Min Lions

Klubbutvikling

Utmerkelser

Informasjon om ulike utmerkelser for president og medlemmer.

Klubbpresidentens ”Excellence” utmerkelse (100 % presidentutmerkelse)

Der en klubbpresident har oppfylt bestemmelse til ”Klubbpresidentens ”Excellence” utmerkelse, bør sekretæren fylle ut formularet DA-1, og sende det til avtroppende soneleder. Med soneleders anbefaling går formularet til avtroppende distriktsguvernører, som med sin velsignelse sender saken til Hovedkontoret i Oak Brook innen 31. juli.

Nedenstående punkter må oppfylles:

1.  Klubben har fungert i overensstemmelse med organisasjonens lov og arbeidsordning og policy – og avholdt seg fra å oppmuntre til uautorisert bruk av Lions navn, goodwill og merke.

2.  Klubben skal ha gjennomført minst en større serviceaktivitet.

3.  Klubben må ha oppfylt minst ett av disse kravene:

  • Netto økning i medlemstallet siste år
  • Klubben har stiftet ny lionsklubb det siste året.
  • Kvalifisert seg for en utmerkelse i programmet for å beholde medlemmer

4.  Klubben skal ikke ha gjeld over USD 50 pr 31. mars samme år.

5.  Klubben skal ha sendt inn følgende rapporter til Hovedkontoret til fastsatt tid:

  • Årlig klubbaktivitetsrapport (A-1)

6. Presidenten har i ”sitt år” deltatt i

  • Minst 2 sonemøter (i egen sone)
  • Distriktets presidentsopplæring
  • Distriktsmøte, riksmøte eller Convention.

7. Nye medlemmer er høytidelig opptatt i klubben og tatt med i komité og aktiviteter

Utmerkelse for langt medlemskap

Det finnes utmerkelser for medlemmer som passerer 10 år, 15 år, 20 år, osv. hvert 5. år i sitt medlemskap. Disse merkene betegnes som ”Charter Monarch Chevron Awards” for Chartermedlemmer og ”Monarch Chevron Awards” for andre lionsmedlemmer. Disse sendes automatisk ut fra LCI til Distriktsguvernørene i begynnelsen av hver lionsår. Når klubbpresidentene får disse av DG, bør det sjekkes at alle som skal motta slike, virkelig får sine. Eventuelle mangler sendes LCI.

Etterbestilling skjer hos LC Sandnessjøen ( http://supplysalg.mamutweb.com/Shop/List/100-og-årsmerker/19/1), Svenske Lions' webshop www.lions.se eller via netthandel hos hovedkontoret i Oak Brook.

Utmerkelse for 100 % fremmøte

Medlemmer som har deltatt i alle årets klubbmøter, eller har fått godkjent ”Make up” for fravær, kan tildeles slik utmerkelse. Det er også utmerkelser for medlemmer som har vært på alle klubbmøtene over flere år uten fravær (fra 1 til 60 år!). Bestilles hos LC Sandnessjøen, lion kontoret i Stockholm eller via netthandel hos hovedkontoret i Oak Brook.

Melvin Jones Fellowships

Bidrag til LCIF skjer på ulike grunnlag. Det mest vanlige er at klubbene bevilger et beløp fra sine aktivitetskasser. En annen måte er å innvilge Melvin Jones Fellowship. La det med en gang være sagt: Det er fullt mulig å kjøpe seg et slikt ”medlemskap”. Vi her i Norge har imidlertid slått fast at Melvin Jones Fellowship er en hedersbevisning og den høyeste som LCIF kan vise en person. 

Klubber som ønsker å hedre et medlem eller en person utenfor organisasjonen med Melvin Jones Fellowship, gjør det ved å fylle ut et formular og innbetale i NOK tilsvarende USD 1000 til LCIF fra sin aktivitetskasse (konto 6006.07.41002). LCIF sender klubben en plakett og medlemsnål som skal utdeles til vedkommende. Regn med inntil 3 måneders leveringstid.

Det er kun personer, levende eller døde, som kan hedres på denne måten.

Formularer og mer info finner du her: http://www.lions.no/LCIF/Melvin-Jones-Fellowship

Klubbpresidentens utmerkelse

Det er mulig for klubbpresidenter som vil gi en ekstra honnør til sine medlemmer, å få bestilt ”President’s Appreciation Award” fra nettbutikken i USA. Utmerkelsen har betegnelsen G-168, og bør bestilles sammen med et ordensbånd, G-194 eller G-203.

Medlemsrekruttering

Hovedkontoret i Oak Brook utsteder automatisk ”Key”-utmerkelser til Lions som har stått fadder for nye medlemmer. Det er hele 17 ulike utmerkelser basert på antall medlemmer vedkommende har vært fadder for. Fadderskap skal påføres medlemsregisteret. Det finnes naturlig nok utmerkelser av mange slag. De som her er nevnt, er de som klubbene selv kan bidra til blir benyttet. Det er også utmerkelser som distriktsguvernøren og verdenspresidenten kan tildele, men de har vi ikke tatt med her.