Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Lions satser riktig – igjen!
Lions satser riktig – igjen!

Beistølen Helsesportsenter ble reist med midler fra Lions Røde Fjær-aksjonen i 1966. Nyansatt direktør Astrid Nyquist mener Lions virkelig har truffet planken med barne- og ungdomsprosjektet MITT VALG som formål for årets innsamlingsaksjon.

Lions satser riktig – igjen!

- Jeg synes tankesettet bak MITT VALG er en gavepakke til alle som jobber for et mer tolerant samfunn, sier Astrid Nyquist, nyansatt direktør på Beitostølen Helsesportsenter.

Beitostølen Helsesportsenter støtter innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær 2015!

Formålet for aksjonen er det landsomfattende barne- og ungdomsprogrammet MITT VALG som er et undervisningsopplegg som bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø. Opplegget er holdningskapende og forebyggende med hensyn til problematferd som mobbing og rusmisbruk.

Programmet brukes primært i skoler og i barnehager, men Nyquist mener konseptet kan fungere i flere sammenhenger der barn møtes. 

- Et godt læringsmiljø er noe vi er opptatt av på Beitostølen helsesportsenter også, forteller direktøren. - Å ta vare på hverandre, respektere ulikhet og føle gleden over egen mestring. MITT VALG kan også bidra til å styrke selvtilliten hos unge med funksjonsnedsettelser slik at de bedre ser muligheter til å delta i et stadig mer krevende og prestasjonsrettet arbeidsliv.

- Sosial kompetanse og empati vil bli etterspurte ferdigheter i fremtiden, og dette kan bidra til at vi evner å verdsette et større mangfold og øker respekten for personer med ulik bakgrunn og forutsetninger.

 I 1966 var formålet for Lions Røde Fjær å bygge Beitostølen Helsesportsenter. I årene som har gått har senteret utviklet seg til å bli et av landets mest anerkjente institusjoner innen helsesport. Lions' investering viser seg å ha vært både langsiktig og bærekraftig, og har medvirket til vekst for viktige målgrupper.

- Formålet for årets aksjon er brennaktuelt, og vi tror Lions igjen har truffet riktig og satset på et arbeid som vil være viktig i mange år, sier Nyquist.

I tillegg til å støtte Lions Røde Fjær 2015, bidrar Beitostølen Helsesportsenter til Lions' arbeid gjennom å være en "Venn av Lions".

Mer informasjon: