Min Lions

Klubbutvikling

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbutvikling

Håndbok i kreative prosesser

Arbeidsbok for klubbmedlemmer

Klubbfornyelse - et case studie

Syretest inkl resultater

Fadderens plikter

Forslag til vedtekter eller klubblover

For å søke om tilbakebetaling av moms, kreves det at klubben har ve...

Etablere filialklubb

Det er nå anledning for en lionsklubb til å starte en eller flere filialklubber.

Etablere ny klubb

Distriktsguvernøren er ansvarlig for stifting av nye klubber innen sitt distrikt. Distriktsguvern...

Legge ned klubb

Her finner du prosedyre og skjema som skal benyttes nå en klubb skal opphøre/settes i status quo....

Utmerkelser

Informasjon om ulike utmerkelser for president og medlemmer.