Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Lions støtter TV-aksjonen - bli bøssebærer!
Lions støtter TV-aksjonen - bli bøssebærer!

Generalsekretær i Lions Norge, Hroar Thorsen, håper mange i Lions melder seg som bøssebærere for årets TV-aksjon. 

Lions støtter TV-aksjonen - bli bøssebærer!

Lions i hele vårt langstrakte land har lange tradisjoner for å støtte TV-aksjonen NRK. I år er det Kirkens Bymisjon vi samler inn til søndag 21. oktober

Lions støtter TV-aksjonen på ulike måter. Mange Lionsklubber gir penger, medlemmer stiller opp år etter år i de lokale komiteene som planlegger aksjonen. I tillegg snører vi på oss de gode skoene for den fine søndagsturen som bøssebærere. På steder med store avstander mellom husene, stiller mange Lionsklubber opp og kjører bøssebærerne rundt.

I år bretter vi opp ermene for Kirkens Bymisjon under mottoet "Mindre alene sammen". 

Meld deg som bøssebærer i dag! Her registrer du deg:  www.blimed.no

Se kampanjefilmen  TV aksjonen 2018

Dette går pengene til

 «Alle skal få muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap»

Gjennom årets TV-aksjon skal vi skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700.000 møter mellom mennesker.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som kan redde liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Kom inn for natten – akutte behov
Alle mennesker som oppholder seg i byene våre skal få dekket basisbehov som mat, en seng å sove i og toaletter. Kirkens Bymisjon skal etablere flere akuttovernattinger. Her tilbyr vi de som trenger det aller mest et tørt, trygt og varmt sted å sove innendørs. Vi skal også etablere enkle matstasjoner som skal servere minst ett varmt måltid om dagen til mennesker som ellers har få steder de kan komme innendørs og spise varm mat. Videre skal aksjonsmidlene sikre at flere byer har et sanitærtilbud som toaletter, dusj og vaskemaskin. Dette er spesielt aktuelt for fattige tilreisende personer.

Kom inn i hverdagslivet – deltakelse
Med årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Vi ser at mange ønsker å jobbe, men at kravene i det ordinære arbeidslivet blir uoverkommelige. For mange kan det å komme i arbeid bety mindre rus, jevnere døgnrytme og bedre livskvalitet. Ved å etablere flere kafeer for folk med ruserfaring eller dårlig psykisk helse ønsker vi å bidra til økt livskvalitet for mennesker i en utfordrende livssituasjon. Kafeene skal være et sted der alle kan oppleve fellesskap, spise næringsrik mat, få hvile og informasjon om andre deler av hjelpeapparatet.

TV-aksjonsmidlene skal også brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr slik at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet jevnlig. Vi ser at mange barn ønsker seg dette, men hverken har råd eller tilgang.

Kom inn i samfunnet – inkludering
Alle skal få muligheten til å ta del i et inkluderende fellesskap. Kirkens Bymisjon skal skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø. Dette skal vi gjøre ved å organisere møter på tvers av generasjoner, og møter mellom norske frivillige og innvandrere som har vært kort eller lang tid i Norge. Målet er å bli kjent, få et utvidet nettverk, gjøre ting sammen, praktisere norsk og forstå de norske samfunnskodene. Med TV-aksjonen NRK kan vi skape møter på tvers av generasjoner og kulturer. Pensjonister kan gi leksehjelp og språkopplæring til unge innvandrere, som takker for hjelpen med aktiviteter, gode måltider og hyggelig selskap. Slik skaper vi gjensidige møter på nye arenaer. Hvis du er interessert i flere konkrete tiltak og forklaringer på hvordan pengene skal brukes, kan du se fullstendig oversikt på blimed.no.