Min Lions

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Støtt Ridderruka og Ridderrennet 2019
Støtt Ridderruka og Ridderrennet 2019

Fra Ridderrennet 2018. Foto: Emil Sollie. 

Støtt Ridderruka og Ridderrennet 2019

Foreningen Ridderennet håper Lionsklubben bidrar med støtte for Ridderuka, og dermed også Ridderrennet, i 2019. Les støttebrevet her.

Denne informasjonen er sendt sendt til president og sekretær i alle Lionsklubber på e-post 29.10.2018.

Kjære Lions Club

Dere i Lions er en fantastisk bidragsyter til Ridderuka med det tradisjonsrike Ridderrennet, den største årlige vintersportsuka i verden for syns- og bevegelseshemmede! Med deres hjelp får funksjonshemmede fra hele landet en unik mulighet til å oppdage gledene ved å drive fysisk aktivitet i den vakre naturen rundt Beitostølen, oppleve mestring, og styrke samholdet med andre i samme situasjon. Med andre ord – du er med på å oppfylle vår grunnlegger og store forbilde Erling Stordahls visjon om at aktiv rekreasjon; trening gjennom ulike idretter, er et behandlingstilbud på lik linje med fysikalsk og medisinsk behandling «– å gå fra passiv til aktiv syketrygd»!

Tusen hjertelig takk!

Dere rause Lionsklubber i Norge bidro med hele 548 410 kroner til årets arrangement, et snittbidrag på rundt kr 2 400 per klubb (220 giverklubber). Bidragene er virkelig med på å gjøre det umulige mulig, og du kan være sikker på at hver krone brukes til å gjøre ridderarrangementene best mulig for deltakerne våre. I tillegg sørget Lions for at deltakerne fikk en varm velkomst og en trygg og hjelpende hånd da de ankom Gardermoen, Bergen og Oslo Bussterminal for videre transport opp til Beitostølen. Oppe på Beitostølen arrangerte Lions akekveld, og var tradisjonen tro ansvarlig for grilling av burgere og pølser på selve Ridderrennslørdagen. Lions var svært godt representert og medvirkende under arrangementet, bl.a med ansvar for mediehåndteringen under Ridderuka, i tillegg til de synlige effektene som bannere på stadion og flagg i sentrum av Beitostølen.

Ditt bidrag brukes til:

  1. Barnas Ridderuke 2019 arrangeres på Beitostølen for 37.gang, den 13-19. januar. Barnas Ridderuke er en leirskoleuke for barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen 10 – 16 år der fokus er grunnleggende skiferdigheter. Her jobber vi med å rekruttere flere deltagere i målgruppen, og vil ha fokus på å tilrettelegge tilbudet for rullestolbrukere spesielt. Det vil også i 2019 legges opp til transport både fra Gardermoen/Oslo S i et forsøk på å rekruttere flere fra andre deler av landet.
  2. Ridderuka 2019 arrangeres på Beitostølen for 56. gang, den 24.-31. mars. Ridderuka 2018 ble fantastisk. Værgudene viste seg fra sin beste side med strålende vintervær og sol fra skyfri himmel alle dagene. Deltakere, ledsagere og støttespillere var svært fornøyd. Den nye kommunikasjonsplattformen ble tatt i bruk for første gang, og det var blant annet nyttig og avgjørende å kunne sende ut en informasjon om ekstra hygienetiltak per SMS til alle deltakere da det brøt ut virus blant ledsagere. Nytt av året, i tillegg til Lions akekveld, var et samarbeid med DNT om en fjellsportsdag der fokuset var på opplevelsesbasert fysisk aktivitetsmuligheter inne ved Bygdin. I 2019 vil vi forsøke å satse mer på «trygghet fra dør til dør», spesielt med tanke på å få enda flere synshemmede opp til Ridderuka.

Foreningen arrangerer også Riddercamp, et utendørs friluftstilbud der deltakerne bor i lavvoer og er med på fjellturer, padleturer og rideturer i fjellet. I tillegg har vi et pilotprosjekt på å gjenoppta Ridderrittet, et sykkelritt som går over Valdresflya. Rittet ble arrangert siste gang i 2001.

Ridderrennets økonomi

Ridderrennet har de siste årene hatt svært dårlig økonomi med underskuddsregnskap. Årets underskudd er på rundt 1 million kroner, tilsvarende årlig deltakerstøtte. Et viktig tilskudd til deltagerstøtten er de årlige bidragene fra Lions klubbene. Slik det fremgår av vedlagte lenker er økonomien for Ridderrennet i dag svært utfordrende, og vi jobber hardt for å bedre situasjonen.

Lions og Ridderarrangementene

Dere har i en årrekke vært den aller viktigste støttespillere for Ridderuka og Barnas Ridderuke. Vi håper dere Lions klubber fortsatt ønsker å være med på å støtte neste års Ridderarrangement.
Ønsker dere å støtte Ridderuka 2019 er kontonummer: 1609.44.68276.

PS: Foreningen Ridderrennet vil gjøre oppmerksom på at Ridderdagene på Storedal ikke er en del av Foreningen Ridderrennets arrangementer.

Med ønske om en fortsatt god høst, og på forhånd tusen takk for at dere bidrar til å gjøre en forskjell og muliggjør disse fantastiske arrangementene. Uten dere ville våre arrangement ikke vært mulig.
Med vennlig hilsen
RIDDERRENNET
Anne-Kristin Wadahl
Daglig leder
Tlf. 21029037 / 911 95888
Epost: mail@ridderrennet.no

Se høydepunktene fra Ridderuka 2018 i denne videoen. Laget av Ola Kjos Solli.