Min Lions

Dokumenter

Forsiden > Medlemssenter > Ressurser > Dokumenter > Søk om prosjektstøtte fra Extrastiftelsen
Søk om prosjektstøtte fra Extrastiftelsen

Søk om prosjektstøtte fra Extrastiftelsen

Frivillige organisasjoner som jobber med formål innen helse og rehabilitering kan søke om midler til prosjekter. Her finner du informasjon om hvordan søke om Extra-midler gjennom Lions. Man kan begynne å søke 1. april. Innleveringsfristen er 1. juni.

Om Extrastiftelsen

ExtraStiftelsen består av 27 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner, som står bak TV-spillet Extra. Overskuddet fra spillet går til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning. Tildeling av midler fra overskuddet finner sted én gang i året, i november. Norsk Tipping er operatør for spillet.

Lions Norge er en godkjent søkerorganisasjon, og formidler søknader på vegne av Lionsklubber og andre aktører med gode humanitære prosjekter. Vi må få søknadene i tidsrommet 1. april − 1. juni. Extrastiftelsens søknadsfrist er 15. juni  og det er vanligvis en god del arbeid med søknadene i forkant.

Prosjekter som har fått støtte blir offentliggjort i desember på Extrastiftelsens hjemmesider.

Tidligere godkjente prosjekter

Lions Norge har søkt om midler til forebyggende og rehabiliterende prosjekter. Vi har ikke kapasitet til å følge opp prosjekter innen forskning.

I 2012 kom det inn seks søknader til Lions. Vi fikk innvilget 400.000 kroner til Stiftelsen Gurvika som Lions Club Larvik søkte om. Vi fikk også innvilget 200.000 kroner år nummer to for prosjektet «Klovn og smertelindring» som stiftelsen Helseklovner står bak. I 2011 fikk Lions bevilget 270.000 kroner til to prosjekter. "Vi ønsker å holde hodet over vann" er et samarbeidsprosjekt i regi av Lions Club Hvaler og Hvaler Brannvesen. "Klovn og smertelindring" er et prosjekt ved Hordaland Sykehus. I 2010 var det også to prosjekter som fikk tilsammen 384.000 kroner. "Forebyggende sikkerhet i vann" i regi av Lions Club Tana og Nesseby, og "Snoezelensenter ved Litun senter" der Lions Club Tynset sto som søker.

Din søknad

Har du et prosjekt du gjerne vi søke Extrastiftelsen om midler til, ta kontakt med prosjektleder Hroar Thorsen på e-post: hroar.thorsen@lions.no. Det er en forutsetning at søker har satt seg inn i søknadsprosessen som er beskrevet her: http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler.html.

Mer informasjon

Les mer stiftelsens hjemmeside på www.extrastiftelsen.no