Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Ungdomsutveksling - Youth camp and exchange

Kontakt oss

YCE-komiteen. Til venstre Tove Annexstad, leder for utveksling til Europa (MD YEPC Europa). I midten Stefan Trygve Soos, leder for ungdomsarbeid (MD-YCEC) og leder for utveksling oversjøisk (MD-YEPC oversjøisk). Til høyre Helle Fauerskov Soos, leder for ungdomsutveksling til Norge (MD-YEPC-Norway).

Kontakt oss

Her finner du oversikt og kontaktinfo til komiteen for Lions ungdomsutvekslingsprogram 2017-2018.

Nasjonal komite YCE

Leder av ungdomsarbeidet MD YCEC : Stefan Trygve Soos, Mobil 900 54 623  E-post: mdyc@lions.no

YEPC Oversjøisk: Stefan Trygve Soos, E-post: mdyc@lions.no

YEPC Europa: Tove Annexstad,  Mobil: 905 79 986 E-post: yepc.europe@lions.no

YEPC Norge: Helle Fauerskov Soos, Mobil 906 44 258, E-post: yepc.norway@lions.no

Distriktsledere YCE

104 A1: Arne Ragnar Sørensen, Mobil: 918 37 103. E-post: arne.r.sorensen@gmail.com

104 B2:  Kjell J. Gylland, Mobil: 997 03 304.  E-post:  kje-gyll@online.no 

104 C3: Jonny Haugseth. Mobil: 97026888.  E-post:  johaug1@online.no 

104 D4: Jo Henriksen, Mobil: 913 51 685. E-post: jo.henriksen@gmail.com 

104 E6: Alexander Paulsen. Mobil: 404 01 801. E-post:  ap@ventecservice.no

104 H: Lars Ottersen, Mobil: 481 61 413 E-post:  l-ottersen@online.no

104 J: Ulf Oppegård, Mobil: 474 89 920, E-post: ulf@oppegard.com

FORKORTELSER

MD-YCEC = Multipledistrict Youth Camp and Exchange Chairperson (Lions Norges leder av ungdomsarbeid).

MD-YEPC = Multipledistrict Youth Exchange Programme Chairperson (Lions Norges programansvarlige for ungdomsutveksling).

D-YCEC = Youth Camp and Exchange Chairperson i distriktet.

YEK = Youth Exchange Kontaktperson (Lionsklubbens YE-ansvarlige).

YES = Youth Exchange Student.

Ytterligere informasjon, ta kontakt med:

stefan-portrett

MD-YCEC Stefan Trygve Soos,

Telefon: +47 900 54 623