Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Lions Fredsplakatkonkurranse

Se film om Lions Fredsplakatkonkurranse

Filmen ble vist første gang i 2016 på den årlige Lions dag med FN i New York.