Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Utvalg på villspor
Utvalg på villspor

Utvalg på villspor

Scheel-utvalget foreslår å fjerne et viktig frivillighetspolitisk tiltak når de vil kutte ut skattefradraget for gaver til frivilligheten. I fjor fikk frivillige organisasjoner 2,8 milliarder kroner gjennom denne ordningen.

Scheel-utvalget la tirsdag 02.12 frem forslag til revisjon av skattesystemet i NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. Et av forslagene er å fjerne skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner med følgende begrunnelse:

"Etter utvalgets oppfatning er det ikke skattesystemets oppgave å subsidiere skattytere som ønsker å støtte frivillige organisasjoner. Slike gaver er en privat kostnad".

-Begrunnelsen viser at utvalget ikke forstår at skattefradraget har betydning utover det rent økonomiske.

Gjennom skattefradragsordningen oppfordrer staten folk til å slutte opp om frivilligheten og viser frivilligheten tillit. Utvalget viser også manglende forståelse for frivillig sektors rolle i samfunnet og ser helt bort i fra frivillighetens bidrag i bygging av eksempelvis sosial kapital og folkehelsen, noe staten helt klart har interesse av å stimulere til, sier generalsekretær Lions Norge, Heidi Lill M. Oppegaard.

Utvalget skriver videre at "eventuell offentlig støtte til frivillige organisasjoner vil være mer målrettet hvis den skjer i form av direkte overføringer."

-Lions Norge er naturligvis ikke imot direkteoverføringer, men for at frivilligheten skal være robust må finansieringen av sektoren basere seg på flere inntektskilder. Det er et offentlig ansvar å legge til rette for dette. Kombinasjonen av offentlig støtte, medlemskontingent, privat finansiering og innsamlede midler sikrer en uavhengig frivillig sektor, sier Oppegaard.