Min Lions

Medlemsnytt

Forsiden > Medlemssenter > Medlemsnytt > Brev til klubbene fra Lions Førerhundskole
Brev til klubbene fra Lions Førerhundskole

Brev til klubbene fra Lions Førerhundskole

Førerhundskolen går i disse dagen inn i en spennende periode.  

Kjære Lions venner

Lions Førerhundskole går i disse dager inn i en ny æra som følge av at Tor Sannum, som har vært skolens daglige leder siden oppstarten i 1966, er gått av med pensjon. Han har gjennom sin solide faglige kompetanse bygget opp skolen til det meget høye nivå den i dag har. Skolen høster meget stor anerkjennelse blant førerhundmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Våre egne brukere har vist å sette pris på det arbeidet som i alle år er gjort ved skolen.

Johan Wahl overtok som daglig leder i august og er allerede i full gang. Han skal nå sammen med de øvrige ansatte instruktørene og styret vurdere skolens driftsform for fremtiden. Vi er temmelig sikre på at det må bli noen endringer. Johan har tidligere jobbet som instruktør ved skolen.

Skolen ble som kjent etablert høsten 1966 og har siden 1972 holdt til i meget velegnede lokaliteter sentralt i Oslo. I løpet av alle disse årene har skolen levert over 550 hunder fordelt på hele landet.

Skolen har i dag 5 faste instruktører og vi har i alle år utdannet ca. 12 hunder i året. Dette utgjør 1/3 av det årlige behovet for hunder i Norge. Hunder levert fra Lions Førerhundskole er kjent for meget høy kvalitet, så dette er noe vi kan være stolte av. Den nåværende avtalen med NAV innebærer imidlertid at vi kun skal levere 10 hunder i året. Dette skaper noen økonomiske utfordringer for skolen.

Men så har skolen denne våren inngått en avtale med NAV om levering av Service-hunder. Dette er hunder som har oppnådd høyt kompetansenivå innenfor generell lydighet og apportering. Hundene skal primært leveres til rullestolbrukere som er seende. Dette er et nytt fagområde for oss. Avtalen med NAV innebærer at skolen skal få tid til å bygge opp kompetanse på området samt leveringskapasitet. Så dette blir spennende!

Det å utdanne førerhunder er en ganske omstendelig prosess. Det begynner med innkjøp av valper eller å drive avl fra egne avlstisper. Så settes hundene ut til fôrverter til de er ca ett år, før treningen kan begynne. Full opptrening tar omtrent et halvt år.

Blinde som ønsker hund, søker om dette til NAV. Før de kan tildeles en hund må de delta på et forkurs ved en av førerhundskolene i Norge. Nå er det kun Lions Førerhundskole som er gitt i oppdrag av NAV å gjennomføre slike kurs! Etter forkurs kan den blinde bli tildelt en hund, og må da gjennomgå et samtreningskurs med sin nye hund. Under de 3 ukene samtreningskurset varer bor den blinde på skolen sammen med hunden. Så skolen er også internat når kursene pågår.

Etter fullført opplæring må den blinde med sin hund (ekvipasjen) gjennom en godkjenningsprøve i regi av NAV. Deretter skal instruktøren hjelpe brukeren med sin nye hund på hjemstedet slik at de blir tryggere. Deretter har skolens ansvar for å følge opp brukeren de første årene etter tildeling.

NAV dekker en betydelig del av kostnadene knyttet til utdanning av førerhunder. Men alt dekkes ikke, slik at skolen har alltid og vil fortsatt være, avhengig av bidrag fra Lions-klubber. Støtte til blinde og svaksynte har vært et viktig satsningsområde for Lions helt siden 1925, så det passer jo det bra.

Skolen har vært en riksaktivitet siden 1992 og var i mange år også før dette blitt oppfattet som et flaggskip i Lions Norge. Dette er vi stolte av og er bevisste på å holde dette i hevd.

Som tidligere nevnt, er det levert hunder over hele landet. Kanskje er det en hund i ditt nærmiljø som er levert fra Lions Førerhundskole? Hvorfor ikke da kontakte brukeren og invitere til et klubbmøte, så kan vedkommende fortelle om hva det betyr å ha en førerhund – hvordan det bidrar til en betydelig økt livskvalitet.

Mange klubber har gjennom årenes løp besøkt skolen. Vi anbefaler klubbene å ta kontakt med skolen for å få lagt et klubbesøk inn i kalenderen dersom dette er praktisk mulig. Det vil være et minne for livet!

Vi håper din klubb vil følge opp Riksmøtets vedtak om å støtte skolen. Dette kan gjøres på flere måter: 

  1. Klubben gir etter evne et bidrag til skolen.
  2. Klubben kjøper en valp til skolen. Da blir valpen navnsatt med klubbens navn i tillegg til hundens navn. En valp koster 15.000 kroner.
  3. Klubben finansierer en hund klar til trening. Hunden får klubbens navn i tillegg til sitt eget. En hund klar for trening koster 25.000 kroner.
  4. Innkjøp eksternt av voksen hund som har gjennomgått alle vaksinasjoner, kastrasjon, alle dyrlegekontroller etc. til 35.000 kroner.
  5. Klubben finansierer oppussing av et beboelsesrom. Da vil rommet bli merket med klubbens navn. Oppussing av et rom inkl. nye møbler er kostnadsberegnet til 75.000 kroner.

Bidrag / støtte kan overføres til kontonummer: 9049.10.08287 

Vennlig hilsen

Jan Espen Thorvaldsen                                                                                                                                                                                                             

Styreleder 

Stiftelsen Lions Førerhundskole og mobilitetssenter

Les/last ned dette brevet som PDF

2018 Brev til klubbene fra Lions Førerhundskole