Opptak av nye medlemmer i LC Ålesund/Rundskue | www.lions.no
Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Distrikt 104 B2

Forsiden > Distrikt 104 B2
Opptak av nye medlemmer i LC Ålesund/Rundskue

Soneleder Kjell Enerhaug, fadder Laila Blindheim, nytt medlem Margrete Risbakk Vegsund, president Brit Kvam, nytt medlem Bente Eikeset Oterhals og fadder Marianne Aambakk

Opptak av nye medlemmer i LC Ålesund/Rundskue

På aprilmøtet til LC Ålesund/Rundskue ble Margrete Risbakk Vegsund og Bente Eikeset Oterhals tatt opp som nye medlemmer.  Velkommen i klubben Margrete og Bente!

Klubben vår er svært aktiv og har nå 40 medlemmer.  Soneleder Kjell Enerhaug var også til stede ved høytideligheten og han holdt et interessant innlegg for oss etter de vanlige klubbsakene.