Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Innsamlingsaksjoner

Campaign 100

Campaign 100

Verdens behov trenger en verden av Lions. LCIF lanserer sin største innsamlingsaksjon noensinne.

I juli 2018 lanserte vårt internasjonale hjelpefond, Lions Clubs International Foundation (LCIF), sin nye innsamlingskampanje - “Campaign 100: Empowering Service». 300 millioner USD er innsamlingsmålet som vi skal nå i løpet av tre år. Dette vil gjøre det mulig å oppnå resultater som kan vare i flere generasjoner.

Pengene som samles inn vil sørge for at Lions har de nødvendige ressursene for å kunne øke sitt hjelpearbeid, bekjempe diabetes og møte felles globale utfordringer.
Målet er å gi Lions mulighet til å hjelpe mer enn 200 millioner mennesker per år innen 2021 og sikre at Lions fortsetter å gjøre verden til et bedre sted også de neste 100 årene.

Bli kjent med ditt globale fundament

LCIF er hjelpeorganisasjonen til Lions Clubs International, og gir tilskudd til de som trenger det mest, hvor som helst i verden. Ved å investere mer enn 1 milliard dollar i støtteordninger (Grants) siden etableringen 1968, har LCIF i global skala.

Hva LCIF og Lions har oppnådd sammen de siste 50 årene:

• Forhindret unødvendig blindhet for millioner av mennesker gjennom sitt SightFirst-program, herunder 9,1 millioner kataraktoperasjoner, utdanning/videreutdanning av tre millioner oftalmologer (øyeleger) og andre helsearbeidere, og oppgradering av hundrevis av øyehelseinstitusjoner.

• Gitt mer enn 16 millioner elever i 100 land tilgang til positive læringsmiljøer gjennom Lions Quest (som heter Mitt Valg i Norge)

• Gitt nødhjelp og langsiktig støtte til samfunn rammet av naturkatastrofer gjennom 4.600 Emergency Grants

• Arbeidet for å senke de globale dødstallene for meslinger ned til et historisk lavt nivå gjennom å vaksinere 87,7 millioner barn.

• Støttet mennesker med andre helseutfordringer og flyktninger

LCIF retter seg mot bestemte behov (fokusområder), og har historisk hatt fokus på syn/blindhet, ungdom, katastrofehjelp og humanitære formål. Etter hvert som verdens behov endrer seg, utvikler Lions nye måter å hjelpe sine lokalsamfunn på. Våre globale formål inkluderer nå diabetes, sult, barndomskreft og miljø.

Gode gjerninger i hele verden 

Noen av LCIF-tilskuddene er store, mens andre er på bare noen få tusen dollar. Noen prosjekter skjer langt hjemmefra, mens andre er rett rundt hjørnet. Men behovet er globalt og effekten er viktig overalt og på alle nivåer.

LCIF fungerer i ditt nabolag

I Fremont, USA, ga et bidrag på 75 000 dollar til Lions District 38 O muligheten til å bygge en sansegård som stimulerer alle fem sanser hos barn med spesielle behov. Summer Mau er styremedlem i Autism Center of Nebraska og sier følgende om sansegården: "Her får vi en morsom familieopplevelse, uten å tenke på evnene som barna mine mangler. Det er ikke mange slike steder som gir oss gode opplevelser som familie». Det sensoriske hageprosjektet ble initiert av Lionsmedlem Mary Robinson som er mobilitetsspesialist og lærer for blinde og synshemmede ved de offentlige skolene i Fremont. Robinson ble inspirert til å skape hagen etter å ha hørt hvor stor fremgang et synshemmet barn fikk da han begynte med hagearbeid sammen med sin mor.

Litt kan nå langt

I India kan mange familier ikke prioritere utdanning av sine barn, spesielt jenter. Men en kvinne har tatt på seg oppgaven, Lions-medlemmet Saipadma. I 2009 ble Gajapatnagaram Lions Club i India, som er sponset av Burr Ridge-Hinsdale-Oak Brook Lions Club i USA, tildelt 5.000 USD i tilskudd fra LCIF for å renovere en sovesal for elever i Andhra Pradesh, India. Med dette fikk 40 jenter begynne på skolen. Saipadma bryr seg om elevene som om de var hennes egne barn, og reiser ofte til elevenes landsbyer for å overbevise folk om fordelene med barns utdanning. For tiden er det 48 jenter og 25 gutter som får sine liv og akademiske ferdigheter utviklet, noen som vil hjelpe dem med å unngå arbeidsledighet, kjønnsstereotyper, barneekteskap og andre hindringer, alt takket være et tilskudd fra LCIF.

Samarbeid med globale organisasjoner fører til historiske resultater

Mellom 1994 og 2008 har LCIF støttet The Carter Center med 59 millioner USD for å bidra til å utrydde onchocerciasis (elveblindhet) og trakom, to hyppige årsaker til blindhet. Massemedisinering av stoffet ivermektin (Mectizan) donert av Merck & Co., Inc., har vært så vellykket i to nigerianske stater at programmet for tiden blir faset ut. I løpet av partnerskapet har LCIF og The Carter Center finansiert elveblindhet- og trakomprogrammer i hele Afrika og Amerika. Totalt har samarbeidet resultert i at mer enn 214 millioner doser Mectizan er distribuert 11 land. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at Colombia, Ecuador, Mexico og Guatemala nå er fri for elveblindhet. Det er fortsatt mer arbeid å gjøre, og LCIF har som mål å gi ytterligere 16 millioner USD i økonomisk støtte til The Carter Centers elveblindhet- og trakomprogram til og med 2020.

«Campaign 100» har høye mål

 Resultatrettede aktiviteter

Lions og LCIF gjør så mye godt. Men det er fortsatt mye å gjøre. Økonomiske ressurser er nødvendig for å kunne fortsette å hjelpe de som har behov. LCIF har forpliktet seg til å øke US $ 300 millioner de neste tre årene, slik at flere Lions kan gjøre mer bra for flere mennesker over hele verden.

Kjemp for Lions sine kjernesaker

Gjennom kampanje 100 vil LCIF utvide sin satsing på lokalsamfunn, og slik oppnå enda sterkere resultater på globalt nivå innen fokusområdene syn, ungdom, katastrofehjelp og humanitært arbeid. I tillegg vil LCIF jobbe for å redusere forekomsten av diabetes og forbedre livskvaliteten for diabetikere. Det er også fokus på forskning for å finne de med størst behov, og gode løsninger for de store utfordringene slik som sult, barnekreft og miljø. Her kommer pilotprosjekter inn i prosessen for å kunne utvikle bærekraftige, langsiktige programmer på lokal og global skala.

Bli med i bevegelsen

Lions generøsitet drifter arbeidet til LCIF
De økonomiske tilskuddene finansieres utelukkende gjennom bidrag fra Lions, partnere og venner, og hundre prosent av donasjonene går til å finansiere tilskudd og programmer. Mens det viktigste målet for hvert medlem er å yte service, betyr service ikke alltid å lede et serviceprosjekt. Å donere økonomiske ressurser er også en måte å bidra på. Lions kan donere individuelt eller som en klubb. LCIF har utviklet et Model Club-program, der lokale klubber kan forplikte seg til å gå foran som et eksempel. Klubber har mange forskjellige muligheter til å skaffe midler, blant annet å spørre medlemmer om å gi, etablere en innsamling eller be samfunnsledere om å donere. For å kvalifisere som en modellklubb forplikter klubben seg til å donere et beløp som tilsvarer et gjennomsnitt på minst 750 USD per medlem (drøye 6000 kroner), gjerne gjennom en betalingsplan. 

Uansett hvordan du velger å delta – det er en spennende tid for Lions, med flere muligheter enn noensinne til å påvirke verden.

Hva kan 1000 kroner gi?

  • Syn: To kataraktoperasjoner
  • Ungdom: Materiell og planer i sosial og emosjonell kompetanse for en klasse i ett år
  • Diabetes: Diabetesundersøkelser for 18 personer i risikosonen
  • Humanitær hjelp: Vaksine mot meslinger for 100 barn
  • Krisehjelp: Nødhjelp til fire personer i kjølvannet av en naturkatastrofe
  • Miljø: Tilgang til rent vann for 14 personer
  • Barnekreft: Utstyr for å diagnostisere eller behandle åtte barn
  • Sult: Regelmessig tilgang til mat for 14 mennesker med funksjonshemming, eldre, fattige eller hjemløse.
30 infografic Sept2018_Magazine_Illustration_FINAL

 

Lenker

Les denne saken i medlemsbladet magasin.lions.no

Les mer om kampanjen på lcif.org

Norsk koordinator: Morten Singsaas: morten.singsaas@gmail.com