Min Lions

Klubbaktiviteter

Forsiden > Medlemssenter > Klubbhåndbok > Klubbaktiviteter

Her er noen Ideer til inntektsbringende aktiviteter og humanitære aktiviteter. Det er viktig at en har god kontroll over hvilke inntekter som kan gå til de ulike kassene

Club Excellence Process (CEP)

Gjennomføring av CEP

Aktivitetsplan, eksempel

Handlingsplan, eksempel

Gjennomføringsplan, eksempel

Plan i Word-format.

Humanitære aktiviteter

Klubbkassen eksempler på aktiviteter

Aktivitetskassen eksempler på aktiviteter