Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Ny tiltaksplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn
Ny tiltaksplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn

Ivar Tollefsrud, daglig leder for MITT VALG  og generalsekretær Heidi Lill M. Oppegaard deltar med egen stand på dagens konferanse om vold og seksuelle overgrep. 

Ny tiltaksplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn

I dag 20. november feirer FNs barnekonvensjon 25 år. Lions og Mitt Valg deltar med stand på nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep. 

Følg konferansen live her

- Regjeringen legger i dag frem en forpliktende tiltaksplan med 43 prioriterte tiltak, som er en målrettet innsats for å bekjempe vold og overgrep mot barn og ungdom, sier barneminister Solveig Horne (FrP). 

Barn og ungdom som utsettes for vold og overgrep skal sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor. 

- Tiltaksplanen skal hjelpe alle oss som har ansvar for barn til å ha mer mot, se mer, høre mer og handle mer. Vi må jobbe sammen for å bekjempe vold og overgrep mot barn, sier statsråden. 

Vanskelig å snakke om

Mange som jobber med barn sier det er vanskelig å snakke om vold mot barn. Gjennom tiltaksplanen skal blant annet kommuneansattes kompetanse i å snakke med barn om vold og overgrep styrkes. Regjeringen sier de skal sørge for at kunnskap om vold og overgrep skal inngå i utdanningene til dem som jobber med barn. - Vi styrker familievernet og helsestasjonene, og samarbeidet mellom dem, for å gi hjelp tidligst mulig, sier Horne.

Lions kan bidra

Lions har utviklet et kurs som gir innsikt i hvordan kommunisere med barn om dette vanskelige temaet. Kurset bygger på programmet MITT VALG som er et verktøy for å styrke barn og unges sosiale kompetanse. MITT VALG brukes i skoler og barnehager over hele landet i deres forebyggende arbeid.

Programmet "Vold og seksuelle overgrep mot barn" blir for tiden prøvd ut i Trondheim i samarbeid med Støtteforeningen mot incest (SMISO) i Trondheim.

Det er mange punkter i planen som berører Lions arbeid, særlig punkt 12 der det står at det skal utarbeides en kunnskapsstatus og arrangeres et ekspertmøte om digital mobbing. Hensikten er å få oppdatert kunnskap om utviklingen, og om tiltak for å bekjempe mobbing på sosiale medier.

- Vårt forebyggende program, Mitt Valg, bør bli vurdert som et effektivt tiltak, sier generalsekretær i Lions Norge, Heidi Lill Mollestad Oppegaard som allerede har tenkt ut hva Lions nå skal gjøre:  - I neste uke sender Lions Norge et brev til statsrådene Hone, Høye, Anundsen og Røe Isaksen hvor vi henviser til tiltaksplanen. Vi vil be om et møte for å fortelle om hvordan Mitt Valg kan brukes i skoler og barnehage som et tilak for å nå målsetningen.

I planen rettes innsatsen mot følgende områder:

• Forebyggende arbeid og godt foreldreskap

• Det offentliges ansvar

• Barn og ungdoms egen deltakelse

• Tverrfaglig samarbeid og frivillig sektor

• Rett hjelp til rett tid

• Forskning og kompetanse 

Tiltaksplanen omfatter alle barn og ungdom mellom 0–18 år. Arbeidet med planen er koordinert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og skal gjennomføres i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og unnskapsdepartementet med direktorater..

Last ned tiltaksplanen "En god barndom varer livet ut" (PDF).