Min Lions

Funksjonsbeskrivelser

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbstyre > Funksjonsbeskrivelser

Her finner du funksjonsbeskrivelser for verv i klubben. For opplæring i styrefunksjoner henvises det til punktet om Klubbstyre

Funksjonsbeskrivelse for President

Presidentens ansvar og oppgaver.

Funksjonsbeskrivelse for Past President

Ansvar og oppgaver for past president.

Funksjonsbeskrivelse for Visepresident

Visepresidentens ansvar og oppgaver.

Funksjonsbeskrivelse for Kasserer

Klubbkasserer er tillagt følgende ansvar:

Funksjonsbeskrivelse for Sekretær

Ansvar og oppgaver for klubbens sekretær.