Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nytt hovedprosjekt utland

Forsiden > Vårt arbeid > Internasjonalt arbeid > Nytt hovedprosjekt utland

Vi trenger din hjelp for å gi oss råd om hvordan vi bør fortsette med prosjekter i utlandet. Her finner du informasjon om prosessen så langt.

Delta i spørreundersøkelsen! Klikk her for å gi dine innspill til prosjektgruppen. Spørreundersøkelsen er åpen til 8. mai 2018. Tusen takk for hjelpen!

Veien frem til nytt hovedprosjekt utland for Lions Norge

Veien frem til nytt hovedprosjekt utland for Lions Norge

Vi trenger din hjelp for å gi oss råd om hvordan vi bør fortsette med prosjekter i utlandet.
Presentasjon: Bakgrunnsinfo om Lions Norges internasjonale arbeid

Presentasjon: Bakgrunnsinfo om Lions Norges internasjonale arbeid

Det er utarbeidet en PowerPoint-presentasjon som skal danne grunnlag for diskusjon i klubbene. De...
Kontakt prosjektgruppa

Kontakt prosjektgruppa

Har du spørsmål eller forslag til konkrete fremtidige prosjekter kan du kontakte en av de gitte p...
LCI FORWARD - strategisk plan 2017-2021

LCI FORWARD - strategisk plan 2017-2021

Finn ut hvordan Lions planlegger å møte sitt andre århundre med hjelpearbeid gjennom "LCI Fo...