Min Lions

Klubbutvikling

Legge ned klubb

Her finner du prosedyre og skjema som skal benyttes nå en klubb skal opphøre/settes i status quo. Prosedyren  gjelder også når man skal slå sammen to klubber.

  1. Det må foreligge et vedtak på et klubbmøte om nedleggelse. Vedtaket, som skal gi begrunnelse for hvorfor klubben legges ned, signeres av styret, og sendes til distriktsguvernør (DG) med kopi til Lionskontoret og ansvarlig for medlemsarbeid (MD-GMT). Ansvarlig for medlemsregisteret (som i dag er Borgar Aasterud) har ansvaret for å meddele dette til de personer som skal ha denne opplysningen, herunder Oak Brook. Husk at vedtaket må inneholde klubbnummer.
  2. Klubben sender også charterbrevet til DG som arkiverer det i distriktets arkiv.
  3. DG gir sin påtegning på vedtaket, og sender det til Oak Brook.
  4. Normal prosedyre er da at klubben settes i Status Quo i tre måneder, med henstilling om å forsøke å få klubben på bena igjen.
  5. Lykkes dette ikke, kommer det etter tre måneder melding fra Oak Brook om at klubben er lagt ned.
  6. Eventuelle midler som klubben har igjen oversendes distriktskassa. Det er vanlig praksis at klubben, før nedleggelse, sørger for å gi bort midlene til et formål som vedtas på oppløsningsmøtet.
  7. Dersom to klubber går sammen, blir medlemmene i den ene klubben overført til den andre klubben. Klubben uten medlemmer legges ned, og reglene ovenfor må følges. Vanligvis er det den eldste klubben som blir valgt som «ny» klubb. Det er klubbene selv som tar beslutningene og meddeler dette til DG.