Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Statsbudsjettet - Lions Norge hadde håpet på mer
Statsbudsjettet - Lions Norge hadde håpet på mer

Statsbudsjettet - Lions Norge hadde håpet på mer

- Mye blir stående på stedet hvil for frivilligheten i fremlagt statsbudsjett på tross av at regjeringspartiene har lovet å løfte frivilligheten i regjeringserklæringen, sier generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill M. Oppegaard.

Momskompensasjonsordninger er en svært viktig ordning for å stimulere til aktivitet i alle typer frivillige organisasjoner. Lions Norge var glad for at ordningen ble trappet opp til 1,2 mrd kr i budsjettet for 2014. Den blir stående på om lag samme nivå (nominell økning på 3,3 % til 1,239 mrd) i 2015.

Momskompensasjonsordningen er imidlertid underfinansiert og ikke stor nok til å dekke organisasjonenes reelle behov. I fjor ble det søkt om i alt 1,4 mrd kr i momskompensasjon. I år har ytterligere 123 organisasjoner sendt inn søknader og totalt søknadsbeløp vil overstige fjorårets. I Sundvoldenerklæringen har regjeringen som kjent lovet å forbedre ordningen.

Det er dessuten skuffende at beløpsgrensen for skattefradrag for gaver blir stående på 16 800 kr. Både regjeringen og samarbeidspartiene lovet at det skulle innføres en egen grense på 100 000 for bedrifter og 25 000 for privatpersoner i valgkampen. Det naturlige ville vært å fase endringen jevnt inn hvert år i stortingsperioden. Nå må regjeringen ta et større løft senere for å oppfylle løftet.