Min Lions

Møter

Forsiden > Medlemssenter > Møter

Informasjon om Riksmøte, Guvernørrådsmøte, NSR, Europaforum og Convention.

Årshjul for Lions Norge 2017-2018

Her finner du tid og sted for møter, kurs og aktiviteter, samt tidsfrister for Riksmøte og medlem...

Riksmøte

Lions Norges Riksmøte arrangeres neste gang på Sundvollen hotell, 26. - 27....

Guvernørrådsmøte

Lions Norge ledes av et guvernørråd, som er ansvarlig overfor Riksmøtet. Guvernørrådet er sammens...

Nordisk samarbeidsråd

Nordisk samarbeidsråd (NSR) er et årlig møte for Lions fra de nordiske land. Neste NSR holdes 19....

Europaforum

Lions Europaforum er åpent for alle Lionsmedlemmer og arrangereres en gang i året på høsten. Det...

International Convention

Lions gjør seg klare for å feire hundreårsjubileet i byen der det hele startet. Chicago er en per...