Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Lions Ungdomspris

Om Lions Ungdomspris

Om Lions Ungdomspris

Lions ungdomspris er en påskjønnelse for ungdom som gjør en spesiell frivillig innsats for andre. Prisen består av 50.000 kroner og et prissymbol, og deles ut på Lions Riksmøte i mai.

Vedtekter for Lions ungdomspris

1. Lions ungdomspris skal gis til en ungdom/eller en gruppe ungdommer som gjennom frivillig innsats i sitt lokalsamfunn har gjort en spesiell innsats for sine medmennesker.

2. Prisen kan kun deles ut til ungdom mellom 16 og 21 år.

3. Forslagstiller må vedlegge en fyldig redegjørelse av kandidatens innsats.

4. Forslag på kandidater må sendes juryen innen den 1. mars.

5. Lions ungdomspris består av pengegave på 50.000,- samt diplom og prissymbol. Prisbeløpet skal tilfalle et prosjekt som prisvinneren er tilknytte eller ønsker å støtte og disponeres i samråd med MDYC og forslagstiller.

6. Prisen deles ut under Lions Riksmøte. Kostnaden vedrørende mottagers reise og opphold dekkes av ungdomskontoen.

7. I juryen sitter MD-NAC, Generalsekretær samt en representant utnevnt av Guvernørrådet.

Tidligere prisvinnere:

2019: Mental Helse Ungdom Ytre Østfold. Les omtale

2018: (Ingen utdeling)

2017: Alternativt dagsverk-komiteen ved Notodden videregående skole. Les omtale

2016: Kariåsen Ungdomsklubb. Les omtale

2015: (ingen utdeling)

2014: Lydia H. Helland, Julia S. Andreassen og Gunnhild Skeie. Les omtale.

2013: Ungdomsklubben Nettverk 14/18.Les omtale.

2012: Sund Rock Club. Les omtale.

2011: Anne Louise Hübert: Les omtale

Forslag sendes på e-post innen 1. mars til leder for forebyggende arbeid mot rusmisbruk (MD NAC).