Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > OSLO-topper besøker MITT VALG-barnehage
OSLO-topper besøker MITT VALG-barnehage

Bilde 1 av 4. Ordfører Fabian Stand, varaordfører Libe Rieber-Mohn og John Øinæs i Lions Club Slemdal sammen med et knippe av barna i Ris barnehage. Foto: Kay Arne Sørensen, Lions.

ris-barnehage_mohn-og-bestyrer-ina-økseter

Bilde 2 av 4. Varaordfører Libe Rieber-Mohn og bestyrer Ina Økseter snakker med Josefine (5), Maria (5 1/2) og Nora (5 1/2) om hvor viktig det er å kunne sette grenser.

ris barnehage_ lytter til barna

Bilde 3 av 4. Barna forteller ivrig om hva de lærer gjennom MITT VALG. Og ordfører Fabian Stang, varaordfører Libe Rieber-Mohn, John Øinæs i Lions Club Slemdal, Lions Røde Fjær-leder Lise Gulbransen og bestyrer i Ris barnehage, Ina Økseter - de lytter.

ris-banehage_lions-politikere-ansatte-og-barna

Bilde 4 av 4. MITT VALG er topp! Oslo-politikere, Lions, barnehageansatte og barna i Ris barnehage er helt enige!

«
»

OSLO-topper besøker MITT VALG-barnehage

Ris barnehage i Oslo bruker undervisningsopplegget MITT VALG, og på onsdag fikk barna besøk av ordfører Fabian Stang og varaordfører Libe Rieber-Mohn. De ønsket å vite hvordan barnehagen jobber for å forebygge mobbing og rusmisbruk, samt gjøre barna rustet til å ta gode valg.

I Ris barnehage er barna stort sett alltid ute, og bestyrer Ina Økseter gjorde intet unntak denne onsdagen. Barna fortalte ivrig om hva de har lært gjennom MITT VALG, og både ordfører og varaordfører lyttet med interesse. Begge er enige om at forebyggende og holdningsskapende arbeid blant barn og unge er viktig.

Starter tidlig

Ris barnehage mener det er viktig å starte tidlig for å bygge barns sosial kompetanse.

- Vi lærer barna våre å ta hensyn til hverandre og vise hverandre respekt, og hvis noen slår eller stenger andre barn ute fra lek, har barna lært å ta kontakt med en voksen, sier bestyrer Ina Økseter.

Hensikten er å skape et trygt og godt miljø, og hovedpunktene er gode holdninger og positive sosiale bånd mellom barna. I barnehagen jobber de aktivt med å trene barna i å sette grenser. Hva er riktig og galt? Hva er greit og hva er ikke så greit? Det er viktig at man tidlige lærer å setter egne grenser.

Ris barnehage bruker også MITT VALGs opplegg ”Vold og seksuelle overgrep», et program som gir voksne og barn hjelp til å snakke om et vanskelig tema. I disse samtalene er grensesetting essensielt. Rieber-Mohn snakket med jentene om gode og vonde berøringer.

Under besøket benytter Fabian Stang også anledningen til å snakke om miljø og hvor viktig det er at vi sorterer søppel. Dette er også viktige holdninger for fremtiden.

Alle må bidra

Lions Club Slemdal har et løpende samarbeid med Ris og Røa menighetsbarnehager, Slemdal barneskole og Ris ungdomsskole, samt idrettsforeningene Ready Bandy og Heming Fotball. De har alle blitt kurset i MITT VALG og bruker opplegget aktivt for å utvikle de sosiale og emosjonelle ferdighetene hos barn og unge. Klubbene Heming Fotball og Ready Bandy bruker også MITT VALG for å skape sunne og gode innstillinger blant spillerne.

 - Vi registrerer at flere skoler og barnehager viser interesse for MITT VALG, og gjennom Lions Røde Fjær 2015 får vi et økonomisk grunnlag for å tilby flere kurs i MITT VALG, sier John Øinæs i Lions Club Slemdal.