Min Lions

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Foreløpig regnskap for Lions Røde Fjær 2015
Foreløpig regnskap for Lions Røde Fjær 2015

Foreløpig regnskap for Lions Røde Fjær 2015

Her er foreløpig regnskap for Lions Røde Fjær aksjon 2015 per 08.10.2015. Det som gjenstår før regnskapet er komplett er revisjonshonorar, utestående fordringer, renteinntekter for 2015 og MVA-refusjon 2014-2015.

Mva refusjon for kostnadene i aksjonen kan først søkes om i August 2016, og tildelingen blir utbetalt Desember 2016.

Når MD 104 Lions Norge sitt regnskap revideres, vil Lions Røde Fjær aksjonen få en fordeling av sin del av revisjonskostnadene, vi reviderer i November-Desember 2015.

Det vil bli laget et oppdatert regnskap til Riksmøtet i 2016 der revisjon og renter er med.

Administrasjon prosenten er per 08.10-2015 på 31%. Det er sannsynlig at den kommer rett under 30 % når MVA-refusjon og renter er utbetalt.