Min Lions

Ungdomsarbeid

Forsiden > Medlemssenter > Ressurser > Ungdomsarbeid

For medlemmer som jobber med fagområde barn og unge, herunder Lions tulipanaksjon, Mitt Valg og fredsplakatkonkurransen.

Lions Tulipanaksjon

Ressursside for medlemmer for Lions Tulipanaksjon.

Lions ungdomsutveksling - for medlem

Informasjon om Lions ungdomsutvekslingsprogram rettet mot klubber og distrikter. Informasjon rett...

Lions Fredsplakatkonkurranse - materiell klubb

Her finner du brosjyre, maler, og regler for gjennomføring av tegnekonkurransen.

MITT VALG - for medlem

Informasjon til medlemmer i Lions om programmet MITT VALG.

Lions Tulipanpris

Lions ungdomspris