Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > MITT VALG på reklamefrie dager

MITT VALG på reklamefrie dager

Se video og hør radiospot om Lions' undervisningsprogram MITT VALG.

På de aller viktigste helligdagene, 1. juledag, langfredag, 1. påskedag og 1. pinsedag, er det et forbud mot å sende kommersiell reklame i radio- og TV-kanaler som sender fra Norge. Disse dagene kalles "reklamefrie dager". Det har blitt en tradisjon at kanalene gir gratis plass til ideelle organisasjoner slik at de kan informere om sin virksomhet.

Lions har søkt om plass i påsken 2015 på TV 2, TV Norge, P4, Radio Norge (CBS) og lokalradioene med en film/lydspott om vårt forebyggende program, MITT VALG.

Dette er budskapet:

"Det er viktig å gi barn og unge troen på at de kan noe og at de opplever mestring. Vi må bygge gode holdninger, lære dem å ta gode valg og styrke deres selvtillit. Barn og unge må lære å respektere hverandre og motstå gruppepress. Lionsprogrammet "Det er mitt valg" bygger sosial kompetanse hos barn og unge, og er forebyggende i forhold til mobbing, rusmisbruk og vold og overgrep. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. "

Film om DMV 30 sek:

Radiospot MP3 (500kb):

MP3: Radiospot: "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne"

Wav: Radiospot :"Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne"