Min Lions

Klubbens hjemmeside

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbens hjemmeside

Her finner du framgangsmåten for å komme i gang med klubbens egne hjemmesider. Informasjon om medlemsregister finner du under fanen Opplæring.

Definere hjemmeside-redaktør

For å komme i gang med klubbens hjemmeside må det defineres hvem som skal være klubbens hjemmesid...

Slik legger du som hjemmeside-redaktør ut en enkel artikkel

Er du nettredaktør i din klubb kan du publisere artikler for klubben din, du kan endre artikler o...

Flere bilder i en artikkel

Her finner du en beskrivelse av hvordan du kan lage en artikkel med flere bilder. OBS - funksjone...

Redigere klubbens hjemmeside

Dette er bruksanvisningen for å redigere en eksisterende artikkel.

Hvordan endre størrelse på bilder?

Har du store bilder som ikke lar seg laste opp på nett? Her finner du noen tips til programmer.

Interne dokumenter og synlighet

Mappen "Interne dokumenter" er lesbar kun for medlemmer i Lionsklubben og administrator...

Påmeldingsløsning

Skjema for elektronisk påmelding på lions.no er bare for medlemmer. Den som skal melde seg på må...

Rettigheter på lions.no

Prinsippet for rettighetstildeling er at de følger verv, og at tilg...
Nettlesere og redigering

Nettlesere og redigering

Internet Explorer er som kjent på vei ut, og anbefales derfor ikke som nettleser for publisering...

Slik legger du inn en video

En film fra f.eks et arrangement kan berike innholdet i en artikkel.