Club Fet om retningslinjer for leie av First Lego Leauge (FLL) sett i vårt distrikt. Klubben må henvender seg innen 10. september 2018 på e-post til ansvarshavende (odd_natvik @hotmail.com) LC Fet med sine ønsker om sett.&...

2018-06-18 Referat sonemøte 4 sone4 D104J 06.06.18 i Skiptvet

Tid: Onsdag 6. juni 2018 kl. 19.00.  Sted: Vonheim samfunnshus, 1816 Skiptvet. Vedlagt følger referat fra referent/past soneleder Sverre Gjulem, LC Rakkestad. Vedlegg: Plan til soneleder 2018-2019, Øistein Svae, LC Skiptvet følger på side 5.

2018-06-14 Referat sonemøte 1 2018-2019 sone5 D104J 070618 i Drøbak

Tid: Torsdag 7. juni. Sted: Oscarsborg Drøbak. Referent soneleder 2018/2019 Kari Karlsson, LC Langhus-Siggerud

2018-05-16 Lionstur til Island august 2018 - program

Vedlagt følger den epost som 16. mai ble sendt alle medlemmer om Lions turen til Island Epost Lionstur til Island 20. til 23. august. I eposten finner du en lenke til detaljert program. Antall plasser er begrenset. Frist for påmelding er mandag 28. mai.

2018-04-17 Spørreundersøkelse relatert til nytt hovedprosjekt utland

Dette er en oppfølging av IR-brev datert 2018-03-17, som minnet om den kommende spørreundersøkelse for å finne frem til vårt neste hovedprosjekt utenfor Norge. Distriktets IRC Tore Ivar Svare, LC Rælingen sitter i prosjektgruppen som skal behandle de innkommende svar. Dette er den første av...

2018-04-07 YE-brev - Vi trenger vertsfamilier 8. juli til 16. juli sommeren 2018

Ønske om vertsfamilier 8. til 16. juli 2018. Sendt til alle medlemmer i D104J. Vedlagt følger eposten fra Helle Soos. Alle soneledere er med dette også orientert. dvs. i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7.

2018-04-06 Innkalling og agenda til sonemøte 5 sone5 D104J 120418 i Ås

Vedlagt følger innkalling/agenda til alle klubbstyrer fra soneleder Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby. Kontakter for festaften i klubbene, pluss representanter for Oppegård Aktivitets lag og Follo Kontaktklubb er informert i separat epost. møtet.Sonemøte torsdag 12. april 2018 blir bestående av tre dele...

2018-04-06 Referat sonemøte 4 sone5 D104J 280218 i Nesodden

Tid: Onsdag 28. februar kl. 19.00-21.30. Sted: Ekelund eldresenter Nesoddtangen. Referent ass. soneleder Kari Karlsson, LC Langhus-Siggerud

2018-03-28 Påminnelse Lokalt Lions Lederkurs i Lillestrøm 10. april 2018

Vedlagt følger påminnelse fra distriktsleder for lederopplæring GLT Jan-Erik Lien. Dette GL-brev omlederopplæring er sendt alle medlemmer i D104J. Påmeldingsfrist er 3. april på e-post: janlie@ostfoldfk.no eller SMS til 99445788.

2018-03-17 Nytt hovedprosjekt i utlandet for Lions Norge – Vi trenger din hjelp!

Dette er en oppfølging av IR-brev som ble sendt klubbene i september for å finne frem til vårt neste hovedprosjekt utenfor Norge. Til dette trenger vi din hjelp. Distriktets IRC Tore Ivar Svare, LC Rælingen går nå ut med vedlagte notat til alle Lions medlemmer i D104J for å forbere...

2018-03-11 Referat sonemøte 3 sone4 D104J 28.02.18 i Rakkestad

Tid: Onsdag 28. februar 2018 kl. 19.00.  Sted: Firmastua, Bye Kroa, 2 etg., Jernbanegata 5, 1890 Rakkestad. Vedlagt følger referat fra referent/past soneleder Sverre Gjulem, LC Rakkestad. Referatet er supplert med lenker til andre dokumenter mv. på nett, herunder handlingsplanen for Lio...

2018-03-05 Rapport fra besøk i Malawi og åpning av tilbygget på helsesenteret - sone2 D104J

Leif Smedbakken i LC Fredrikstad/Glemmen besøkte Lilongwe, hovedstaden i Malawi i perioden 4. – 18. februar og fikk gleden av å delta ved åpningen av en ny bygning som skal avlaste dagens helsesenter. Vedlagt følger hans rapport (IR-brev) med en stor takk til klubbene i sone 2 for hele...

2018-03-01 Invitasjon til Distriktsmøte Distrikt 104 J 2018 i Moss - Ny påmeldingsfrist er lørdag 7. april

Tidspunkt:  Lørdag 21. april 2018. Registrering fra kl. 08.00 - Møtestart kl. 09.00 - Avslutning ca. kl. 17.00. Sted: Samfunnsalen Moss Rådhus, Kirkegata 15, 1530 Moss. Invitasjonen med lenke til påmeldingsskjema, samt parkeringskart på side 2 følger vedlagt. Ny påme...

2018-02-28 Plakat for medlemsverving D104J

Vibeke på Lionskontoret har send en fil til alle distrikter av facebook-posten som skal kunne brukes som plakat, i alle fall A4. Heng den opp der dere finner på noe artig!Vedlagte plakat i bildeformat (4.35MB) kan legges inn og redigeres i word, i tillfelle klubben ønsker å legge inn egen ko...

2018-02-26 Referat sonemøte 3 sone7 D104J 150218 i Lillestrøm

Tid: Torsdag 15. februar 2018. Sted: Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm. Vedlagt følger referatet. Referent: Soneleder John Ivar Rygge, LC Nittedal.

2018-02-23 Skoleprosjektet D104J i Kayumweyumwe i Zambia er åpnet

Vedlagt følger IR-brev fra IRC Tore Ivar Svare, LC Rælingen på 5 sider. En forkortet versjon av rapporten tas inn i månedsavisa Distriktsnytt for mars 2018.

2018-02-22 Invitasjon til sonemøte 4 i sone5 D104J 280218 i Nesodden

Tid: Onsdag 28. februar. Sted: Ekelund eldresenter - Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen. Vedlagt følger invitasjon fra soneleder Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby. Presidenter bes vennligst gi tilbakemelding til ulf@oppegard.com om hvor mange som kommer fra hver klubb innen t...

2018-02-01 Rapport ITC og PRC til Distriktsmøte 2018

I denne rapport (IT-brev/PR-brev) oppsummeres gjennomførte tiltak på IT og PR dette lionsår.

2018-02-01 Referat sonemøte sone1 D104J 250118 i Skjeberg

Tid: Torsdag 25 januar 2018 Sted: Lionshuset i Skjeberg. Referat fra referent Tore Heder, LC Greåker følger vedlagt.

2017-12-17 Veien frem til nytt hovedprosjekt Utland for Lions Norge

Vedlagte IR-brev er sendt klubbene i D104J v/president og IRK. Distriktets IRC Tore Iva Svare, LC Rælingen. Han håper klubbene vil vise PowerPoint presentasjonen og videoer i løpet av vinteren om saken og håper samtidig på innspill og anbefalinger fra klubbene.  Soneleder i sone1. sone2...

2017-12-17 Presentasjon D104J: Veien frem til nytt internasjonalt hovedprosjekt for Lions Norge

Som vedlegg til IR-brev om saken er det her utarbeidet en PowerPoint presentasjon som klubbenes IRK’er kan vise i klubben. I løpet av januar vil også videoer distribueres til klubbene. Vi håper at klubbene får anledning til å vise presentasjon/videoer på et klubbmøte innen 1. april 2018

2017-12-15 Sokkesalg - Lions Club Greåker

Kjøpe ullsokker? Vedlagt følger tilbud fra Lions Club Greåker, sone1 D104J, som selger sitt restparti av sokker i pakker av fire par til 50 kroner pr. pakke + evt. frakt. Kontaktinformasjon finner du i vedlegget.

2017-12-12 Referat sonemøte 2 sone4 D104J 28.november i Trøgstad

Tid: Torsdag 28. november 2017 kl. 19.00 til ca. 21.30. Sted: Lionshuset . Trøgstad Fort.  Vedlagt følger referat fra referent/past soneleder Sverre Gjulem, LC Rakkestad. Referatet er supplert med lenker til andre dokumenter mv. på nett, herunder handlingsplanen for sone 4.

2017-11-29 Lær mer om Lions hjemmesider, facebook og MyLCI sone4 D104J

Vi minner her alle medlemmer i sone 4 om vedlagte epost om opplæring. Eposten har et vedlegg med en artikkel om IT, samt lenker til 4 opplæringsvideoer.Dette dokument er merket med følgende søkebegrep: GL-brev, IT-brev og PR-brev.  

2017-11-24 YE-brev om ungdomsutveksling D104J 2018

Vedlagt følger et YE-brev til ungdomskontakter og presidenter i klubbene i vårt distrikt fra D-YCEC Ulf Oppegård, LC ÅS/Nordby. Han oppfordring om å sende ut ungdom på utveksling til sommeren, samt å skaffe vertsfamilier for sommerens Camp «Imagine Peace» i distrikt 104 J. Alle soneledere (s...

2017-11-23 Notater fra soneledermøte D104J i Fredrikstad

Soneleder i sone 5 Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby noterte noen punkter som han ønsker å dele med klubbene i sone5. Andre soner kan også ha interesse av denne informasjon, dvs. (sone1. sone2, sone3, sone4, sone6, sone7). 

2017-11-23 Referat sonemøte 3 sone5 D104J 151117 i Oppegård

Tid: Onsdag 15. november kl. 19.00. Sted: Tårnåsen aktivitetssenter på Kolbotn. Referent ass. soneleder Kari Karlsson LC Langhus-Siggerud.I vedlagte referat ligger det lenker til aktuelle dokumenter på side 2, herunder klubbenes vedtatte rullering i sonestyret i årene som kommer.

2017-11-23 Rulleringsplan Sonestyrer sone5 D104J 2017-2024

Vedlegg til 2017-11-23 Referat fra sonemøte 3 sone 5 15.11.17. Vedlagt rulleringsplanen for soneledelse/sonestyret ble vedtatt på møtet i punkt 6 a.

2017-11-17 Innkalling/agenda sonemøte 2 sone4 D104J 28.11.17 i Trøgstad

Tid: Torsdag 28. november 2017 kl. 19.00 til ca. 21.30. Sted: Lionshuset . Trøgstad Fort.  Vedlagt følger agenda fra soneleder Arne Østbye, LC Marker, samt veibeskrivelse. Klikkbare lenker til vedlegg på nett er merket med blått. Av hensyn til bevertningen ber soneleder om påm...

2017-11-17 Referat sonemøte 1 sone4 D104J 270917 i Mysen

Tid: Onsdag 27. september  Sted: Mysen. Referent: Past soneleder Sverre Gjulem, LC Rakkestad. 

2017-11-17 Fredsplakatkåringen sone7 D104J 2017

Vedlagt følger referat fra fredsplakatkåringen av skolevinnere og sonevinner i sone 7 onsdag 14. november fra Past soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike.

2017-11-10 Invitasjon til Lions-konferanse for kvinner og litt for menn 030218 på Rygge ungdomsskole

Tid: Lørdag 3. februar. Registrering kl. 09.00. Slutt kl. 16.00. Sted: Rygge ungdomsskole Moss/Rygge.  Vedlagt følger invitasjon til alle Lions, ikke kun oss i D104J , fra Helle Soos. Hun ser frem til en flott og inspirerende dag og håper mange vil delta.

2017-11-08 Innkalling til sonemøte 3 sone5 D104J i Oppegård

Tid: Onsdag 15. november kl. 19.00. Sted: Tårnåsen aktivitetssenter på Kolbotn.  Adressen er: Valhallaveien 62A, 1413 Tårnåsen.Vedlagt følger innkallingen fra soneleder Ulf Oppegård, LC Ås(NordbyPåmelding snarest til LC Oppegård v/president Per Aage Karlsen.  Epost: p-aa...

2017-11-08 Referat sonemøte 2 sone5 D104J 140917 i Ås/Nordby

Tid: Torsdag 14. september 2017. Sted: Liahøy på Nordby i Ås. Vedlagt følger referat fra ass. soneleder Kari Karlsson, LC Langhus-Siggerud

2017-11-01 Lær mer om Lions hjemmesider, facebook og MyLCI

Vi minner her medlemmene i vårt distrikt om vedlagte epost om opplæring. Eposten har et vedlegg med en artikkel om IT, samt lenker til 4 opplæringsvideoer: 1.  Bli kjent med Lions hjemmesider (25 min) 2.  Lag en facebookside (5 min) 3.  Faceb...

2017-10-27 Referat sonemøte 1 sone7 D104J 261017 i Lillestrøm

Tid: Torsdag 26. oktober 2017. Sted: Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm. Vedlagt følger referatet. Referent: Soneleder John Ivar Rygge, LC Nittedal.

2017-10-27 Om Lions hjemmesider, facebook og MyLCi

Oppdatert gjesteartikkel fra ITC Fredrik og PRC Tom i Distriktsnytt for september, opprinnelig datert 2017-09-01 er oppdatert og henviser nå til 4 opplæringsvideoer. 1. Bli kjent med Lions hjemmesider (25 min) 2. Lag en facebookside (5 min) 3. Facebook-kurs (70 mi...

2017-10-24 Referat sonemøte/presidenttreff sone6 D104J 121017 i Enebakk

Tid: Torsdag 12. oktober. Sted: Familiens hus, Enebakk. Referatet fra det første sonemøtet 2017-2018 fra ass. soneleder Vidar Waaden, LC Lørenskog Vest følger vedlagt. 

2017-10-20 Invitasjon til lederkurs i D104J i Askim 21. november 2017

Vedlagt følger invitasjon (GL-brev) til lokalt Lions lederkurs (LLLI). Tid: Tirsdag 21. november kl. 17:00. Sted: Askim videregående skole.Påmelding innen 15.11 til GLT Jan-Erik Lien, e-post janlie@ostfoldfk.no eller SMS til 99445788.Soneleder i sone1, sone2, sone3,...

2017-10-06 Invitasjon til Lions Julecup 2017

Fredrikstad IL og Nygårdshaugen IL i samarbeid med Lions inviterer fotball- og håndballag for spiller med utviklingshemming til Lions Julecup 2017, lørdag 2. desember 2017 i Kongstenhallen, Fredrikstad. Påmeldingen sendes: kam@sarpsborg.commed navn på lag og klasse. Stefan So...

2017-10-02 Referat fra presidenttreff sone1 D104J 280917 i Skjeberg

Tid: Torsdag 28. september. Lionshuset i Skjeberg. Referatet fra soneleder Kai Magnussen, LC Greåker følger vedlagt.

2017-10-02 Innkalling/agenda sonemøte 1 sone2 D104J 181017

Tid: Onsdag 18. oktober kl. 19.00. Sted: Vik pensjonat, Borge. Vedlagt følger agenda fra soneleder Leif Gjerdsbakk, LC Rolvsøy. 

2017-09-01 Rapport fra Lions Camp Imagine Peace D104J 2017

Her følger vedlagt hele rapporten  (YE-brev) fra Helle Sooos, LC Fredrikstad Sorgenfri om årets camp "Imagine peace" med hovedkvarter på Follo Folkehøyskole i Vestby. Helle har også lagt inn en link til den film som ungdommene laget nederst i rapporten. Hvis klubbene ønsk...

2017-08-23 Lions fadderbarn ordning - Det er økt behov for Lions faddere

Vedlagt følger epost med IR-brev fra IRC Tore Ivar Svare om Lions fadderbarn ordning, et samarbeids-prosjekt mellom familien Simensen og Lions Norge i Balikuddembe i Uganda. Det koster klubbene 3000 kr i året for hvert barn. Nederst i vedlegget kan dere laste ned en folder om prosjektet. Son...

2017-08-21 Møtekalender sone5 D104J 2017-2018

Vedlagt følger møtekalender for sone5 Lions-året  2017-2018 fra soneleder Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby.

2017-08-15 Invitasjon til presidenttreff / fagseminar lørdag 16. september i Moss/Rygge

Epost med invitasjon er sendt alle klubbstyrer og fagkontakter i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 i D104J. Samtidig gjøres det oppmerksom på at alle Lions-medlemmer i distriktet er velkomne til å delta for å lære mer om Lions.  Les fagnytt ved å søke på GL-brev, GM-brev, IR-...

2017-06-13 Referat sonemøte 1 (presidenttreff) 2017/2018 sone5 D104J 080617 i Ås/Nordby

Dato: Torsdag 8. juni. Sted: Liahøy grendehus i Ås/Nordby. Referent: Påtroppende ass. soneleder Kari Karlsson, LC Langhus-Siggerud.Vedlagt følger referat.  Vi ble enige om i at presidenttreffet er sonemøte 1 i lionsåret 2017-2018. Det holdes 4 sonemøter til, første i september, så novem...

2017-06-03 Innkalling til presidenttreff sone5 D104J 080617 i Ås-Nordby

Tid: Torsdag 8. juni kl. 19.00. Sted: Liahøy grendehus i Ås kommune - Askehaugveien 150, 1407 Vinterbro (øvre inngang og rett frem),Vedlagt følger innkallingen med vedlegg, som pr. 3. juni ble sendt alle påtroppende presidenter 2017/2018 med kopi til soneledelsen,

2017-05-18 Referat fra Distriktsmøte D104J 220417

Vedlagt følger signert referat fra  Distriktsmøte i D104J lørdag 22. april 2017 på Knapstad ungdomsskole i Hobøl. Referenter: Distriktssekretær Roar Eng, LC Skiptvet og Bente Sand, LC Hobøl. Her finner du distriktsmøtepapirene til møtet.

2017-04-30 Referat sonemøte 4 sone7 D104J 270417 i Lillestrøm

Tid: Torsdag 27. april. Sted: Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm. Referent: Soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike. Vedlagte nettversjon av utsendt referat 30. april er supplert med en del lenker til aktuelle nettsider, nyheter og dokumenter.

2017-04-28 Referat sonemøte 5 sone5 D104J 270404 i Kråkstad

Tid: Torsdag 27. april. Sted: Kråkstad samfunnshus. Referent: Ass. soneleder Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby.

2017-04-26 Agenda til sonemøte i sone5 D104J, torsdag 27.04.2017 i Kråkstad

Her følger agenda til møtet iht. invitasjon sendt ut 21. april.

2017-04-21 Invitasjon til sonemøte i sone5 D104J, torsdag 27.04.2017 kl. 19.00 i Kråkstad

Vedlagt følger invitasjonen fra soneleder Ola Korsmo, LC Nesodden. Agenda følger senere.

2017-04-20 Referat evalueringsmøte Festaften for funksjonshemmede sone5 D104J

Vedlagt følger referat fra debrief-møte vedrørende forberedelse og gjennomføringen av festaften for funksjonshemmede 2017. Referent Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby

2017-04-18 Invitasjon til sonemøte 4 sone7 D104J 270417 i Lillestrøm

Vedlagte epost fra soneleder Anne Karin Haukaas, ble sendt alle medlemmer i sone 7 18. april.

2017-04-17 YE-brev - Vi trenger vertsfamilier til sommerens ungdomsleir D104J

Ønske om vertsfamilier 09.07 - 17.07 2017. Sendt til alle medlemmer i 104J. Vedlagt følger eposten fra Helle Soos. Alle soneledere er med dette også orientert. dvs. i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7.

2017-04-16 Markering av Lions 100 år 12. juni og sommerkonsert i Kolben kulturhus, Kolbotn

Vedlagt følger info pm arrangementet, som vil bli diskutert på neste sonemøte torsdag 27. april i Kråkstad. Tanken om et slikt arrangement ble født på sonemøte i fjor på Nesodden.  En jubileums-aktivitet klubbene i sone5 D104J kunne henge seg på i samme uke som selve datoen for 100 årsdagen...

2017-03-14 Innkalling til sonemøte 5 sone6 D104J 230317 i Rælingen

Vedlagt følger innkalling med saksliste for sonemøte  torsdag 23. mars kl. 19.00 i Øvre Rælingen Kirke (ØRK) underetasjen.

2017-03-13 Distriktsmøtepapirer samlet

Vedlagt finner du de oppdaterte møtepapirer for Distriktsmøtet lørdag 22. april 2017 på Knapstad ungdomsskole i Hobøl kommune. Første versjon ble sendt klubbene i epost 12. mars. I siste versjon datert 13. mars, side 58 er valgkomiteen, som nå er på valg, utvidet fra 2 til 3 personer.&n...

2017-03-01 Invitasjon til Distriktsmøte D104J 2017 på Knapstad ungdomsskole i Hobøl kommune

Tid: Lørdag 22. april 2017 fra kl. 09.00 - ca. kl. 17.00. Sted:Knapstad ungdomsskole, Skoleveien 15, 1823 Knapstad. Vedlagte invitasjon fra president i LC Hobøl, Simen Gjølsø, er pr. 1. mars sendt ut til følgende klubbstyremedlemmer i D104J: President, visepresident, sekretær og kassere...

2017-03-01 Referat sonemøte 3 sone7 D104J 220217 i Lillestrøm

Tid:Onsdag 22. februar Sted; Måsan aktivitetssenter, Lillestrøm

2017-03-01 Planlagte klubbaktiviteter i sone7 D104J pr. februar 2017

Vedlegg til sonereferat datert 2017-03-01 fra sonemøte 22. februar.

2017-02-22 Rapport fra ITC og PRC til Distriktsmøte 2017

Vedlagt følger felles rapport fra ITC Roy Barstad, LC Rygge og PRC/web-red. Tom Schrøder-Nielsen i D104J. PRC fungerer inntil videre også som ITC, da Roy sluttet i Lions 1. februar 2017. Rapporten er relatert til søkebegrepene IT-brev, PR-brev og GL-brev (opplæring).

2017-02-14 Referat sonemøte 4 sone5 D104J 020217

Tid: 2. februar 2017 Sted; Liahøy - Nordby i Ås. Referent Ass. soneleder Ulf Oppegård. LC Ås/Nordby. Vedlegg om prinsipper for utdeling av overskuddet etter festaften og kart over skoler i sonen relatert til FLL  finner du under menypunktet "Intern medlemsinfo" datert 2017-02-14. M...

2017-02-14 Agenda sonemøte sone7 D104J 220217 i Lillestrøm

Tid: Onsdag 22. februar 2017 kl. 19 – 21. Sted: Måsan Aktivitetssenter, Kjerulfs gate 38 Lillestrøm. Lokale: «Torvmåsan».  Agenda følger vedlagt. 2 vedlegg  til innkallingen om First Lego Legaue (FLL) 2017. finner du under, begge datert 2017-02-14.

2017-02-14 FLL-brev til skoler i Romerike 2017

Her følger vedlegg til innkalling til sonemøte i sone7 D104J om Lions-støtte til skolene vedr. FLL 2017. Vedlagte word-dokument er redigerbart for klubber i sone 7 og andre soner.

2017-02-14 FLL-brosjyre D104J 2017

Her følger vedlagt FLL-brosjyre, sendt ut som vedlegg til innkalling til sonemøte 220217 i sone7 datert 2017-02-014. Andre soner kan også benytte denne (sone1. sone2, sone3. sone4, sone5 og sone6). Søk på sone7 for å finne brev til skolene om FLL 2017.

2017-02-01 Referat sonemøte 4 sone6 D104J 260117 i Rælingen

Tid: Torsdag 26. januar 2017. Sted: Øvre Rælingen kirke, Rælingen i underetasjen. Referent: Per Arne Johansen, LC Enebakk.Neste sonemøte er torsdag 23. mars.

2017-02-01 Referat sonemøte 2 sone1 D104J 260117 i Skjeberg

Tid: Torsdag 26. januar. Sted: Lionshuset til LC Skjeberg. Referent: Tore Heder LC Greåker.Neste sonemøte er torsdag 23. mars.

2017-02-01 Referat sonemøte 1 sone1 D104J 241116 i Halden

Tid: Torsdag 24. november Sted: Halden. Referent Tore Heder, LC Greåker. Neste sonemøte er torsdag 26. januar 2017 i Skjeberg. 

2017-02-01 IR-brev sluttrapport fra distriktets skoleprosjekt i Zambia

Vedlagt følger sluttrapport IRC Tore Ivar Svare, LC Rælingen har mottatt. Prosjektet med å bygge Namilangi Primary School, som i dag har 480 elever startet i 2013 med finansiell støtte fra D104J på mer enn kr. 600.000 over 3 år. Siste fase (fase 3) som er nevnt i vedlegget, beløp seg ti...

2017-01-24 Invitasjon til sonemøte 4 sone5 D104J 020217 i Ås-Norby

Vedlagt følger invitasjon og agenda til møtet på Liahøy i Ås/Nordby torsdag 2. februar kl. 19.00. 

2017-01-20 Øk kunnskap om Lions via opplæringsmoduler på nett

Vår distriktsleder for opplæring (GLT) Maria Soos Stave henviser i vedlagte GL-brev til Lions opplæringsmoduler på nett http://lions.no/Medlemssenter/Opplaering, som kontinuerlig oppdateres.  Et av målene er å øke kunnskapen om Lions blant medlemmene.  Klubbene anbefales å kj...

2017-09-19 Lionspresentasjon om organisasjon og motivasjon

Vedlagt følger presentasjonen til Reidar Elnan, LC Nesodden på informasjonskvelden om Lions i sone5 D104J. MD-GLT Rolf Norgren presenterte Lions historie. Reidar besøker gjerne klubber for å gjøre medlemmene bedre kjent med Lions.  Interesserte bes ta kontakt på epost:...

2017-01-13 Innkalling til sonemøte 4 sone6 D104J torsdag 26. januar i Rælingen

Vedlagt følger innkalling og saksliste til møtet i Øvre Rælingen kirke i underetasjen kl. 1 9.00. Vedlegg til innkallingen vedr. spørreundersøkelsen i sonen finner du under menypunktet "Intern medlemsinfo".

2017-01-13 Referat sonemøte 3 sone6 D104J 241116 i Rælingen

Tid: Torsdag 24. november 2016 kl. 19.00. Sted: Øvre Rælingen kirke, Rælingen. Referent Trond Andersen, LC Enebakk. 

2017-01-13 IR-brev om innbetaling til prosjekt Øyehelse

Vedlagt følger påminnelse fra IRC Tore Ivar Svare, LC Rælingen til alle klubbpresidenter, kasserere og IRK'er i D104J om anbefalt innbetaling til Øyehelse-prosjektet Lions og Norad samarbeider om.

2017-01-09 IR-brev om IR-katalog og forespørsel om støtte til Moldova

Vedlagt følger dagens epost fra IRC Tore Ivar Svare LC Rælingen til alle klubbpresidenter og soneledere i D104J.

2017-01-03 Referat sonemøte 3 sone5 D104J 241016 i Drøbak

Tid: Torsdag 24. november kl. 19:00. Sted: Gylteveien 16, Drøbak. Referent: Past soneleder Bjørn Tørmo, LC Vestby. Soneleder Ola Korsmo, LC Nesodden minner om påmeldingsfrist 6. januar til inforasjonskveld om Lions torsdag 19. januar og ber presidentene følge opp dette.

2016-12-24 IR-brev - Statusrapport fra distriktets skoleprosjekt i Zambia

 IRC D104J Tore Ivar Svare. LC Rælingen har mottatt en statusrapport fra vårt skoleprosjekt i Namilangi, Zambia. Den er vedlagt  

2016-12-13 Fredsplakatkonkurransen - Vinner sone7 D104J ble også landsvinner

Årets tema "En feiring av fred".  Fra vår sone deltok alle barneskolene i Sørum, pluss en barneskole i Skedsmo. Årets sonevinner er Mina Strøm, Sørumsand skole. LC Sørum har vært kontakt. Alle sonevinnere går videre til distriktskonkurransen lørdag 19. november. Se vedlegg.Tegninge...

2016-12-01 IR-brev med ny oppdatering om Lions-prosjektet "De glemte barna" i Libanon

Vedlagt følger dagens epost fra IRC D104J Tore Ivar Svare LC Rælingen til IRK'er i klubbene i D104J. Nå kommer han med et forslag til hvordan klubben kan støtte prosjektet ved å henvende seg til dine sambygdinger på klubbarrangementer eller på stands. E-posten har et vedlegg med flere detalj...

2016-11-30 Invitasjon til informasjonskveld om Lions sone5 D104J 190117 i Ås-Nordby

Se vedlagte invitasjon (GL-brev). Tid: Torsdag 19. januar 2017 kl. 19:00 Sted; Klubblokalene til LC Ås/Nordby på Liahøy i Ås kommune - Adresse: Askehaugveien 150, 1407 Vinterbro. Frist for påmelding er 6. januar til soneleder Ola Korsmo, LC Nesodden epost: ola.korsmo@tel...

2016-11-28 Referat sonemøte 1 sone4 D104J 23.11.16 i Hobøl

Tid: Onsdag 23. november  Sted: Fossnes, Hobøl. Referent: Soneleder Sverre Gjulem, LC Rakkestad. I vedlagte dokument ligger det 11 klikkbare lenker til aktuelle dokumenter mv. som ligger på nett.

2016-11-21 Sonemøte sone7 D104J 24. november i Lillestrøm er avlyst

Den 21. november meddeler soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike at planlagt sonemøte 24. november dessverre er avlyst - dette pga manglende påmeldinger.  Se opprinnelig dokument under er datert 2016-11-14.Vedlagt følger opprinnelig agenda.

2016-11-21 Sluttrapport Muunga Helsestasjon i Zambia til sone6 D104J

Distriktsleder i internasjonalt arbeide IRC Tore var Svare har sendt denne sluttrapporten (IR-brev) til klubber i sone 6, som har vært med på prosjektet. Prosjektet er meget positivt mottatt i lokalsamfunnet i Kabwe distriktet. Muunga betjener en befolkning på ca. 3000 mennesker og er å...

2016-11-21 Invitasjon til sonemøte 3 sone5 24.11.16 i Drøbak

Tid: Torsdag 24. november kl. 19:00. Sted: Gylteveien 16, Drøbak. (Det er en rød bygning på venstre side. Merk at det er dårlig med parkeringsplasser, så folket må kompiskjøre). Agenda fra soneleder Ola Korsmo, LC Nesodden, følger vedlagt.

2016-11-20 Agenda sonemøte 2 sone3 D104J 171116

Tid: Torsdag 17.11.2016 kl. 19:00. Sted:Våler Helse- og sosialsenter, Vedagt følger agenda fra soneleder Helge Aronsen, LC Våler.

2016-11-20 Agenda sonemøte 1 sone3 D104J 220916

Tid: Torsdag 22.09.2016 kl 19:00 Sted; Våler Helse- og sosialsenter. Vedlagt følger agenda for møtet og oversikt over fremmøtte fra soneleder Helge Aronsen, LC Våler.

2016-11-17 YE-brev D104J - Mer info om ungdomsutveksling sommeren 2017

Vi begynner nå å få litt mer kjøtt på benet angående ungdomsutveksling for 2017. I vedlagte epost til klubbene 27. november vises tilgjengelige plasser.   I TILLEGG til eposten følger et vedlegg med spesifikasjon av tilgjenglige plasser pr. land.  Husk at disse er for folk fra hele Norg...

2016-11-14 YE-brev D104J - Kandidater til ungdomsutveksling sommeren 2017 søkes

Vi har kommet til det tidspunktet hvor vi, ungdomsteamet på Riks-og Distrikts nivå ber alle medlemmer om hjelp til å finne kandidater til vår ungdomsutveksling i 2017, Vi kan sende ungdom til mer enn 100 leire i over 40 land rundt om i verden. send gjerne ungdom på vårer leirer i vårt vakre land...

2016-11-14 Agenda sonemøte sone7 D104J 241116 i Lillestrøm

Vedlagt følger agenda til sonemøte på Lillestrøm på Måsan aktivitetssenter, Kjerulfsgt. 38, den 24. november kl. 19:00, fra soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike.  - Adressen er Kjærulfs gt. 38, Lillestrøm:  Her er kart.  Denne mailen er sendt til president...

2016-11-09 NA-brev med tilbud om kurs i innhold og salg av MITT VALG - Til klubbene i D104J

Vedlagt følger NA-brev fra NAC D104J Enar Kittelsen, LC Skiptvet til klubbansvarlige for Mitt Valg.  Eposten er sendt til presidenter, sekretærer og NAK'er i klubbene med kopi til distriktstyret og alle soneledere. Alternative kursdatoer er tirsdagene 17. og 31. januar 2017. Tirsdag 3. janua...

2016-11-01 Referat fra presidenttreff sone1 D104J 131016

Tid: Torsdag 13, oktober Sted: Høk kro. Referent Tore Heder, LC Greåker.Neste sonemøte blir 24.11.16 i Halden.

2016-10-31 Bestilling av tulipaner - Frist 1. januar - Lions tulipanaksjon er lørdag 29. april 2017

Vedlagt følger NA-brev fra distriktsleder for forebyggende arbeid NAC Einar Kittelsen, LC Skiptvet til klubbenes president, sekretær og NAK.  Tillitsvalgte i D104J bes følger opp klubbenes "tulipanbestilling" på sonemøter og klubbesøk. Vedlagte dokument dukker også opp på...

2016-10-31 Presentasjon av fagområdet ungdomsarbeid i D104J

Distriktsleder for ungdomsarbeid er YCEC Ulf Oppegård, LC Ås/Nordby. I vedlagte PP-presentasjon (YE-brev) kan du lese om  aktivitetene  Ungdomsutveksling, First Lego League (FLL) og Julecup for funksjonshemmede i vårt distrikt. FLL er allerede i gang, men klubbene har fremdeles mulighet...

2016-10-31 IR-brev om Lions-prosjektet "De glemte flyktningbarna"

Vedlagt følger 2 IR-brev sammen - eposter fra IRC D104J Tore Ivar Svare LC Rælingen, datert 29. september og 31. oktober 2016.  Epostene ble  sendt til presidenter, sekretærer og IRK'er i klubbene, distriktstyret og alle soneledere. Disse finner også dokumentet ved å benytte søkebegrepe...

2016-10-28 IR-brev D104J om internasjonalt arbeide/prosjekter

Vedlagt følger epost fra IRC D104J Tore Ivar Svare, LC Rælingen vedlagt notat fra MD-IRC Nils W. Ørum på Lions Norge. Eposten ble 16. september 2016 sendt til presidenter, sekretærer og IRK'er i klubbene og alle soneledere. Disse finner også dokumentet  ved å benytte søkebegrepene...

2016-10-28 First Lego League (FLL) presentasjon 2016 D104J

Flere Lionsklubber støtter skoler som vil delta i First Lego League - FLL- i D104J, i Sarpsborg (sone1, sone2, sone3, sone4, sone5) og i Lillestrøm (sone6, sone7). Her følger invitasjonen til Sarpsborg. Påmeldingsfrist for skolene var 1. september 2016. Prosjektperoden er 8 uker som avslutte...

2016-10-28 Referat sonemøte sone7 D104J 201016 i Lillestrøm

Vedlagt følger referat fra sonemøte på Lillestrøm på Måsan aktivitetssenter, den 20. oktober , fra soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike. Klikk på vedlegg: - First Lego League - De glemte barna (faktaark/presentasjon). PDF-dokumentene ligger under me...

2016-10-28 IR-brev D104J om Lions-prosjektet "De glemte flyktningbarna"

Vedlagt følger epost fra PRC D104J Tore Ivar Svare, LC Rælingen vedlagt faktaark med presentasjon av prosjektet . Eposten ble 29. september 2016 sendt til presidenter, sekretærer og IRK'er i klubbene, distriktstyret og alle soneledere. Disse finner også dokumentet ved å benytte søkebegrepene sone...

2016-10-21 Referat sonemøte 2 sone5 D104J 220916 på Nesodden

Tid og sted: Torsdag 22.09.2016 på Nesodden, Ekelund, Hilda Magnussens vei nr. 1, Kl.: 19.00 – 2100. Referent: Past soneleder Bjørn Tørmo, LC Vestby. Neste sonemøte er 24. november 2016. Drøbak arrangerer møtet.  

2016-10-19 Referat sonemøte 2 sone6 220916 i Rælingen

Tid: Torsdag 22. september 2016 kl. 19.00. Sted: Øvre Rælingen kirke, Rælingen i underetasjen. Referent: Jan Hvoslef, LC Lørensjog. Soneleder Arild Melleby, lørenskog Øst minner spesielt om at det blir et ekstraordinært sonemøte 10. november kl 1900, sted kommer vi tilbake til, hvo...

2016-10-10 Innkalling til sonemøte sone7 D104J 201016 i Lillestrøm

Vedlagt følger agenda til sonemøte på Lillestrøm på Måsan aktivitetssenter, Kjerulfsgt. 38, den 20. oktober kl. 19:00, fra soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike.  - Adressen er Kjærulfs gt. 38, Lillestrøm: Her er kart.  Møtet er åpent for alle medlemmer og jeg...

2016-09-22 Referat sonemøte/presidentreff sone7 D104J 260516

Vedlagt følger referat fra sonemøte/presidenttreff den 26. mai i Bestyrerboligen, Husebygård på Skedsmokorset. Vedlegg: Handlingsplan for sone 7 finner du under menypunktet " Handlingsplaner" på Distrikt J. Referatet er tidligere sendt klubbene som epost.  Høstens so...

2016-09-20 Referat fra presidentreff D104J 170916 i Askim

Tid: Kl. 09.00 til 15.00 lørdag 17. september 2016. Sted: Askim vg. skole. Referent distriktssekretær Roar Eng, LC Skiptvet. Budskapet gjelder alle soner (sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7).Vedlegg: Presentasjonen av Frivillighet Norge, finner du også under menypunktet "...

2016-09-20 Presentasjon av Frivillighet Norge på presidenttreffet D104J 170916 i Askim

Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge som er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge fortalte om viktigheten av våre innsatser på presidenttreffet i Askim. Vi anmodes om å melde Lions-klubbene inn i registeret - http://frivillighetnorge.no/.Her følger hennes presentas...

2016-09-11 Invitasjon med agenda til presidentreff D104J i Askim 170916

Til alle presidenter, styre og råd i Lions Distrikt 104 J.  På vegne av Distriktsguvernør Knut-Olav Gaaseby ønskes dere velkommen til presidenttreff f.k. lørdag i Askim. Andre klubbmedlemmer er også velkommen, spesielt nye medlemmerTid: Kl. 09.00 til 15.00 lørdag 17. september 2016...

2016-09-11 Innkalling sonemøte 2 sone6 220916 i Rælingen

Hei alle presidenter og ansvarlige for medlemsrekruttering i klubbene i sone 6 + soneledelsen(Det er viktig at presidenten videresender denne mailen til alle som jobber med medlemsutviklingi klubben + evt andre interesserte.)Tid: Torsdag 22. september 2016 kl. 19.00. Sted: Øvre Rælingen kirk...

2016-09-11 Referat sonemøte 1 sone6 D104J 250816 i Rælingen

Tid: Torsdag 25. august 2016 kl. 19.00. Sted: Øvre Rælingen kirke, Rælingen. Referent Trond Andersen, LC Enebakk. Vedlagt følger referatet. Handlingsplanen til sone 6 finner du under menypunktet Handlingsplaner.

2016-09-05 Referat sonemøte 1 sone5 D104J på Nesodden

Tid: Torsdag 11.08.2016 Sted: Ekelund på Nesodden. Referent er Past soneleder Bjørn Tørmo, LC Vestby

2016-09-03 Om kommunikasjon og PR på Lions fagsjefmøte 2016

IT og PR hadde felles seminar med ITC Roy Barstad  og PRC Tom Schrøder-Nielsen som deltagere fra D104J. Vedlagte følger presentasjon fra Vibeke Aasland på Lionskontoret. Hun er kommunikasjonsrådgiver og leder for PR på Lions Norge (MD-PRC). 

2016-09-03 Opplæring klubb D104J av president, sekretær og kasserer

Vedlagt følger tips og lenker til webopplæring på klubb fra distriktsledere Hilde Fredriksen (GMT-Medlemsutvikling) og Maria Stave (GLT-Opplæring). Den er også sendt president, visepresident, sekretær og kasserer som epost med kopi til soneleder, VDG, VDG 1 og VDG 2.

2016-08-03 Referat fra sonens dag i sone 7 290716 på Eidsvoll

Soneleder Anne Karin Haukaas i sone7 D104J forteller her fra ungdomsleirens dag med besøk til Eidsvollbygningen i fint vær og god stemning. Se egen nyhetsartikkel om saken.

2016-06-11 Referat presidentreff sone4 D104J 080616

Tid: Onsdag 8. juni 2016. Sted: Firmastua Ole Chr. Bye, Rakkestad. Referent soneleder Dag Fossheim. LC Mysen.

2016-06-08 Referat presidenttreff sone3 D104J 020616

Tid: Tirsdag 2. juni 2016 Sted: Hos påtroppende soneleder Helge Aronsen LC Våler i Sperrebotn. Referent: Soneleder Jan-Erik Lien, LC Moss Øst.

2016-05-19 Innkalling til presidentreff sone7 D104J 260516

Vedlagt følger innkalling til Presidenttreff som er 26.5. kl 19:00 i Bestyrerboligen, Husebygård på Skedsmokorset. Vedlegg som forslag til handlingsplan finner du nunder menypunktet "Handlingsplaner!. Forslag til organisering av sonene i D104J mv. finner du under datert 2016-05-10.

2016-05-10 Forslag til organisering av og arbeidsoppgaver for sonene i D104J

Brev til soneledere i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 D104J datert 10. mai 2016.

2016-05-09 Referat fra Distriktsmøte i Distrikt 104J 2016

Vedlagt følger referat fra  Distriktsmøte i D104J   lørdag 16. april 2016 på hotell Scandic City i Fredrikstad. Referenter: Distriktssekretær Asbjørn Haugdal, LC Fredrikstad og Tove Høver, LC Lørenskog/Fjellhamar.

2016-05-04 Referat sonemøte 4 sone5 D104J 210416

Tid: Torsdag 21.04.16 kl.19.00  Sted: Eklund, Nesodden Referenter soneleder Bjørn Tørmo, LC Vestby og ass. soneleder Ole Jørgen Klaussen. LC Oppegård

2016-04-20 Innkalling sonemøte 4 sone5 D104J 210416 på Nesodden

Soneleder Bjørn Tørmo, LC Vestby, inviterer her klubbene i sone 5 til nytt sonemøte. Tid: Torsdag 21. april kl. 19.00 Sted: Eklund, Nesodden. Vedlagt følger agenda, opprinnelig sendt  klubbene 17. mars, men med justering av punktene 4 og 5 i dag. Vennligst gi tilbakemelding ti...

2016-04-12 Referat sonemøte 4 sone3 D104J 070416 i Moss

Tid: Torsdag 7. april. Sted: Café Trappane, Møllebyen Moss. Referent: Soneleder Jan-Erik Lien, LC Moss Øst. 

2016-04-06 Distriktsmøtepapirer samlet siste versjon

Vedlagt finner du møtepapirer for Distriktsmøtet lørdag 16. april 2016 i Fredrikstad. Versjon 1 ble sendt alle medlemmer som vedlegg i E-post 14. mars 2016. I siste versjon, sist oppdatert 6. april er feil årstall i bunntekst fra 2015 til 2016, samt noen andre mindre feil rettet.

2016-04-06 Referat sonemøte 4 sone4 D104J 310316 i Spydeberg

Tid: Torsdag 31. mars - Sted: Vollene, Spydeberg

2016-04-02 Referat sonemøte 3 sone4 D104J 240216 i Mysen

Tid: Onsdag 24. februar Sted: Høgli, Mysen. 

2016-03-15 Innkalling sonemøte 3 sone1 D104J 170316

Past soneleder Hans Arild Jaksjø.  LC Greåker, inviterer her klubbene i sone 1 til nytt sonemøte. Tid: Torsdag 17.  mars kl. 19.00. Sted: Høk kro.

2016-03-06 Velkommen til åpning av utsiktstårnet i Skiptvet søndag 13. mars

Søndag 13.mars fra kl.1300 åpnes offisielt UTSIKTSTÅRNET ved Lionshytta, Skiptvet. Lions Club Skiptvet sone4 D104J håper på deltakelse fra flere Lions i distriktet.

2016-03-05 Pressemelding Festaften 2016

Tid: Søndag 13, mars fra kl. 16.30 Sted: Ås videregående skole.  Nii LIONS-klubber i Follo (sone5 D104J) samarbeider om selve arrangementet, med bespisning og dans for ca 200 glade funksjonshemmede,

2016-03-01 Innkalling sonemøte 3 sone7 D104J 170316

Soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike, inviterer her klubbene i sone 7 til nytt sonemøte. Tid: Torsdag 17.  mars kl. 19 - 21. Sted: Eldresenteret på Sørumsand, Asavegen 8. Vedlagt følger innkalling med veibeskrivelse. 

2016-02-23 Referat sonemøte 3 sone5 D104J 180216

Tid: Torsdag 18.02.16 kl.19.00  Sted: Gamle Vevelstadsvei nr. 34. Langhus. Referenter PSL Trygve Elmenhorst, LC Drøbak og SL Bjørn Tørmo, LC Vestby.

2016-02-19 Lions 100 år 2017 - Forslag til felles lokal aktivitet

Kan klubbene samles om en felles lokal aktivitet på Lions 100 års dag lørdag 17. juni 2017? - Vedlagt følger et forslag fra et medlem av 100-års komiteen 2017. Ideen bygger på et gammelt prosjekt/aktivitet kalt Gi og Få en dag, som distrikt 104 H tidligere arrangerte en lørdag i juni i...

2016-02-05 Innkalling sonemøte 3 sone5 D104J 180216 på Langhus

Soneleder Bjørn Tørmo, LC Vestby, inviterer her klubbene i sone 5 til nytt sonemøte. Tid: Torsdag 18. februar kl. 19. Sted: Gamle Vevelstad vei 34, Langhus. Vennligst gi tilbakemelding til soneleder om hvor mange som kommer fra hver klubb. Vedlagt følger agenda som ble send kl...

2016-02-03 Referat sonemøte 3 sone6 D104J 280116 i Rælingen

Tid: Torsdag 28. januar 2016. Kl. 19.00 – 21.10 Sted: Øvre Rælingen Kirke. Referent er ass- soneleder Arild Melleby, LC Lørenskog Øst. Vedlegg/notat om frafall av medlemmer og rekruttering er lagt under menypunktet "Intern medlemsinfo". Lesetilgang krever passord.&nb...

2016-02-02 Referat sonemøte 2 sone7 D104J 280116

Tid: Torsdag 28. januar kl. 19 - 21. Sted: Eldresenteret på Sørumsand. Referent/past soneleder Jon Schøning Lie, LC Strømmen. Presentasjon av "Mitt Valg" på sonemøtet finner du under datert 2016-02-02. Øvrige 3 vedlegg til referatet finner du under menypunktet "Intern med...

2016-02-02 Presentasjon av Mitt Valg sonemøte 2 sone7 D104J 280116

Vedlagt følger presentasjon av «Mitt valg» som president Vemund Digernes, LC Nittedal hadde på siste sonemøte i sone 7.

2016-01-29 Invitasjon til Distriktsmøte D104J 2016 160416 i Fredrikstad

LC Fredrikstad/Sorgenfri og DG Helle Soos ønsker velkommen til Distriktsmøte for MD104J Tid: Lørdag 16. april 2016  Sted: Scandic City hotel, Nygaardsgata 44-46, 1607 Fredrikstad. Påmeldingsfrist er 15. mars 2016.

2016-01-28 Info om sommerens ungdomsleir i D104J

Vedlagt følger en kort info om sommerens ungdomsleir i vårt distrikt fra Stefan Soos, distriktsleder for ungdomsutveksling i D104J. Informasjonen er tidligere sendt alle presidenter og YEK'er, samt soneledere og ass. soneledere som Lions-epost.

2016-01-28 Referat soneledermøte D104J 270116 i Fredrikstad

Vedlagt finner du referat fra fellesmøte for soneledere i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 D104J i Fredrikstad 27. januar. Referent er soneleder sone 3 Jan-Erik Lien, LC Moss Øst. Vedlegget om hvordan klubbene kan logge seg inn på MyLCI for å registrere aktiviteter i forbind...

2016-01-28 Lions 100 år 2017 - Innlogging MyLCI

Vedlagt finner du en bruksanvisning fra distriktskoordinator Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby, om hvordan klubbene i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 D104J, kan registrere aktiviteter i forbindelse med 100 års-jubileumet for Lions i 2017. Se også andre dokumenter fra Fredrik da...

2016-01-22 Informasjon om distriktets ungdomsleir til sommeren

Vedlagt følger en kort informasjon fra distriktsansvarlig for ungdomsutveksling i D104J  Stefan Soos, LC Fredrikstad Sorgenfri.

2016-01-22 Referat sonemøte 3 sone3 D104J 200116 i Moss

Tid: Onsdag 20. januar. Sted: Meløs Stadion. Arrangør: LC Moss Øst. Referent: Soneleder Jan-Erik Lien, LC Moss Øst. 

2016-01-18 Invitasjon til sonemøte 2 sone7 D104J 280116 i Sørumsand

Soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike, inviterer her klubbene i sone 7 til nytt sonemøte. Tid: Torsdag 28. januar kl. 19 - 21. Sted: Eldresenteret på Sørumsand, Asavegen 8. Vedlagt følger agenda med veibeskrivelse. DG Helle Soos og mann YCEC Stefan Soos (ansvarlig for ungdomsu...

2016-01-11 Lions 100 år i 2017 - Info til soneledere og klubber

Brev til soneledere i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 D104J fra jubileumskoordinator Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby. Kopi til klubbene og andre som info. Se presentasjon av budskap og ambisjoner for jubileet under også datert 2016-01-11.

2016-01-11 Lions 100 år 2017- Presentasjon av budskap og ambisjoner

PPT-presentasjon fra jubileumskoordinator Fredrik Knutsen, LC Ås/Nordby er sendt alle soneledere i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 i D104J.

2016-01-04 Referat sonemøte 2 sone4 D104J 251115 i Trøgstad

Tid: Onsdag 25. november Sted: Trøgstad. Referent Sverre Gjulem, LC Rakkestad

2016-01-03 Referat sonemøte 3 sone6 D104J 261115

Tid: Torsdag 26. november 2015 kl. 19.00. Sted: Øvre Rælingen kirke, Rælingen. Referent ass. sekretær Tove Høver, LC Lørenskog/Fjellhamar. Vedlegg om spørreundersøkelsen i sone6 finner du under menypunktet Intern medlemsinfo. Får å få opp dette menypunktet må du være innlogget...

2015-12-16 IR-brev om distriktets skoleprosjekt i Zambia

Vedlagt følger nyhetsbrev til alle presidenter, IRK’er og soneledere i D104J fra IRC Bjørg Marit Tærum Simonsen LC Lørenskog/Fjellhamar

2015-12-15 Fredsplakatkonkurransen 2015 sone7 D104J

Her presenterer soneleder Anne Karin Haukaas vedlagt både vinnerbildet i sone 7 og distriktsvinner fra sone 6. Hun takker alle for stor innsats og hyggelig samarbeid. Under menypunktet Nyheter finner du det  nasjonale vinnerbildet fra Kløfta i Akershus.

2015-12-03 Referat sonemøte 2 sone5 D104J 261115 i Ski

Tid: Torsdag 26. november kl. 19.00. Sted: Waldermarhøyveien 13, i Ski. Arrangør: LC Ski. Det var 19 deltakere på møtet.   Det ble besluttet kun å legge sonereferatene på nett, for dernest å sende E-post til klubbene med lenke til menypunktet Offentlig medlemsinfo på hjemmesiden...

2015-12-01 Forslag til kandidater på valg til Distriktsmøte 2016

Vedlagt dokument er sendt alle klubber v/presidenter, visepresidenter og sekretærer i D104J, med kopi til distriktsrådets medlemmer inkl. distriktsstyret, soneledere og fagsjefer.Frist for innsendte, skriftlige forslag til kandidater er 1. februar 2016. Forslag må underskrives av presidenten i kl...

2015-11-26 Referat sonemøte 2 sone3 D104J 181115 i Moss

Tid: Onsdag 18. november. Sted: Cafe Trappane ved Moss Kino. Referent: Soneleder Jan-Erik Lien, LC Moss Øst. Vedlegg relatert til dansefesten for funksjonshemmede 2016 vises i tillegg i det vedlagte referatet.

2015-11-19 Referat sonemøte 2 sone1 D104J 051115

Tid: Torsdag 5. november kl. 19.00 Sted: Høk kro. Vedlagt følge referat fra møtet v/referent Inge Fjærvik, LC Greåker

2015-11-08 Innkalling sonemøte 2 sone5 D104J 261115 i Ski

Tid: Torsdag 26. november kl. 19.00 Sted. Waldermarhøyveien 13 i Ski.

2015-11-05 Oversikt over internasjonalt arbeide og kontaktpersoner MD-IRC 261015

Vår IRC Bjørg M.T.Simonsen vedlegger her en god oversikt over Lions Norges internasjonale prosjekter. Oversikten er laget for å hjelpe dere til å finne fram til de rette kontaktene, når dere ønsker å bidra til internasjonalt humanitært arbeid. Samtidig orienterer hun om at vårt eget pro...

2015-11-04 Tilbud rakfisk 2015 fra LC Ås/Nordby

Som tidligere selger Lions Club Ås/Nordby, sone5 D104J, også i år rakfisk (ørret fra Valdres). Overlevering av bestilt rakfisk kan skje i Nordby i Ås kommune eller på Lysaker i Oslo. Samlet leveranse pr. klubb kan også avtales  med separat regning til hvert medlem som bestille...

2015-11-04 Innkalling sonemøte 2 sone1 D104J 051115

Tid: Torsdag 5. november kl. 19.00 Sted: Høk kro. Vedlagt følger innkalling med agenda til møtet.

2015-11-03 Referat sonemøte 1 sone1 D104J 240915

Tid: Torsdag 24. september Sted: Høk kro. Vedlagt følger referat fra møtet. Referent past soneleder Hans Arild Jaksjø, LC Greåker

2015-10-26 Lions Tulipanaksjon 2016 - Informasjonsbrev oktober 2015

Vedlagte infobrev om aksjonen kommer fra Hroar Thorsen, Lions Norge. Han utfordrer klubbene i Norge om bestille 1000 000 tulipaner til aksjonen lørdag 30. april 2016. Elektronisk bestillingsskjema finner klubbene her. Tidsfristen for bestilling er 01. januar 2016. Brevet er videre...

2015-10-23 Referat sonemøte 1 sone7 D104J 221015

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 19.00 - 21.15 Sted: Bestyrerboligen, Huseby gård, Husebyveien 9. 2020 Skedsmokorset. Vedlagt følger referat fra møtet. Referent past soneleder Jon Schöning Lie, LC Strømmen.

2015-10-19 Referat sonemøte 1 sone6 D104J i Rælingen

Tid: Torsdag 24. september kl. 19.00 - 21.00. Sted: Øvre Rælingen kirke, Rælingen. Referent ass. soneleder Arild Melleby, LC Lørenskog Øst. 

2015-10-10 Referat sonemøte 1 sone4 D104J 300915 i Skiptvet

Tid: Onsdag 30. september kl. 19.00 - 21.00. Sted: Vonheim Samfunnshus, Skiptvet. Referent soneleder Dag Fossheim, LC Mysen. 

2015-10-10 Referat presidenttreff sone4 D104J 100615 i Mysen

Tid: Onsdag 10. juni kl. 19.00. Sted: Høgli i Mysen Referent soneleder 2015-2016 Dag Fossheim, LC Mysen 

2015-10-06 Referat sonemøte 1 sone5 D104J 240915 i Oppegård

Tid: Torsdag 24. september. Sted: Tårnåsen aktivitetssenter. Tårnåsen i Oppegård. Referent/sekretær: Ass. soneleder Ole Jørgen Klaussen, LC Oppegård.Soneleder Bjørn Tørmo  btormo@online.no, vil lage en kalender med klubb- og soneaktiviteter og ber&nbs...

2015-09-29 Referat sonemøte 1 sone3 D104J 160915 i Moss

Tid: Onsdag 16. september. Sted: Cafe Trappane ved Moss Kino. Referent: Soneleder Jan-Erik Lien, LC Moss Øst.  Soneleder vil lage en kalender med klubbaktiviteter og ber klubbene sende ham sine aktiviteter med dato.

2015-09-28 Innkalling sonemøte 1 sone7 D104J 221015

Soneleder Anne Karin Haukaas, LC Nedre Romerike, inviterer her presidenter og PR-kontakter i klubbene i sone 7. Tid: Torsdag 22. oktober kl. 19 - 21. Sted: Bestyrerboligen, Huseby gård, Husebyveien 9. 2020 Skedsmokorset. Vedlagt følger invitasjon/agenda for møtet. Handlingsplanen for sone 7...

2015-09-17 Agenda presidenttreff D104J 190915 i Moss

Se innkalling datert 2015-08-31. Vedlagt følger agendaen. Både presidenter og fagkontakter i alle 58 klubber i D104J er invitert til møtet. Dvs. fra sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7. Tid: Lørdag 19. september fra kl. 09:00 til 12:00. Sted: American College of Norwa...

2015-08-31 Innkalling til presidenttreff D104J med fagkontakter i Moss 190915

Både presidenter og fagkontakter i alle 58 klubber i D104J inviteres til møtet. Dvs. fra sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7. Tid: Lørdag 19. september fra kl. 09:00 til 12:00. Sted: American College of Norway, Verket 22 134 Moss. Påmeldingsfrist 7. september til he...

2015-08-01 Invitasjon First Lego League 2015 i Sarpsborg

Flere Lionsklubber støtter skoler som vil delta i First Lego League - FLL- i D104J, i Sarpsborg (sone1, sone2, sone3, sone4, sone5) og i Lillestrøm (sone6, sone7). Her følger invitasjonen til Sarpsborg. Påmeldingsfrist for skolene er 1. september 2015.

2015-08-01 Invitasjon First Lego Leauge 2015 i Lillestrøm

Flere Lionsklubber støtter skoler som vil delta i First Lego League - FLL- i D104J, i Sarpsborg (sone1, sone2, sone3, sone4, sone5) og i Lillestrøm (sone6, sone7). Her følger invitasjonen til Lillestrøm. Påmeldingsfrist for skolene er 1. september 2015.

2015-06-17 Referat fra presidenttreff sone3 D104J

Påtroppende soneleder og presidenter for lionsåret 2015-2016 hadde møte i Moss 17. juni 2015. Vedlegg: Oppsummering av soneåret 2014-2015 og handlingsplan finner du under også datert 2015-06-17.

2015-06-17 Oppsummering soneåret 2014-2015 sone3 D104J

Vedlegg til referat fra presidenttreff sone3 17.6.2015

2015-06-12 Referat fra presidenttreff sone5 D104J 110615

Tid:  11. juni 2015. Sted: Son kro. Vedlegg/handlingsplaner datert 2015-06-11 og 2015-06-04 kan du lese under. Dokumenter er sortert i synkende datoorden.

2015-06-12 Velkommen til årets Lionskonferanse - med kvinner i fokus i oktober 2015 i Tønsberg

Prosjektleder ”Flere kvinner i Lions” og NAC D104J Solveig Sandodden Johansen ønsker velkommen til årets Lionskonferanse  -  med kvinner i fokus på Quality Hotel Klubben i Tønsberg den 24. til 25. oktober 2015. Påmelding innen 7. september. Konferansen arrangeres av gruppen ”Flere...

2015-06-01 Månedsbrev juni D104J fra distriktets leder

Vedlagt følger det siste månedsbrevet fra distriktsguvernør (DG) 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Helle Soos fra LC Fredrikstad Sorgenfri overtar som ny DG fra 1. juli. Vi gratulerer for øvrig Lill som ble valgt til ny assisterende guvernørrådsleder 2015-2016 på Riksmøtet i...

2015-05-28 Lions Fredsplakatkonkurranse 2015-2016

Vedlagt følger brev fra koordinator i konkurransen Vidar Waaden til klubbene i D104J. Han håper at mange klubber vil delta i år. Lions Fredsplakatkonkurranse arrangeres i år for 28. gang. Konkurransen som arrangeres i samarbeid med FN, er verdensomspennende. Tema for konkurransen e...

2015-05-22 Referat fra sonemøte 5 sone3 D104J 210515 i Moss

Tid: Onsdag 21. mai. Sted: Cafe Trappane ved Moss Kino. Referent: Påtroppende soneleder Jan-Erik Lien, LC Moss Øst. 

2015-05-19 Evalueringsprosjekt Mitt Valg - invitasjon til aktuelle skoler

Aktuelle skoler i vårt distrikt inviteres til å delta i den forskningsbaserte evaluering.Vedlegg til møte med soneledere og påtroppende soneledere i sone1, sone2, sone3, sone4, sone5, sone6 og sone7 i D104J. Referatet fra møtet kan du lese under menypunktet Intern medlemsinfo, som vises etter inn...

2015-05-15 Referat fra sonemøte 4 sone3 D104J 170315 i Moss

Tid: Tirsdag 17. mars Kl. 19.00. Sted: Cafe Trappane ved Moss Kino.

2015-05-11 Referat sonemøte 4 sone4 D104J 290415 i Askim

Tid: Onsdag 29 april. Sted: Klubbhuset til Askim Fotball

2015-05-01 Månedbrev D104J mai 2015

Vedlagt følger månedsbrevet for mai fra distriktsguvernør (DG) 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun takker alle for en vel gjennomført tulipanaksjon og ønsker medlemmene en God 17. mai.

2015-04-28 Innkalling til sonemøte 4 sone4 D104J i Askim 290415

Tid: Onsdag 29 april kl. 19.00 til ca. 21.00. Sted: Klubbhuset til Askim Fotball Klubb. Veibeskrivelse og agenda følger vedlagt.

2015-04-27 Referat sonemøte 4 sone5 D104J 160415 på Vinterbro

Tid: Torsdag 16. april. Sted: Klubbhuset, Sportsveien 21 Vinterbro. Arrangør: Ås/Nordby. Artikkelen fra årets festaften for funksjonshemmede på Ås vg. skole søndag 12. april finner du under menypunktet Nyheter.

2015-04-20 Referat Distriktsmøte D104J 2015

Tid: Lørdag 11. april 2015. Sted: Quality hotel Olavsgaard, 2013 Skjetten i Skedsmo kommune. 102 delegater og 26 observatører stilte.To mindre korrigeringer er gjort sammenlignet med utsendt e-post. Punkt 2.31 Valg - VDG1 Helle Soos satt i valgkomiteen, ikke DG Lill Alver. Hun la også frem plane...

2015-04-10 Påminnelse om presidentopplæring D104J - Ny påmeldingsfrist er søndag 19. april

Til presidenter og visepresidenter i D104J Det er fortsatt muligheter til å melde seg på kurset. Merk at klokkeslett er endret.Tid: Lørdagene 25. april og 9. mai fra kl. 09.00 til 15.30. Sted: Follo Folkehøyskole i Vestby. PÅMELDING TIL GLT Reidar Elnan  - Mobil: 905 25 791 - Epost...

2015-04-06 Referat sonemøte 4 sone6 D104J 260315

Tid: Torsdag 26. mars 2015. Sted: Øvre Rælingen Kirke.

2015-03-27 Månedsbrev D104J april 2015

Vedlagt følger månedsbrevet for april fra distriktsguvernør (DG) 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun ønsker medlemmene en God Påske og all til lykke med Lions Tulipanaksjon lørdag 25. april.

2015-03-19 innkalling til sonemøte 4 sone6 D104J 260315

Tid: Torsdag 26. mars 2015 Kl. 19.00 – 21.00. Sted: Øvre Rælingen Kirke. Vennligst gi soneleder Kjell Arne Andersen anka@aleander.no tilbakemelding på hvor mange som kommer fra de klubbene. Vedlagt følger agenda for møtet. 

2015-02-17 Referat distriktsrådsmøte 3 D104J 140315 i Rolvsøy-Fredrikstad

Tid: Lørdag 14. mars Sted: Trollklubben Barnehage - Rolvsøy – Fredrikstad. Se vedlegg om brev til skolene under.

2015-03-17 Brev til skoler i sone2 D104J om Mitt valg, tegnekonkuttansen og FLL

Vedlegg til referat fra distriktsrådsmøte over. Vedlagte redigerbare word-dokument fra mars 2014 kan benyttes som et eksempel på brev til skolene om hva Lionsklubbene kan å tilby skolene.

2015-03-17 Lions tulipanaksjon D104J lørdag 25. april 2015

Distriktleder for forebyggende arbeid (NAC) Solveig Sandodden Johansen ønsker her klubbene til lykke med "Tulipandagen" lørdag 25. april. Hun minner om at profileringsmateriell kan kjøpes via Markedsplassen på Lions Norge: www.lions.no/Medlemssenter/Idetorg/Markedsplassen  

2015-03-16 Distriktsmøtepapirer D104J 2015 samlet v3

Vedlagt følger distriktsmøtepapirer (versjon 3) med noen mindre endringer i forhold til utsendt vedlegg i E-post 6. mars. Blant annet er 3 nye kandidater på valg som fagsjefer endret og de som ikke er på valg i komiteer er tillagt. Dersom du har spørsmål til regnskapet, vennligst t...

2015-03-15 Referat sonemøte 3 sone4 D104J 280115 i Trøgstad

Tid: Onsdag 28. januar. Sted: Lionshuset på Trøgstad fort.

2015-03-09 Invitasjon til sonemøte 4 sone3 D104J 170315 i Moss

Tid: Tirsdag 17. mars Kl. 19.00. Sted: Cafe Trappane ved Moss Kino. Soneleder Svein J. Lie  sjlie@hotmail.com ber om tilbakemelding senest søndag 15. mars om hvor mange som stiller fra hver klubb.

2015-03-06 Info om Camp 2015 og utsendelse av studenter 2016 D104J

Distriktsleder for ungdomsutveksling Stefan Trygve Soos legger her ved et skriv som bør drøftes i hver klubb. Han har det meste på plass, men utfordringen er som tidligere å skaffe nok vertsfamilier til sommerens Camp deltakere. Klubbene bes gi tilbakemelding innen 1. april.

2015-03-04 Invitasjon til mannekengoppvisning i Lørenskog 22. april

Lions Club Lørenskog/Fjellhamar inviterer igjen til mannekengoppvisning i Lørenskog hus onsdag 22. april 2015 kl. 19.00. Hjertelig velkommen. Vedlagt følger invitasjon for utskrift.

2015-03-02 Referat sonemøte 3 sone5 D104J 220115 i Ås

Tid: Torsdag22. januar. Sted: Ås. Hoveddtema var internasjonalt hjelpearbeid og status for vårt distriktsprosjekter i Afrika v/IRC Bjørg Simonsen. Neste sonemøte er 16. april.

2015-02-27 Månedsbrev D104J mars 2015

Vedlagt følger månedsbrevet for mars fra distriktsguvernør (DG) 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike.

2015-03-01 Program vårkonsert i Kolbotn 16. mars

Her kan du skrive ut endelig program relatert til nyhetsartikkelen til vårkonsert i Kolben mandag 16. mars 2015 kl. 12:00.  

2015-02-24 Ber om innspill til fremtidige bærekraftige LAN-prosjekter

Kjære presidenter, IRK’er og soneledere i D104J: IRC Bjørg M.T. Simonsen videreformidler her et brev fra MD-IRC Nils Ørum. Hun håper dere tar dere tid til å lese vedlegget og eventuelt komme fram med gode forslag til fremtidige LAN prosjekter for Lions Norge innen 27. mars 20...

2015-02-18 Invitasjon til vårkonsert 16. mars kl. 12.00 i Kolbotn

Tid: Mandag 16. mars kl. 12.00. Sted: Kolben kulturhus, Kolbotn - Utskrift kan gjøres av vedlagte dokument. Mvh LC Oppegård sone5 D104J. 

2015-02-17 Invitasjon til presidentopplæring D104J 25. april og 9. mai 2015 i Vestby

Tid: Lørdagene 25. april og 9. mai fra kl. 10.00 til 16.00. Sted: Follo Folkehøyskole i Vestby. PÅMELDING TIL GLT Reidar Elnan  - Mobil: 905 25 791 - Epost: reidar.elnan@gmail.com. Påmeldingsfrist: Fredag 10. april 2015          

2015-02-15 Innkalling distriktsrådsmøte 3 D104J 140315 i Rolvsøy-Fredrikstad

Tid: Lørdag 14. mars fra kl. 09.00 – 15.30 Sted: Trollklubben Barnehage - Råkollveien 107 -Rolvsøy – Fredrikstad. Formenn i lov- og valgkomiteen inviteres også, likeledes medlemmer av hedersrådet. Agenda følger vedlagt.

2015-02-12 Lions Røde Fjær - Takk for innsatsen

Distriktsguvernør Lill Alver og Distriktansvarlig LRF D104J Roar Eng takker alle medlemmer i distriktet for innsatsen - Vi er alle vinnere

2015-02-10 Rapport fra ITC og Web red. til Distriktsmøte 2015

Her følger rapporten til årets Distriktsmøte D104J fra distrikts IKT-leder (ITC) Roy Barstad, LC Rygge og Web red. Tom Schrøder-Nielsen, LC Vestby.

2015-02-09 Referat FLL planleggingsmøte D104J 060215 Inspiria Sc. Center

Vedlegg følger under. Neste møte den 23.04.2015 i Vestby.

2015-02-09 Handlingsplan Ja til utdanning D104J lionsåret 2015-2016

Vedlegg til referat over - Basert på notat fra 26.06.2014

2015-02-04 Korrigert referat distriktsrådsmøte D104J i Hobøl - Neste møte blir lørdag 14. mars

Tid: Lørdag 29. november Sted: Tingvold, Elvestadveien 958, Hobøl. Opprinnelig referat fra 2015-12-02 er her korrigert. Neste distriktsrådsmøte blir likevel lørdag 14. mars som opprinnelig planlagt. Tid, sted og agenda kommer senere.

2015-02-03 Referat sonemøte 3 sone6 D104J 290115

Tid: Torsdag 29. januar 2015 Kl. 19.00 – 21.00. Sted: Øvre Rælingen Kirke.

2015-01-31 Månedsbrev D104J februar 2015

Vedlagt følger månedsbrevet for februar fra distriktsguvernør (DG) 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun ønsker alle bøssebærere til lykke med Lions Røde Fjær aksjonen 2. til 8. februar 2015.

2015-01-30 Invitasjon til Distriktsmøte lørdag 11. april 2015 i Skedsmo

Sted:  Quality Hotel Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten (Skedsmo kommune). Tid:Lørdag 11. april 2015.. Registreringen åpner kl. 08.00. Møtestart kl. 09.00. Ledsagertur starter kl. 10.00. Møteavslutning forventes ca. kl. 17.00 og banketten begynner kl. 18.30.&n...

2015-01-28 Lions Mint en lønnsom klubbaktivitet

Fra 1993 og frem til i dag har salget av den lille sukkertøyrullen bidratt med millioner av kroner først og fremst til klubbenes aktivitetskasser, Vi anbefaler at også klubber i D104J skal ta del i denne aktiviteten!

2015-01-26 Innkalling sonemøte 3 sone6 D104J i Rælingen

Tid: Torsdag 29. januar 2015 Kl. 19.00 – 21.00. Sted: Øvre Rælingen Kirke. Agenda følger vedlagt. Vennligst meld i fra om hvor mange som kommer fra din klubb til: anka@aleander.no

2015-01-22 Innkalling til sonemøte 3 sone4 D104J i Trøgstad

Tid: Onsdag 28. januar kl. 19.00 - ca. 21.00. Sted: Lionshuset på Trøgstad fort, Veibeskrivelse og agenda  finner du i vedlagte dokument.

2015-01-22 Referat fra sonemøte 2 sone4 D104J i Spydeberg

Avholdt 26. november 2014 i Spydeberg

2015-01-16 Invitasjon til sonemøte 3 sone3 D104J i Moss 2001153

Tid: Tirsdag 20. januar Kl. 19.00. Sted: Det avholdes i lokalene ved cafe trappane - Moss Kino som tidligere.  Påmelding/avmelding til soneleder Svein J. Lie:  sjlie@hotmail.com

2015-01-08 Invitasjon til stormøte Lions Røde Fjær i Moss 280115

Bøssebærere og lionsmedlemmermed familier i sone3 og sone5 som inviteres onsdag 28. januar kl. 19.00 til 21.30 i samfunnssalen ved Moss Rådhus. Forhåndpåmelding skjer til LRF-kontaktene i klubbene.

2015-01-01 Månedsbrev D104J januar fra distriktets leder

Vedlagt følger månedsbrevet for januar fra distriktsguvernør (DG) 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun håper dere er friske, uthvilte og rede til å ta fatt på LIONS RØDE FJÆR 2015!!

2014-12-12 Juleholsen fra distriktets ledelse

Vedlagte julehilsen ble sendt til melemmene i hver enkelt klubb i D104J som E-post 15. desember 2014.

2014-12-15 IR-brev om distriktets skoleprosjekt i Zambia

Vedlagt følger nyhetsbrev til alle presidenter, IRK’er og soneledere i D104Jfra IRC Bjørg Marit Tærum Simonsen.

2014-12-04 Referat sonemøte 2 sone6 D104J 271114 i Rælingen

Tid: Torsdag 27. november 2014.  Sted: Øvre Rælingen Kirke. Neste sonemøte: blir torsdag 29. januar 2015 kl. 19.00 i Øvre Rælingen kirke. Soneleder Kjell Arne Andersen ønsker dere alle en riktig God Jul !

2014-12-03 Julehilsen med LRF-sjekkliste til julemøtene i klubbene

Er alt på plass? Den store innsamlingsaksjonen nærmer seg raskt og vi ber om at klubbene i D104J går gjennom vedlagte sjekkliste på sine julemøter. Se regnskapsinstruks og annen info om Lions Røde Fjær datert 2014-09-25 under (Dokumentene er sortert i datoorden).

2014-12-02 Referat distriktsrådsmøte 2 D104J 291114 i Hobøl

Tid: Lørdag 29. november Sted: Tingvold, Elvestadveien 958, Hobøl.

2014-12-01 Månedsbrev D104J desember fra distriktets leder

Her følger månedsbrevet for desember fra distriktsguvernør (DG) 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. 

2014-12-01 Status ungdomsutveksling 2015 i vårt distrikt

 Leder for ungdomsutveksling i D104J Stefan Trygve Soos forteller i vedlegget at planlegging av de ungdommer vi skal sende til utlandet og de vi inviterer til Norge er godt i gang, En viktig frist er at vi trenger navn på kandidater til utlandet innen 15. desember.

2014-12-01 Endring i avtaleforhold av Lions standard e-post

Standard Epost med klubbnavn@lions.no stenges for klubber som ikke har avtale fra 1.desember 2014. De klubber i D104J som ønsker å beholde gammel e-post må tegne egen avtale. se vedlagte skriv.

2014-11-30 Informasjon om Distriktsmøtet 2015. Frist for innlevering av forslag er 1. februar.

Distriktsmøte for D104J avholdes lørdag den 11. april 2015 på Quality Olavsgaard Hotell i Skedsmo kommune. I denne anledning minnes det i vedlegget om fristen for innsending av forslag som ønskes behandlet av Distriktsmøtet er 1. februar 2015. Samme frist gjelder forslag til kandidater på valg. S...

2014-11-29 Forslag til kandidater på valg til Distriktsmøte 2015

Det er tid for å se framover til Distriktsmøte i 2015 og neste valg! Det er viktig å finne de beste kandidatene, og valgkomiteen vil derfor oppfordre medlemmer, klubber, soner i D104J til å engasjere seg allerede i å finne gode kandidater. Frist for innsendte, skriftlige forslag er 1. februa...

2011-11-29 Referat fra distriktsstyremøte D104J 241114

Dette og løpende distriktstyrereferater finner du under menypunktet Intern medlemsinfo. Menypuntet kommer opp når du logger deg inn.

2014-11-26 Med Lions ungdomsutveksling til Nederland

Hermann Bisgaard Hjelting fra Vestby (sone5 D104J) fikk et minne for livet, Les vedlagte artikkel i julemagasinet til Vestby Nytt 2014, der han anbefaler ungdom til å kontakte sin lokale Lionsklubb for oppleve noe tilsvarende. Se også artikkelen under menypunktet Nyheter.

2014-11-25 Presentasjon til PRC i D104J på sonemøte sone3 181114

Vedlegg 1 til sonereferatet over viser presentasjonen til PRC Maria Soos Stave.

2014-11-25 E-post invitasjon til potensielle medlemmer - LC Moss Øst

Vedlegg 2 til sonereferatet sone3  over. Det er LC Moss Øst som viser hvordan de driver medlemsverving. Vedlagt følger deres forslag til E-post til potensielle medlemmer,

2014-11-25 Innkalling distriktsrådsmøte 2 D104J 291114 i Hobøl

Tid: Lørdag 29. november fra kl. 9.30 til 16.00. Sted: Tingvold, Elvestadveien 958, Hobøl. Agenda følger vedlagt. Eventuelle forfall fra distriktsrådets medlemmer meldes lill@ikonstudio,no.  

2014-11-22 Lions kalender D104J 2014-2015

Oppdatert distriktskalender med møtedatoer for møter i distriktet og soner mv. fra distriktsekretær Jorun S. Waaden, LC Lørenskog/Fjellhamar.

2014-11-20 Innkalling sonemøte 2 sone4 D104J 261114 i Spydeberg

Tid: Onsdag 26. november kl. 19.00 - 21.00. Sted: Vollene Gård, Spyseberg, Agenda følger vedlagt. soneleder Einar Kittelsen, mobil: 91564429 ønsker tilbakemelding på hvem som kommer i løpet av mandag 24.11.2014.

2014-11-16 Bestill tulipaner for Lions tulipanaksjon 2015

Greier vi å sette ny rekord på antall bestilte tulipaner for 2015 i D104J? Klubbenes NAK'er bes sende bestilling så snart som mulig. Siste frist er 10. januar 2015. Aksjonsdagen er lørdag 25. april 2015.

2014-11-10 Innkalling sonemøte 2 sone6 D104J 271114

Tid: Torsdag 27. november 2014 Kl. 19.00 – 21.00. Sted: Øvre Rælingen Kirke. Røde Fjær general Roar Eng kommer på møte slik at klubbenes Røde Fjær kontakt  bør benytte anledningen og møte opp. Ellers minnes om at sonemøte er åpent for alle sonens edlemmer. Soneleder...

2014-11-05 Handlingsplan sone6 D104J 2014-2015

Vedlagt følger oppdatert handlingsplan for sonen, først publisert 22.09.2014.

2014-11-05 Lions Røde Fjær - en drahjelp til medlemsvekst i Lions

Vi han mange og flotte aktivitet er i Lions, og i år kan vi bruke Lions Røde Fjær for alt det er verdt til å synliggjøre dette for omverdenen. Benytt anledningen til å verve nye medlemmer og til å motivere de eksisterende.GMT-gruppa D104J vil sette stor pris på en tilbakemelding fra klubbene inne...

2014-11-03 Referat planleggingsmøte 3 LRF sone2 D104J 211014

Sone 2 er tydeligvis godt i gang med planleggingen av Lions Røde Fjær aksjonen i februar. 

2014-10-31 Referat sonemøte 2 sone5 D104J 231014 i Ås

Tid: Torsdag 23. oktober. Sted: Ås rådhus. Hoveddtemaer var ungdomsutveksling og anbefalinger relatert til gamle og nye medlemmer ved hhv. Stefan Trygve Soos, distriktsleder for ungdomsarbeid og  visedistriktsguvernør 2 (VDG2) Knut Olav Gaaseby.

2014-10-29 Månedsbrev D104J november fra distriktets leder

Her følger månedsbrevet for november fra distriktsguvernør (DG) 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Klikk gjerne på de ulike lenker i teksten og i logoer i brevet for utfyllende informasjon på nettet.

2014-10-24 Invitasjon til sonemøte 2 sone3 D104J 181114 i Moss

Tid: Kl. 19.00. Sted: Kvernhuset Moss (Inngang Moss Bibliotek/Moss Kino) Kjeller - samme sted som sist. Påmelding/avmelding innen 11.11 til soneleder Svein J. Lie:  sjlie@hotmail.com

2014-10-07 Referat sonemøte1 sone4 D104J 250914 i Marker

Dato: 25. september Sted: Marker

2014-10-07 Referat sonemøte1 sone3 D104J 160914 i Moss

Tid: Tirsdag 16. september. Sted: Kværnhuset Møllebyen i  Moss 

2014-10-07 Lions Røde Fjær presentasjon for klubber D104J

LRF-presentasjonen på sonemøte 16. september i sone3 kan benyttes i alle klubber i distriktet.

2014-09-30 Referat sonemøte 1 sone6 D104J 250914 i Rælingen

Tid: Torsdag 25. september. Sted: Øvre Rælingen kirke. 

2014-09-29 Månedsbrev D104J oktober fra distriktets leder

Her følger månedsbrevet for oktober fra DG 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun forteller blant annet om presidenttreffet vi hadde for alle presidenter i distriktet den 18. september.

2014-09-29 Referat sonemøte 1 sone5 D104J 250914 i Son

Tid: Torsdag 25. september. Sted: Son Kro. Hoveddtema var Lions Røde Fjær v/ leder for LRF 2015; Lise Gulbrandsen fra Lionskontoret. 

2014-09-25 Referat fra presidenttreffet D104J 180914 på Skedsmokorset

Referat og deltakerliste fra distriktssekretær (DS) Jorun Waaden, LC Lørenskog/Fjellhamar følger vedlagt.

2014-09-25 Lions Røde Fjær - Mitt Valg brosjyre for klubber og medlemmer i D104J

Vedlagte brosjyre bør leses av alle medlemmer før LRF-aksjonen i februar 2015. Distriktsleder LRF Roar Eng, LC Skiptvet, kan kontaktes for mer informasjon. Tlf 930 33 123 - E.post:  reng@online.no. 

2014-09-22_Innkalling sonemøte 1 sone6 D104J 250914

Tid: Torsdag 25. september kl. 19:00 - 21:00. Sted: Øvre Rælingen kirke. Tilbakemelding til soneleder  Kjell Arne Andersen anka@aleander.no  om antall deltakere fra hver klubb innen tirsdag 23. september.

2014-09-19 Presentasjon visedistriktsguvernør 1 (VDG1) D104J presidenttreff 180914 i Skedsmo

Hei! Takk for igår. Da det ble litt dårlig med tid i går valgte jeg å ikke si noe om meg og min rolle som VDG1.Jeg mente det var viktigere at sonelederne fikk presentere seg. Så derfor kommer det nå vedlagt i brevs form. Hilsen Helle 

2014-09-19 Innkalling sonemøte 1 sone4 D104J 250914

Dato: 25. September 2014  Kl. 19.00 til ca. 21.00. Sted: Kjølen Sportcenter - Rett før grenseovergangen til Sverige. Arrangør: LC Marker. Agenda følger vedlagt. Påmelding til soneleder Einar Kittelsen, LC Askim på  mobil: 91564429  ...

2014-09-18 Handlingsplan sone2 D104J 2014-2015

Viser til tidligere sendt mail: Min handlingsplan 2014-2015 følger vedlagt. Sonemøtene for 2014-2015 vil bli avholdt på følgende datoer. 22 oktober – 19 november – 25 mars – 22 april    

2014-09-18 Innkalling sonemøte 1 sone1 D104J 250914

Tid: Torsdag 25. september kl 19:00. Sted: Høk kro og kafeteria. Tilbakemlding til soneleder - E-post: hans.arild.jaksjo@fibernett.net eller mobil: 92612143. E-post er sendt presdentene.

2014-09-18 Handlingsplan sone1 D104J 2014-2015

Er tidligere sendt Distriktsguvernøren

2014-09-18 Innkalling til presidenttreff sone1 D104J 190614

Vedlagte innkalling til presidenttreffet i sone 1 i sommer la op til t uformelt møte der man ønsket å bli kjent med hverandre Referat ble ikke skrevet.

2014-09-17 Innkalling sonemøte 1 sone5 D104J 250914 i Son

Tid: Torsdag 25. september kl. 19:00 til 21:00. Sted: Son Kro. Hoveddtema er Lions Røde Fjær v/ leder for LRF 2015; Lise Gulbrandsen fra Lionskontoret. Lionsmedlemmer er velkommen. Husk påmelding innen tirsdag 23. september til LC Vestby v/president cato.waak@hotmail.no eller mobil: 92424419.

2014-09-17 Referat fra presidenttreff sone5 D104J 120614

Vedlagte referat fra presidenttreffet i sone 5 i sommer kan være av almen interesse å lese

2014-09-10 Agenda presidenttreff 18. september på Skedsmokorset

Agende m/kart-veibeskrivelse og deltakerliste fra klubbene følger vedlagt.Møtet begynner kl. 18:00 og varer til ca. kl. 21:00.

2014-09-09 Referat DRM1 D104J Gardermoen 050914

Referat (del 1) fra distriktrådsmøtets 1. dag 5. september

2014-09-09 Referat DRM1 D104J Gardermoen 060914

Referat (del 2) fra distriktrådmøtets 2 dag 6. september 

2014-09-06 Presententasjon PRC D104J

Presentasjonen til distriktsleder for PR og informasjon (PRC) Maria Stave, LC Fredrikstad Sorgenfri på DRM1 følger her som separat PDF.

2014-09-06 Rullerende Tiltaksplan (RTP) D104J

Vedlegg til distriktsrådsmøtereferat DRM1 på Gardermoen 6. september

2014-09-05 Referat LRF-samling 4 D104J Skiptvet september 2014

Av totalt 59 lionsklubber i vårt distrikt møtte over 100 representanter fra 56 klubber. Hovedtema var innsamlingsaksjonen ”Lions Røde Fjær” som er under oppstart. Distriktsansvarlig for ”Lions Røde Fjær”, Roar Eng hadde ansvar for møtet. Vedlagt finner du referatet fra møtet.

2014-09-04 Innkalling til sonemøte 1 sone3 D104J 160914

Tid: Tirsdag 16. september kl. 19:00  Møtested: Cafe Trappane - Kino Møllebyen  - Kjeller ved Moss KinoVennligst gi tilbakemelding om antall som møter fra hver klubb innen fredag 12. september

2014-09-01 Resultatrapport prosjektet "Ja til utdanning" 2013-2014

Utarbeidet av Karsten Jacobsen, LC Tune

2014-08-27 Avtaler med piloter om "Mitt Valg" informasjon på klubbmøtene i høst

Vedlagt følger kontaktinformasjon til "Mitt Valg - pilot" i de respektive soner i D104J. Har du spørsmål kan du også kontakte distriktsleder for forebyggende arbeid D104J NAC Solveig S. Johansen LC Romerike Skanse, Mobil 97670329, E-post: solveig.s.johansen@gmail.com. 

2014-08-26_Invitasjon og påmeldingsskjema til Regional Lions Leadership Institute

GLT D104J Reidar Elnan, LC Nesodden, sende soneledere og ass. soneledere vedlagte invitasjon og lenke til påmeldingsskjema 25. og 26. august. som E-post. MD-GLT teamet ser frem til kursene på Best Western Airport Hotel på Gardermoen i uke 44 eller uke 47! 

2014-08-25 Månedsbrev D104J september fra distriktets leder

Her følger månedsbrev fra DG 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun forteller her om sine opplevelser i sommer og ønsker lykke til med møtene som starter i september.

2014-08-15 Handlingsplan ITC og Web-redaktør 2014 - 2015

Distrikts IKT-leder (ITC) Roy Barstad er oppfølgingsansvarlig mht. medlemsregisteret, og intern Facebook- side for distriktet. Web redaktør Tom Schrøder-Nielsen, LC Vestby følger opp hjemmesidene på klubber og distrikt på Lions Norge. Begge kan svare på alle IT-spørsmål og samarbeider om opplærin...

2014-07-28 Månedsbrev D104J august fra distriktets leder

Her følger månedsbrev fra DG 2014-2015 Lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun forteller her om sine opplevelser fra Lions Convention 2014 i Toronto i Canada.

2014-06-21 Månedsbrev D104J juli fra distriktets leder

Her følger andre månedsbrev fra DG 2014-2015Lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun minner klubbene i brevet om at fristen for momsrefusjon er 30. juni. 

2014-06-18 Lions distriktsstyre og distriktsråd D104J 2014-2015

Adresse- og kontaktliste nye distriktstillitsvalgte fra 1. juli 2014

2014-06-10 Invitasjon til presidentreff 180914 i Skedsmo

Vedlagte invitasjon sendes alle presidenter som E-post straks nye E-postadresser til presidenter 2014-2015 er oppdatert i Lions E-post system 1.7.2014.  

2014-05-29_Lions Onsøys Hytteguide 2014

Ved å laste ned "Hytteguiden for Onsøy", kan du lese de mange interessante artikler fra krigen 1814 i Fredrikstad og Onsøy.

2014-05-28 Fra frø til plante - sone 2 D104J

Vedlagt følger GOD SOMMER og takk fra soneleder Maria Soos Stave til klubbene i sone 2. En fin og reflekterende oppsummering av lionsåret 2013-2014.

2014-05-25 Månedsbrev D104J juni fra distriktets leder

Her følger det første månedsbrevet fra ny DG lill Alver, LC Nedre Romerike. Hun vil savne forrige DG Jahn Engh, som nylig gikk bort så altfor tidlig. Hennes motto for lionsåret 2014-15 er "Et inkluderende Lions".

2014-04-27 Referat fra forber. distriktsrådsmøte D104J i Skedsmo 230414

Påtroppende DG (DG-Elect) Lill Alver, LC Nedre Romerike ledet møtet som blant annet innholdt en presentasjon av det nye distriktrådet 2014-2015 og orientering om planer for det nye lionsår.

2014-04-24 Program styreseminar D104J 100514

Her kan deltakere skrive ut programmet til styreseminaret 10. mai 2014 på Liahøy grendehus i Nordby i Ås. Minner igjen om påmeldingsfrist onsdag 30. april til reidar.elnan@gmail.com.

2014-04-07 Innkalling til forber. distriktsrådsmøte D104J i Skedsmo 230414

Tid: Onsdag 23. april fra kl. 18.30 til ca kl 21.00. Sted:Braanaas Gård, Brånåsveien 25, 2019 Skedsmokorset klokken. Forfall meldes Lill på mobil 90023214 eller mail: lill.alver@icloud.com innen mandag 16. april.

2014-04-05 Tillitsvalgte D104J lionsåret 2014-2015

Vedlagt følger liste over tillitsvalgte i vårt distrikt valgt på Distriktsmøte 5. april 2014 i Rygge.

2014-04-02 Referat sonemøte sone 5 D104J 270314

Sonemøte 27.03.2014 ble arrangert på Ekelund i Nesodden. GMT Ingolf Haughovd sin presentasjon av medlemsutviklingen i sone 5 D104J finner du under datert 2014-03-27.

2014-04-01 Månedsbrev D104J april fra distriktets leder

Her følger månedsbrev for april 2014 fra vår distriktsleder/ distriktsguvernør (DG) 2013-2014 Jahn S. Engh, LC Rygge. Han minner her om en viktig sak som skal opp på Distriktsmøtet; Om hvorvidt distrikt J skal være med på den forestående utviklingen av Lions Norge.

2014-03-31 Distriktsmøtepapirer D104J samlet

Her følger 4. versjon av møtepapirer til Distriktsmøtet 5. april på Støtvig hotell i Rygge. Alle delegater får utlevert siste oppdaterte versjon på møtet.

2014-03-31 Invitasjon til styreseminar for klubbene i D104J 10. mai 2014

Tid: Lørdag 10. mai 2014 fra kl. 09:00 til 16.00. Sted: Liahøy grendehus i Nordby/Ås. Påmelding til Reidar Elnan e-post: reidar.elnan@gmail.com Frist: 30. april 2014

2014-03-27 Presentasjon medlemsrekruttering sone 5 D104J

GMT Ingolf Haughovd orienterte om medlemsutviklingen i sone 5 D104J på sonemøte sone 5 27.03.2014.

2014-03-20 Innkalling till sonemøte sone 5 270314

Tid: Torsdag 27. april fra kl. 19:00 til 21:00. Sted: Ekelund Eldresenter, Hilda Magnuss vei 2, Nesodden. Arrangør: LC Nesodden. Agenda følger vedlagt. Soneleder Odd Sveum o-sveu@online.no ber om tilbakemelding om hvor mange som kommer fra hver klubb.

2014-02-16 Velkommen til Distriktsmøte for D104J

Lions Club Rygge og Distriktsguvernør Jahn S. Engh ønsker velkommen til Distriktsmøte for D104J lørdag 5. april. Hele arrangementet vil foregå på Støtvig Hotel, Larkollveien 801, 1560 Larkollen. Vedlegget viser til et påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist er mandag 17. mars kl.12.00

2014-03-11 Det er vår sone 2 D104J

Kunsten er å akseptere det som har vært, det som er og det som kommer.  Dette gjelder både oss som personer og de tanker og ideer vi måtte ha. Interessante refleksjoner fra soneleder sone 2 Maria Stave LC Fredrikstad/Gamlebyen.

2014-03-09 Lions tulipanaksjon 2014 - faktaark til klubbmedlemmer D104J

Distriktsleder for forebyggende arbeid (NAC) Solveig Sandodden Johansen, har laget et lite fakta ark vedr. tulipanaksjonen 2014 til alle medlemmer. Arket er ment som en motivasjon og litt "håndfast" info til bruk på tulipandagen lørdag 26. april 2014.

2014-03-04 Referat distriktsrådsmøte (DRM) D104J Skedsmo 010314

Dokument 2014-03-01 Rullerende Tiltaksplan (RTP) D104J, som ble oppdatert på møtet, ligger som eget dokument under.

2014-03-03 Referat sonemøte sone 5 D104J 270214 på Langhus

Vertskap var LC Langhus/Siggerud

2014-03-02 D104J sitt bistandprosjekt i Zambia

Klubbene betaler 120 kr. pr. medlem til distriktet over 3 år til et felles skoleprosjekt i Zambia. Her kan medlemmene se fremdriften i prosjektet og hva pengene går til.

2014-03-01 Rullerende Tiltaksplan (RTP) D104J

Sist rettet på distriktsrådsmøte lørdag 1. mars i Skedsmo.

2014-03-01 Månedsbrev D104J mars fra distriktets leder

Her følger månedsbrev for mars 2014 fra vår distriktsleder/ distriktsguvernør (DG) 2013-2014 Jahn S. Engh, LC Rygge.

2014-03-01 Rapport fra ITC og web-red. til Distriktsmøte 2014

ITC Roy Barstad, LC Rygge og web red. Tom Schrøder-Nielsen, LC Vestby har laget en felles rapport til Distriktsmøte 5. april 2014

2014-02-25 Innkalling Distriktsrådsmøte (DRM) D104J Skedsmo 010314

Vedlagt følger agenda til distriktsrådsmøtet i Skedsmo lørdag 1. mars. Møtet starter kl. 9. Eventuelt forfall meddeles distriktssekretær Jorun Waaden.   jswaa@online.no Tlf. 92089475

2014-02-22 LRF-brev 1 D104J om mål og organisering

Distriktsansvarlig  for Lions Røde Fjær 2015 Roar Eng, LC Skiptvet har vedlagt laget en kortfattet info til alle lionsmedlemmer i vårt distrikt. Han mener at Lions Røde Fjær 2015 bør være klubbenes viktigste tema fram til aksjonsdagen 8.februar neste år.

2014-02-20 Info om LRF-aksjonen 2015 til LRF-kontakter i klubbene D104J

Distriktsansvarlig  for Lions Røde Fjær 2015 er Roar Eng, LC Skiptvet. Han minner om aksjonsdagen 8.februar 2015 med hele uke 6 som aksjonsuke. Planleggingen er allerede i gang og han ber om at alle klubber nå oppretter en LRF-kontakt. 

2014-02-20 Distriktsstyre og distriktsråd D104J 2013-2014 (oppdatert)

E-post adresser mv. er oppdatert. Ledelsen av distriktet består av distriktstyret og distriktsrådet, herunder soneledere, fagsjefer og andre. Her finner medlemmene telefon og e-post til hver enkelt tillitsvalgt.

2014-02-18 Innkalling med agenda sonemøte sone 5 D104J 270214

Agenda følger vedlagt. Soneleder Odd Sveum LC Ås/Nordby oppfordrer klubbene til å ta med flest mulige medlemmer. Vertskap: LC Langhus/Siggerud  Tid: Torsdag 27.02.2014, kl 19.00 – 21.00 Sted: Langhuset, Gamle Vevelstadvei, 1405 Langhus. Tilbakemelding om antall deltagere: Tirsdag 25. februar.

2014-02-03 IR-brev D104J til presidenter IRK'er og soneledere

Distriktsleder for internasjonalt arbeid IRC Bjørg Marit Tærum Simonsen, minner her klubbene om støtte til distriktets skoleprosjekt, Namilangi Community School, Western Province i Zambia.

2014-02-03 Referat sonemøte sone 4 D104J 220114 i Skiptvet

Neste sonemøte blir på Inspiria Science Center, en 27/3 ( Bjørnstadveien 16 på Grålum i Sarpsborg)

2014-02-01 Månedsbrev D104J februar fra distriktets leder

Her følger månedsbrev fra vår distriktsleder/ distriktsguvernør (DG) 2013-2014 Jahn S. Engh, LC Rygge.

2014-01-24 Forslag til ny distriktsinndeling for Lions Norge - E-post

Her finner du E-posten som er sendt ut til medlemmer i D104J med registrert E-post adresse i Lions sentrale medlemsregister.  Enfyldigere redegjørelse for de som vil fordype seg i saken finner du i dokumentet under.

2014-01-24 Forslag til ny distriktsinndeling for Lions Norge - vedlegg

Her finner du vedlegget i E-posten over som gir en noe fyldigere redegjørelse for de som vil fordype seg i saken. Herunder ligger også et Norgeskart som viser inndelingen av de 6 nye lionsdistrikter.

2014-01-11 Invitasjon til motiveringsseminar 130214 på Inspiria Science Center

Invitasjon til motiveringsseminar på Inspiria Science Center 13.02.2014 i Sarpsborg. Pådrivergruppa bestående av Karsten, Jahn og Odd for prosjektet "Ja til utdanning" håper at flest mulig av distriktsrådets medlemmer stiller.

2014-01-02 Månedsbrev D104J januar 2014

I sin nyttårshilsen skriver vår distriktsguvernør 2013-2014 Jahn S. Engh blant annet om at Lions Norge trenger endring for å imøtekomme nye krav og forventinger.

2013-12-20 Julehilsen fra soneleder sone 5 D104J

Soneleder i sone 5 Odd Willy Sveum, LC Ås/Nordby ønsker alle lionsvenner i sonen en god jul

2013-12-10 Innbydelse distriktsmøte D104J 5.april 2014

Distriktsmøtet avholdes på Støtvig Hotel Larkollveien 801 1560 Larkollen5.april.2014 Kl. 0900. Dagsorden og møtedokumenter vil bli tilgjengelig senest 30 dager før møtet. Klubber som har saker til distriktsmøte eller forslag til kandidater til verv, må sende disse inn innen 1.februar 2014. Spørs...

2013-12-10 Forslag: Kandidater til tilllitsverv i D104J 2014-2015

Valgkomiteen inviterer klubben til å komme med innspill til kandidater. Forslag til kandidater til tillitsverv i Distriktet kan fremmes av en klubb eller av Distriktsstyret.Forslag sendes leder av valgkomiteen, og må være sendt innen 1. februar.

2013-12-09 Leveringssted på tulipanbestilling-skjema

Til presidenter og NAK’er i klubbene D104J: Leveringssted pr. sone som skal oppgis på bestillingskjema, når klubben bestiller tulipaner, finner du vedlagt.

2013-12-04 Takk fra sonestyret sone 2 D104J

Denne E-post er sendt til alle presidenter og sekretærer i sone 2, med beskjed om å distribuere vår takk til alle medlemmer i sonen.

2013-12-03 Referat sonemøte sone 4 D104J 271113

Lions Club Rakkestad var vertskap for sonemøte nr. 2 i sone 4 dette lionsår, med hele 20 deltakere.

2013-12-01 Månedsbrev D104J desember fra distriktets leder

Her følger månedsbrev fra vår distriktsleder/ distriktsguvernør (DG) 2013-2014 Jahn S. Engh, LC Rygge.

2013-11-29 Referat distriksrådsmøte (DRM) D104J Skedsmo 231113

Vedlagte referat ble sist korrigert 29. november.

2013-11-29 Lions Rullerende TiltaksPlan (RTP) D104J 231113

RTP fra distriktsrådsmøte 23. november 2013

2013-11-21 Sonelederhjulet sone 4 D104J

Her vises rullering av soneledervervet i klubbene sone 4 D104J i de senere år

2013-11-21 Referat sonemøte sone 4 D104J 250913

Neste sonemøte er flyttet til onsdag 27 november i stedet for onsdag 20. november. Vertskap blir Lions Club Rakkestad.

2013-11-21 Nyhetsbrev om Lions Røde Fjær 2015

Her følger vedlagt det første LRF-nyhetsbrev fra nyansatt leder for Lions Røde Fjær 2015 Lise Gulbransen. Lions-prosjektet «Det er mitt valg» valgt som formål for aksjonen, og datoen er fastsatt til søndag 8. februar 2015.  ...

2013-11-20 Innkalling med dagsorden sonemøte sone 1 D104J 281113

Velkommen til Høk kro torsdag 28. november 2013 kl. 19.00. Vennligst gi tilbakemelding til soneleder innen tirsdag 26. november om hvor mange som kommer fra din klubb.

2013-11-18 Innkalling med dagsorden sonemøte sone 3 D104J 211113

LC Våler er vert og møte finner sted i Helse- og sosialsenterets kantine i Våler torsdag 21. november kl. 19.00

2013-11-14 Alt om prosjektet "Ja til utdanning" D104J med vedlegg

Vedlagte zip.fil innholder all informasjon om prosjektet «Ja til utdanning», som vil bli presentert på distriktrådsmøtet 231113 i Skedsmo av FLLC Karsten Jacobsen, LC Tune.En forkortet presentasjon av prosjektet finnes i dokument datert 2013-10-24....

2013-11-13 Agenda distriksrådsmøte D104J Skedsmo 231113

Rådsmøte lørdag 23. november 2013 kl. 09.00-17.00 hos Lill Alver, Brånås Nordre, Skedsmo. Veibeskrivelse sendes ut separat. Siste Rullerende Tiltaksplan  (RTP) finnes under dato:  2013-09-24 Referat med vedlegg ........ 

2013-11-11 Månedsbrev D104J november 2013 fra distriktets leder med rettelse/dementi

VDG 2, Helle Soos var ikke tilstede på møtet DG refererte til på side 2 i originalt månedsbrev datert 2013-11-01, og heller ikke enig i hans konklusjon etter møtet. Rettelse/dementi merket rødt, er tatt med i vedlagte versjon. DG beklager det inntrufne ovenfor Helle.

2013-11-08 Innkalling sonemøte sone 2 D104J 201113

Tid:20.11.02013 kl 19.00. Sted: Vik Selskapslokale, Skjærviken. Vertskap LC Borge. Ber om at klubbene gir tilbakemelding til Gunder på mail broraffe@yahoo.no på hvor mange som kommer fra klubben. Minner om at sonemøte er åpent for alle medlemmer. Denne gangen har vi fått Trond ” Kurte”...

2013-11-08 Oversikt soneledere 1999-2013 sone 2 D104J

Vedlegg til 2013-11-08 Innkalling sonemøte sone 2 D104J 201113

2013-11-05 Referat sonemøte sone 5 D104J 241013

Presentasjoner datert 2013-10-24, info om ungdomsutveksling datert 2013-08-16 og 2013-05-30, finner du under i datoorden....

2013-10-24 Presentasjon Ja til utdanning sone 5 D104J

Presentasjonen av prosjektet "Ja til utdanning" på sonemøte 24. oktober i Sarpsborg

2013-10-24 Presentasjon Inspiriasenteret og First Lego Leauge sone 5 D104J

Presentasjonen til Wanda Minge fra Inspiriasenteret på sonemøte 24. oktober i Sarpsborg

2013-10-22 Handlingsplan NAC D104J 2013-2014 180913

Her følger handlingsplan 2013-2014 fra distriktsleder for forebyggende arbeid D104J NAC Solveig S. Johansen LC Romerike Skanse, Mobil 97670329, E-post: solveig.s.johansen@gmail.com. NAK i klubben oppfordres til å presentere denne på et klubbmøte.

2013-10-19 Forslag tilbakemelding strategiplan internasjonal virksomhet (IR) fra sone 5 D104J

Vedlegger et forslag fra soneledelsen med kommentarer til ny strategiplan LAN. Soneleder sone 5 Odd Sveum, LC Ås/Nordby ber om en tilbakemelding fra klubbene innen 16. november. Dette for at vi kan ta en felles tilbakemelding til Distrikt/LAN fra vår sone innen tidsfristen 1. desember. Presentasj...

2013-10-13 Invitasjon med agenda til sonemøte sone 5 D104J 241013 i Sarpsborg

Vedlagt følger agendaen for sonemøtet torsdag 24. oktober kl. 19:00 -21:00 på Inspiria Science center i Sarpsborg med veibeskrivelse. Klubbene henstilles til å få med flere av klubbmedlemmene på møtet, slik at flere kan få oppleve Inspiria Science center og få et innblikk i satsingsområdet "...

2013-10-02 Referat sonemøte sone 5 D104J 260913 m/vedlegg

Her følger referat med vedlegg i en zip-fil....

2013-10-01 Månedsbrev D104J oktober fra distriktets leder

Her følger det fjerde månedsbrevet fra vår distriktsleder/ distriktsguvernør (DG) 2013-2014 Jahn S. Engh, LC Rygge. I dette månedsbrevet fokuserer han blant annet på medlemsutvikling og fornyelse av Lions.Vedlegg kan leses eller skrives ut ved å klikke på dokumentet under og dernest åpne dette.

2013-09-26 Referat sonemøte sone 6 D104J 240913

Legg sone 6 D104J inn i søk og du får kun opp dokumeneter som vedr. sone 6

2013-09-25 Invitasjon lederutviklingskurs (LUP) D104J oktober 2013 Mastemyr

Fornyelse i Lions - Vi inviterer til et spennende og nyttig kurs om hvordan skape fornyelse i Lionsklubbene. PRAKTISK INFO: Fredag 18.10: start kl 17:00. Middag kl 20:00. Lørdag 19.10: kl 09:00 - 15:00. Sted: Mastemyr Hotell. Middag og overnatting er inkludert. Kurset er kostnadsfritt for deltake...

2013-09-24 Referat med vedlegg fra distriktsrådsmøte Töckfors 20.-22.09.13

Vedlagte zip-fil omfatter referat, Rullerende Tiltaksplan (RTP), presentasjoner vedr. medlemsutvikling, lederutvikling og IT, samt kommentarer til distriktsinndeling i Lions 2014. NB! Referatet er siste fil når du åpner zip.filen.

2013-09-23 Brukerveiledning hvordan logge inn på klubber i D104J ?

For å lese nyheter og offentlig medlemsinfo trenger man ikke passord. Dette er dog nødvendig for å få tilgang til interne dokumenter på den enkelte klubb. Eksempler kan være referater eller klubbaviser klubben ikke ønsker å vise offentlig. Ved innlogging kan du også sjekke og endre dine egne pers...

2013-09-22 Lionskalender D104J 2013

Viktige møtedatoer i distrikt 104J i lionsåret 2013-2014

2013-09-20 Innkalling sonemøte sone 2 D104J 161013

Innkalling med agenda til sonemøte 1 sone 2 lionsåret 2013-2014 følger vedlagt. Sted: LC Onsøy, Skåra Vel, Skåra Vest 9, Gressvik,1.Tid: Kl. 19:00.  Minner om at sonemøtene er et åpent møte for alle medlemmer i klubbene.Med tanke på vertskapet, er det viktig at klubbene melder inn til Gunde...

2013-09-14 Invitasjon sonemøte sone 5 D104J 260913

Invitasjon med agenda følger vedlagt. Tid: torsdag 26.09.2013 kl. 19. 00 – 21.00. Sted: Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62A, 1413 Tårnåsen.

2013-09-12 Agenda Distriksrådsmøte (DRM) D104J Töcksfors 20. til 22. sept. 2013

Veibeskrivelse og annen praktisk info er sendt i separate E-poster

2013-09-12 Lions Rullerende TiltaksPlan (RTP) D104J 090313

RTP fra distriktsrådsmøte 9. mars 2013

2013-09-11 Handlingsplan Medlemstutvikling D104J 300513.pdf

Distriktsleder for medlemsutvikling (GMT) i D104J Ingolf Haughovd, LC Nesodden, nevner her blant annet måltall for antall nye klubber og medlemmer for lionsåret 2013-2014

2013-09-09 IR-brev til presidenter IRK'er og soneledere D104J

Distriktsansvarlig for internasjonalt arbeid Bjørg Marit Tærum Simonsen LC Lørenskog/Fjellhamar inviterer til et nytt lionsår med mange muligheter til å bedre tilværelsen for tusenvis av mennesker i verden omkring oss.

2013-09-01 Månedsbrev D104J september fra distriktets leder

Her følger det tredje månedsbrevet fra vår distriktsleder/ distriktsguvernør (DG) 2013-2014 Jahn S. Engh, LC Rygge. I dette månedsbrevet kan du blant annet lese om hans deltagelse i det første guvernørrådsmøte dette lionsår i Bodø, og om hvilke prosjekter som ble lansert.Vedlegg kan leses eller s...

2013-08-26 Arkiv gamle dokumenter lionsåret 2012-2013

Her har vi lagret de gamle dokumenter vi publiserte på nett forrige lionsår i en stor zip-fil.

2013-08-01 Månedsbrev D104J august fra distriktets leder

Her følger det andre månedsbrevet fra vår distriktsleder/ distriktsguvernør (DG) 2013-2014 Jahn S. Engh, LC Rygge.I dette månedsbrevet kan du blant annet lese hans inntrykk fra Convension i Hamburg og slagordet "Follow your Dream" til årets verdenspresident, Barry J. Palmer fra Austral...

2013-06-13 First Lego League brev til skolene sone 5 D104J

Vedlagte brev er lagt inn i word for å kunne redigeres av klubbene

2013-04-25 Referat distriktsmøtet D104J 2013

Her følger referat fra distriktssekretær Jorun S Waaden, LC Lørenskog/Fjellhamar. Distriksmøtet i distrikt 104J ble avholdt lørdag 20. april 2013 på Sjøskogen skole, Vinterbro. Det møtte 113 stemmeberettige delegater fra klubbene.

2013-04-13 Sekretærkurs 2013-2014 på styreseminaret D104J

Jorun S. Waaden – tidligere sekretær i LC Lørenskog / Fjellhamar og distriktsekretær fra 2012 - 2014 har vedlagt lagt ut sine foiler fra sekretærkurset på styreseminaret 13. april 2013. Eventuelle spørsmål kan rettes til jswaa@online.no.