Min Lions

Rekruttering

Venn av Lions

Her er informasjon om hvordan registrere en venn av Lions, samt forslag til brev og pressemeldinger. Klubben kan fritt tilpasse innholdet til eget bruk.

Hvordan registrere Venn av Lions

  • Når du som har redigeringsrettigheter har logget inn i medlemsregisteret, klikk Min klubb og velg så Bidragsytere i menyen. De med redigeringsrettigheter i distriktet kan registrere for klubber i hele distriktet. De som har nasjonal tilgang kan gå inn på alle klubber i Norge. Det skjer ved å gå på klubbvelgeren og velge klubben en skal legge inn bidragsyter på.
  • Klikk på bidragsyter: Velg først "Registrer ny bidragsyter": Her registrerer en på vanlig måte navn, adresse etc. på den person eller det firma som skal gi et bidrag.
  • Klikk deretter "Registrer ny bidragsavtale". Nå kan du velg bidragsyter/medlem fra en liste. Klikk på den bidragsyteren du har registrert.
  • Klikk "Velg avtale". Der er det to valg – Lionsvenn eller Fadderordning
  • Velg Lionsvenn: Fyll i felt for avtalens starttidspunkt og slutt-tidspunkt, årlig beløp og antall terminer. 
  • Klikk så på Registrer avtale – og alt er OK.

Fakturering

Når avtaler er registrert i systemet, vil de bli automatisk bli fakturert sammen med fakturering av medlemskontingent. Det er viktig at det fremkommer hvilken klubb man ønsker at pengene tilfalle.

Det er også utarbeidet  medlemsbevis som sendes sammen med et velkomstbrev fra Lionskontoret.