Min Lions

Lion - magasinet

Forsiden > Medlemssenter > Lion - magasinet > Tidsfrister og retningslinjer for LION

Tidsfrister og retningslinjer for LION

Medlemsbladet LION utgis på 22 språk. I 2017-2018 vil den norske utgaven utgis med fem nummer. Bladet sendes hjem til medlemmer, Venner av Lions, samarbeidspartnere og utvalgte organisasjoner. Den digitale versjonen er optimalisert for lesing på telefon og nettbrett.

Utgivelsesplan 2017-2018

Materiellfrist

Trykkedag

Distribusjon

NR 1: 04.08.2017

17.08.2017

29.08.2017

NR 2: 22.09.2017

05.10.2017

17.10.2017

NR 3: 10.11.2017

23.11.2017

05.12.2017

NR 4: 02.03.2018

22.03.2018

06.04.2018

NR 5: 04.05.2018

31.05.2018

12.06.2018

Innholdet i medlemsbladet LION kommer fra flere kilder. Det meste er sendt inn av medlemmer i Lions Norge. En del materiell kommer fra redaksjonen for LION MAGAZINE i Oak Brook i USA. Redaksjonen skriver også noe selv. Redaksjonen redigerer og tilpasser alle tekster og bilder.

LION på nett

Nettversjonen for medlemsbladet LION finner på magasin.lions.no

Redaksjonelt innhold

Dette vil vi ha:

LION skal fortelle historier om hvordan vi på ulike måter lever opp til vårt motto "We serve". Det skal inspirere og engasjere våre lesere til frivillig innsats for å hjelpe andre.

Vi tar gjerne inn artikler fra ikke-medlemmer så fremt det er interessant og relevant for vårt arbeid.

Vi vil gjerne ha tekster og bilder av aktive Lions som taler til både hjerte og hjerne, og særlig de som får leseren til å trekke på smilebåndet!

For å kunne yte godt humanitært arbeid, må klubben fungere godt. Vi ønsker å formidle suksesshistorier om klubbledelse, medlemspleie og rekruttering.

Dette ønsker vi ikke:

Vi ønsker ikke referater fra interne fester. Ved jubileer, få frem hva klubben er opptatt av og hva medlemmene gjør for andre. Historikk i små doser kan være interessant, men la aktiviteter være den røde tråden.

Lange meningsinnlegg. Leserbrev må være kortfattet og innholdet må være aktuelt. Redaktør kan hjelpe til med redigering.

Personer som hedres for sin frivillige innsats er flott å vise frem i lokal presse. LION ønsker i slike tilfeller å fortelle en interessant historie.

Tekst

Skriv teksten med enkel formatering som markerer overskrift, ingress og brødtekst. Husk billedtekster med navn på tydelige personer i motivet. For barn er det nok med fornavn.

Hvis du ønsker byline og fotokreditering, må du oppgi navn på personen som har skrevet tekst og tatt bilde. (Ikke nødvendig ved notiser)

Hvor langt? En side med kun tekst har 2700 tegn med mellomrom. Redaktøren tar gjerne imot lengre tekster og kutter eventuelt ned til passe lengde.

Bilde

Vi ønsker bilder i beste kvalitet! Gjerne medlemmer med profilerte klær (Lions-caps og jakke med logo er fint) som deltar i en aktivitet, sammen med de dere hjelper. Helst ikke oppstilte håndtrykk-bider.

Godt lys er viktig for god billedkvalitet. Det enkleste og beste grepet er å ta bildene i dagslys.

For å få så god trykkvalitet som mulig, ber vi om å få tilsendt bildene i original størrelse. Er filene for store til å sendes på e-post, ta kontakt med redaktør så finner vi andre løsninger.

Bilder leveres helst i JPG-format. TIF og PDF går også bra.

Bilder med datomerking er ikke bra. Bilder med dårlig oppløsning kan se ok ut på en skjerm, men blir kornete på trykk. Tips: Se om det står MB og ikke KB i billedfilen.

Video

På den digitale versonen av medlemsbladet LION kan vi legge inn ekstramateriale slik som video. Har du en video som kan berike innholdet i artikkelen, så send med en link til videoen på You Tube eller Vimeo.

Annonsering

Både Lions og ikke-Lions er velkomne til å annonsere i bladet og på våre hjemmesider lions.no. Les mer om annonser og priser.

Send til redaktør

Alle tips og materiell sendes elektronisk direkte til redaktør: lion@lions.no