Min Lions

Guvernørrådsmøte

Forsiden > Medlemssenter > Møter > Guvernørrådsmøte

Lions Norge ledes av et guvernørråd, som er ansvarlig overfor Riksmøtet. Guvernørrådet er sammensatt av distriktsguvernørene og guvernørrådsleder.

Guvernørrådets leder innkaller til guvernørrådsmøtene som avholdes minst tre, normalt fire ganger i løpet av lionsåret. Guvernørrådets medlemmer, medlemmer valgt av Riksmøtet til verv i henhold til ”Lov for MD 104”, § 17, pkt. 4 c-h og generalsekretæren innkalles - og har møteplikt til guvernørrådets møter.

Det er bare guvernørrådets medlemmer som har stemmerett i guvernørrådsmøtene. Alle medlemmer kan delta og har talerett og forslagsrett.

Rapporter og forslag som ønskes behandlet på guvernørrådsmøte må være Generalsekretæren i hende senest en uke før møtet i guvernørrådets arbeidsutvalg.

Se viktige tidsfrister i Årshjul Lions Norge 2016-2017

----------------------------------

Protokoll og sakspapirer guvernørrådsmøte 26.mai 2017

Protokoll og sakspapirer guvernørrådsmøte 26.mai 2017

Guvernørrådsmøtet holdes 0900-1200 på Hotell Sundvolden.
Les protokoll fra siste guvernørrådsmøte

Les protokoll fra siste guvernørrådsmøte

Les protokoll fra Lions Norges guvernørrådsmøte som ble avholdt 18. februar 2017.
Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 18. februar 2017

Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 18. februar 2017

Møtet fant sted lørdag 18.2 kl 10-17 på Clarion Hotell & Congress Oslo Airport.
Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 12 november 2016

Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 12 november 2016

Lionsårets 3. guvernørrådsmøte ble holdt på Quality Airport Hotel Gardermoen, lørdag 12.11.2...

Protokoll fra guvernørrådsmøte 02.09.2016

Her finner du protokoll fra det ekstraordinære guvernørrådsmøtet 2. september 2016.
Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 27. august 2016

Protokoll og sakspapirer til guvernørrådsmøte 27. august 2016

Her finner du protokoll og møtepapirer til det første møtet i guvernørrådet Lionsåret 2016/2017.

Arkiv guvernørrådsmøter