Min Lions

Medlemssenter

Forsiden > Medlemssenter > Krise- og ulykkesplan Lions Norge

Krise- og ulykkesplan Lions Norge

Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24. Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise– og ulykkessituasjoner.

Innhold:

  1. Om krise- og ulykkesplanen
  2. Hva er en krise?
  3. Varsling
  4. Organisering og ansvar
  5. Omsorg og debriefing
  6. Beredskap for krisekommunikasjon i Lions MD 104