Min Lions

Lion - magasinet

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Lion - magasinet > Tidsfrister og retningslinjer for LION

Tidsfrister og retningslinjer for LION

Medlemsbladet LION utgis på 22 språk. Den norske utgaven kommer ut seks ganger i året og sendes hjem til medlemmer, Venner av Lions, samarbeidspartnere og utvalgte organisasjoner.

Tidsfrister 2016-2017
5

Nummer

Materiellfrist

Trykkedag

Distribusjon (circa)

 

Mandag

Torsdag

Mandag

1 2016-2017

13.06.2016

11.08.2016

22.08.2016

2 2016-2017

12.09.2016

22.09.2016

03.10.2016

3 2016-2017

07.11.2016

17.11.1905

28.11.2016

4 2016-2017

30.01.2017

09.02.2017

20.02.2017

5 2016-2017

27.03.2017

06.04.2017

20.04.2017

6 2016-2017

  22.05.2017

08.06.2017

19.06.2017

Redaksjonelt innhold

Innholdet i medlemsbladet LION kommer fra flere kilder. Det meste er sendt inn av medlemmer i Lions Norge. En del materiell kommer fra redaksjonen for LION MAGAZINE i Oak Brook i USA. Redaksjonen skriver også noe selv. Redaksjonen redigerer og tilpasser alle tekster og bilder.

Dette vil vi ha:

LION skal fortelle historier om hvordan vi på ulike måter lever opp til vårt motto "We serve". Det skal inspirere og engasjere våre lesere til frivillig innsats for å hjelpe andre.

Vi tar gjerne inn artikler fra ikke-medlemmer så fremt det er interessant og relevant for vårt arbeid.

Vi vil gjerne ha tekster og bilder av aktive Lions som taler til både hjerte og hjerne, og særlig de som får leseren til å trekke på smilebåndet!

For å kunne yte godt humanitært arbeid, må klubben fungere godt. Vi ønsker å formidle suksesshistorier om klubbledelse, medlemspleie og rekruttering.

Dette ønsker vi ikke:

Vi ønsker ikke referater fra interne fester. Ved jubileer, få frem hva klubben er opptatt av og hva medlemmene gjør for andre. Historikk i små doser kan være interessant, men la aktiviteter være den røde tråden.

Lange meningsinnlegg. Leserbrev må være kortfattet og innholdet må være aktuelt. Redaktør kan hjelpe til med redigering.

Personer som hedres for sin frivillige innsats er flott å vise frem i lokal presse. LION ønsker i slike tilfeller å fortelle en interessant historie.

Tekst

Skriv teksten med enkel formatering som markerer overskrift, ingress og brødtekst. Husk billedtekster med navn på tydelige personer i motivet. For barn er det nok med fornavn.

Hvis du ønsker byline og fotokreditering, må du oppgi navn på personen som har skrevet tekst og tatt bilde. (Ikke nødvendig ved notiser)

Hvor langt? En side med kun tekst har 2700 tegn med mellomrom. Redaktøren tar gjerne imot lengre tekster og kutter eventuelt ned til passe lengde.

Bilde

Vi ønsker bilder i beste kvalitet! Gjerne medlemmer med profilerte klær (Lions-caps og jakke med logo er fint) som deltar i en aktivitet, sammen med de dere hjelper. Helst ikke oppstilte håndtrykk-bider.

Godt lys er viktig for god billedkvalitet. Det enkleste og beste grepet er å ta bildene i dagslys.

For å få så god trykkvalitet som mulig, ber vi om å få tilsendt bildene i original størrelse. Er filene for store til å sendes på e-post, ta kontakt med redaktør så finner vi andre løsninger.

Bilder leveres helst i JPG-format. TIF og PDF går også bra.

Bilder med datomerking er ikke bra. Bilder med dårlig oppløsning kan se ok ut på en skjerm, men blir kornete på trykk. Tips: Se om det står MB og ikke KB i billedfilen.

Annonsering

Både Lions og ikke-Lions er velkomne til å annonsere i bladet og på våre hjemmesider lions.no. Les mer om annonser og priser.

Send til redaktør

Alle tips og materiell sendes elektronisk direkte til redaktør: lion@lions.no