Min Lions

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Fortsatt støtte til øyehelse
Fortsatt støtte til øyehelse

Fortsatt støtte til øyehelse

Flere medlemmer har spurt hvorfor øyehelse fortsatt står oppført som et av formålene som ble vedtatt på Riksmøte 2018 på vår "huskeliste". Les forklaring her.

Huskelista finner du her: Huskeliste 2018-2019

Når det gjelder øyehelseprosjektet, er det slik at vi avsluttet vårt engasjement med Norad-støtte 31.8. i år. Dette var i henhold til den inngåtte avtalen med Norad og gjaldt klinikk nr. 9, i Kabwe i Zambia.

Vi arbeider nå med å planlegge for beslutning om hva vårt nye, langsiktige bistandsprosjekt skal bestå av. En komite med medlemmer med bistandserfaring har som en av sine rammebetingelser at prosjektet må ligge innenfor det området som gjelder for Lions Clubs International og strategiplanen LCI Forward – Barnekreft, Miljø, Syn, Sult og Diabetes. Komiteen er aktiv når det gjelder å ta medlemmer og klubber med på råd, men dessverre var det bare 4-5 % respons på den første utsendelsen. Les mer om arbeidet for nytt hovedprosjekt
Kampen mot unødvendig blindhet er og blir et av Lions satsingsområder og vårt nye hovedprosjekt vil inneholde elementer av det. Det ble gitt en grundig redegjørelse om dette på årets riksmøte og fortsatt innbetaling til øyehelse ble enstemmig vedtatt. Vi har holdt oss til det vedtaket når vi nå har bedt om innbetaling.

Det ikke er utelukket at Norad vil støtte våre prosjekter fremover, forutsatt at de ligger innenfor de områdene Norad har på sitt program. En annen mulig inntektsmulighet er støtte fra Lions Clubs International Foundation LCIF. Forslag om fremtidig program med finansiering vil bli lagt frem til avgjørelse på riksmøtet i 2019.

  • For spørsmål, ta kontakt med guvernørrådsleder Kari Sandøy-Jarman: grl@lions.no