Min Lions

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Søknadsrutiner for momsrefusjon
Søknadsrutiner for momsrefusjon

Søknadsrutiner for momsrefusjon

Søk om momsrefusjon for klubb eller distrikt for regnskapsåret 2015-2016. Her finner du også info om frivillighetsregisteret og grasrotandelen.

Det er en forutsetning at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta momsrefusjon.

Veiledning og momsrapportskjema

Last ned følgende dokument:

Momsrapportskjema 2015-2016

Momsrapportskjema fylles ut og sendes til moms@lions.no innen 30. juni 2017.

Fjorårets resultat

Det refunderte beløpet for 2014-2015 var 5.960.244 kroner kroner og ble fordelt slik:

 • Klubbene 5 061 355 kroner
 • Distriktene 140 764 kroner
 • Lions sentralt (inkludert Lions Røde Fjær-aksjonen 2015) 993 061 kroner

Det var 338 klubber (21 flere enn året før) og alle syv distrikter som søkte om kompensasjon. Lions Norge anbefaler at pengene tilføres aktivitetskassen. Utbetalingen skjedde i uke 3 2017.

Frivillighetsregisteret

Et organisasjonsnummer er nødvendig for flere funksjoner. Det er et krav for å kunne opprette en bankkonto for klubben. I forbindelse med fakturering og overføring av penger er det stadig oftere helt nødvendig at organisasjonen har et organisasjonsnummer. For at Lionsklubben skal få et organisasjonsnummer, må den være registerert i Frivillighetsregisteret.

Flere fordeler ved å være registrert:

 • Legitimering av en frivillig organisasjon
 • Opplysningsbank
 • Momsregistrering
 • Grunnlag for forskning
 • Enklere for våre klubber
 • Grunnlag for å komme videre i arbeidet med å få fjernet moms på frivillig sektor
 • Viser hvor stor frivilligheten i Norge er

Ved å registrere klubben i Frivillighetsregisteret kan klubben gjennom grasrotandelen skaffe ekstra inntekter til humanitære formål (aktivitetskassen).

Klubber kan både registrere seg elektronisk eller bestille en papirblankett fra Brønnøysund via http://www.brreg.no/frivillighet/

De av våre klubber som allerede er registrert i Enhetsregisteret, vil enkelt kunne registrere seg i Frivillighetsregisteret. Det skal svares på spørsmål som gjelder innsending av regnskap, hvilken kategori klubben tilhører, momsregistrering, deltagelse i grasrotandelen (se nedenfor) og kontonummer. Klubben avgjør naturligvis selv om de vil sende inn regnskap i fremtiden, men vår anbefaling er at det blir gjort.

Klubber som ikke er registrert i Brønnøysund må først registreres i Enhetsregisteret via samordnet registreringsmelding i Altinn. Vi anbefaler at man først setter seg inn i hvorledes registreringen skal gjøres ved å logge seg inn på http://www.brreg.no/frivillighet/

For å få gjort dette må altså klubben:

 • Logge seg inn via Altin med engangskode, registrert passord eller smartkort.
 • Ha vedtekter.
 • Stiftelsesdokument. Dersom dette ikke finnes, kan det sendes inn kopi av siste årsrapport, eller be Lionskontoret bekrefte at klubben er chartret.
 • Signert kopi av møte der styre ble valgt.
 • Navn og fødselsnummer på klubbens kontaktperson overfor Brønnøysundregisteret.
 • Navn og fødselsnummer på alle som sitter i styret.
 • Vedtekter, stiftelsesdokument og styrevalg kan enten sendes inn som skannet vedlegg eller sendes separat til Brønnøysundregistrene i papirutgave.

For ordens skyld presiseres det at registreringen i Frivillighetsregisteret er opp til den enkelte klubb. For de som ønsker det er det fortsatt mulig kun å være registrert i Enhetsregisteret.

Kontakt

Spørsmål rettes til regnskapsmedarbeder Øystein Berg Nilsen: E-post: oystein.berg.nilsen@lions.no. Telefon: 454 18 883