Min Lions

Bardu og Gildeskål: Nytt bygg for psykisk helse - unge og forebygging - ved Viken senter

Forsiden > Medlemssenter > Lions Røde Fjær 2020 - Forslag > Bardu og Gildeskål: Nytt bygg for psykisk helse - unge og forebygging - ved Viken senter
Bardu og Gildeskål: Nytt bygg for psykisk helse - unge og forebygging - ved Viken senter

Forslagstiller er Lions Club Bardu, D104 A1 og Lions Club Gildeskål, D104 B2.

Prosjektsøknad LRF 2020

Vedlegg 02 Oversendelsesbrev

Vedlegg 04 Klinikkenheten - Flyer (1)

Vedlegg 05 Kurs og veiledningsenheten - flyer

Vedlegg 06 Kveldsseminar Unge doping og selvbilde

Vedlegg 07 Presseomtale LEVE-samling i Nord

Vedlegg 08 Program - det hjelper å snakke om det - sorgkurs jan 16

Vedlegg 10 Å være ung - forventninger og virkelighet - 7. mai - invitasjon II

Vedlegg 11 Jobb og familieliv - samme sak

Vedlegg 12 Glimt fra Viken senter i jubileumsåret 2016 - pdf - pdf