Min Lions

Lions 100 år - medlem

Forsiden > Medlemssenter > Lions 100 år - medlem > 100-årsfeiring med medlemsverving
100-årsfeiring med medlemsverving

100-årsfeiring med medlemsverving

Et eget program innen 100-års markeringen premierer de som rekrutterer medlemmer eller starter nye klubber i perioden 1. april 2015- 30.juni 2018 med attraktive pins, sertifikater og flaggmerker.

Hundreårsfadder

Et medlem som rekrutterer et nytt medlem mellom 1. april 2015 til 30. juni 2018, vil bli anerkjent som en «centennial sponsor» og vil motta en pin fra et begrenset opplag og et eget sertifikat. Et medlem som bistår i å chartre en ny klubb i samme periode vil også motta en spesiell pin og sertifikat. Flere Lions kan bli kreditert med å chartre en ny klubb.
   Det nye programmet heter «Centennial Celebration Membership Awards» og har progressive nivåer av anerkjennelse. Hvis et nytt medlem eller ny klubb fortsatt er «in good standing» etter et år og en dag, vil den ansvarlige bli anerkjent som en «Silver Centennial Lion» og motta en annen limited-edition pin. På samme måte vil en «Gold Centennial Lion» æres hvis et nytt medlem eller klubb fortsatt er aktive etter to år og en dag. «Diamond Centennial Lions» er en tilsvarende æresutmerkelse etter tre år og en dag. «In good standing» betyr at kontingenter er betalt og at man ikke har en utestående saldo på $ 50 eller mer som er 90 dager etter forfall.
     «Silver Centennial Lions» vil i tillegg få sitt navn publisert på LCIs hjemmeside. «Gold Centennial Lion» får også sitt navn publisert, og vil bli anerkjent på distrikts- og andre møter.  «Diamond Centennial Lions» vil få samme anerkjennelse samt bli oppført i LION Magazine.

Hundreårsklubb

Klubber kan også oppnå ulike nivåer av anerkjennelse for å rekruttere nye medlemmer. En «Premier Centennial Lions Club» er en som verver minst tre nye medlemmer i løpet av 2015, 2016 eller 2017. De nye medlemmene må være aktive i to år og en dag. Man kan også bli en «Premier Centennial Lions Club» hvis man starter en ny klubb i løpet av 2015, 2016 eller 2017. Den nye klubben må være aktiv i minst to år og dag.
    Når den nye klubben har vært aktiv i to år og en dag, vil «Premier Centennial Lions Clubs» motta et flaggmerke, en anerkjennelse på LCIs nettside, et virtuelt banner samt en oppmerksomhet på den internasjonale kongressen, områdefora, distrikt- og andre møter.
     For å bli en «World Class Centennial Lions Club» må klubben verve minst tre nye medlemmer hvert år i 2015, 2016 og 2017 og starte en ny klubb i løpet av 2015, 2016 eller 2017. «World Class»-klubber får samme ære som Premier-klubber, men vil også motta en spesiell pris som utdeles av distriktsguvernør. Klubben får en spesiell pin for hvert aktive klubbmedlem og vil bli oppført i LION.

Mer om Centennial Membership Program:

http://lions100.lionsclubs.org/EN/toolbox/centennial-membership-challenge.php