Min Lions

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Veien frem til nytt hovedprosjekt utland for Lions Norge
Veien frem til nytt hovedprosjekt utland for Lions Norge

Veien frem til nytt hovedprosjekt utland for Lions Norge

Vi trenger din hjelp for å gi oss råd om hvordan vi bør fortsette med prosjekter i utlandet.

Bakgrunn

Siden 1993 har Øyehelse vært Lions Norge sitt felles hovedprosjekt Utland. Vi har etablert øyehelseklinikker/sykehus i Uganda, Zambia og Malawi i samarbeid med Norad og lokale myndigheter. Millioner av mennesker har nytt godt av tilbudet, direkte gjennom undersøkelser, vaksinering og operasjoner – i tillegg har tusenvis fått sin utdannelse i øyehelse.

Prosjektet har også medført sideprosjekter som skolebygging, lærerboliger, latriner, fadderbarn med videre. For ikke å glemme brønnprosjektet som nå har passert 130 brønner, og gitt rent drikkevann til 130 – 200.000 mennesker. Øyehelse avsluttes i første halvår ved ferdigstillelse av den siste klinikken i Zambia, mens brønnprosjektet løper videre på egne bein.

Samtidig har vi siden sommeren 2016 samlet oss om et felles prosjekt for syriske flyktningbarn i Libanon, 100% egenfinansiert. Våre forpliktelser her løper ut 2018, med et vedtak om forlengelse ut 2019. I dette sentret for de «De Glemte Barna» er det skapt et fristed for avtraumatisering og forberedelse for å begynne på skolen igjen. 500 barn og ungdom får tilbud hvert år. I tillegg har vi en barnehage, og tilbud for mødrene. Som en forlengelse av dette arbeidet vil Norge på vegne av NSR (Nordisk Samarbeids Råd) være ansvarlig for å bygge opp en skole i Bekaadalen for både libanesiske og syriske barn.

Vi har gode grunner til å være stolt over det vi har fått til – i fellesskap. Det er ikke få mennesker som har fått vår hjelp – basert på innsats og støtte fra alle Lions medlemmer i Norge. Til sammen behandler våre øyeklinikker ca. 200 000 personer hvert år.

Hvor går veien videre?

Når prosjektene nå er i ferd med å avsluttes er det tid for å se fremover.  Hvilke behov ser vi kommer, og hvem skal vi hjelpe? Riksmøtet 2017 ga LAN (Lions Aid Norway) et mandat for å utarbeide et grunnlag for nytt hovedprosjekt Utland, og en arbeidsgruppe ble nedsatt. Arbeidsgruppen ønsker å involvere hele organisasjonen i denne prosessen.

Det er utarbeidet en PowerPoint presentasjon som skal danne grunnlag for diskusjon i klubbene. Denne er distribuert til klubbenes IRK’er av distriktets IRC. I løpet av februar vil en video distribueres til alle medlemmene også som bakgrunnsinformasjon. Etter diskusjoner på klubbmøter vil det være fint om dere sendte en av medlemmene i prosjektgruppen ett eller flere forslag (se kontaktdata på slutten av denne artikkelen).

I april sendes det ut et elektronisk spørreskjema til alle medlemmene. I dette vil vi spørre om hvilke områder (øyehelse, diabetes, sult, miljø og barnekreft) medlemmene ønsker at Lions Norge skal arbeide med i utlandet. Vi vil også stille spørsmål om hvor mye klubbene ønsker å anvende av sine midler til utenlands prosjekter, og om den prinsipielle organisasjonsformen. Det blir ikke så mange spørsmål, og alle vil være generelle eller prinsipielle. Spørreskjema er elektronisk og sendes til alle medlemmer som har e-post adresse.

Som en informasjon vil dere like over sommerferien få tilsendt et utvalg av konkrete satsningsområder og prosjektforslag basert på resultatene av undersøkelsen og tilbakemeldinger. En ny spørreundersøkelse sendes ut i november som omfatter tidligere temaer og prosjekt forslag. På basis av rådene vi har fått fra dere vil prosjektgruppen innstille for en beslutning om prosjekt til Riksmøte i 2019 for beslutning.

Siste fase av prosjektet vil være endelig finansiering, valg av land og gjennomføringsmåte. Til riksmøtet i 2020 vil det foreligge et forslag til første prøveprosjekt.

Kontaktinfo til prosjektgruppen:

     

Tore Ivar Svare

 tore.ivar@svare.biz

958 80 434

     

Jan Erik Larsen

jel23@online.no 

930 99 289

     

Lill Alver

 lill@ikonstudio.no

900 23 214

     

Annette Pemmer

annettepemmer@hotmail.com

99 41 8500

Materiell 

Se/last ned presentasjon:

Se film

Lenke til filmen:  https://youtu.be/DPHl10N75og

Les/last ned strategiplanen 2017-2021 LCI Forward

Brev til klubber