Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Lions safe senter i Libanon er igang
Lions safe senter i Libanon er igang

Så er Safe-senteret til Lions Norge åpnet i Bekaadalen i Libanon, bare et steinkast fra grensa til Syria der krigen raser for fullt på sjette året. Klasserommene har fått ordentlige pulter og skolen er av en helt annen kvalitet enn det flyktningebarna er vant til.

Lions safe senter i Libanon er igang

Innsamlingen til vårt første safe senter i Libanon har gått over all forventning. Nå er senteret åpnet.

"Community Center Against Child Labor" ligger i Sadnaayel i Bekaadalen i Libanon nær den syriske grensen. Mellom 200 og 400 barn vil nå få mange tilbud, blant annet skolegang og legehjelp i trygge omgivelser.

Kamp mot barnearbeid

Vår samarbeidspartner Beyond, som drifter vårt nye senter, er sterkt engasjert i menneskerettigheter. Som navnet tilsier, "Community Center Against Child Labor", vil kampen mot barnearbeid være et prioritert mål for arbeidet ved senteret. Dette er et av flere sentere som ILO (International labor organization) vil etablere i Libanon for å implementere "the National Action Plan to Eliminate the Worst forms of Child labor by 2019". ILO ønsker en holistisk og lokalt forankret tilnærming til problemet med barnearbeid.

Utdanning og trygghet

"Community Center Against Child Labor" er plassert midt mellom lokalbefolkningen og flyktningeleirene, og skal forene de to bosetningene. Senteret har plass til 200 barn og planen er å kunne kjøre doble skift slik at opptil 400 barn får et undervisningstilbud. Senteret vil bli bemannet med fag- og helsepersonell, en del av disse er frivillige ressurspersoner også fra andre deler av verden.

Alle barna tar først en lese- og skrivetest i engelsk og arabisk, og får så et undervisningstilbud som skal gi nok kompetanse til at de kan begynne på vanlig skole. Det betyr at barna får 3 x 3 måneder med undervisning for å passere nivå 3 som betyr at de er klare for vanlig skole.

De fleste av barna er flyktninger fra Syria, men senteret åpnes for også libanesiske barn, og da spesielt barn som er fanget i barnearbeid eller har falt ut av skolen av andre grunner. Dessverre er det endel familier som ikke vil eller kan la barn være barn, men det er bedre med noe undervisning enn ingen undervisning. Skoletiden vil derfor tilpasses barn som jobber i tillegg til å gå på skole.

Barnehagen er også ny og skal ikke bare være et oppbevaringssted, men fylles med pedagogisk innhold. Dette vil være et tilbud til de mødrene som jobber.

Senteret vil også tilby psykososial hjelp og hjelpe barna til en normalisert tilværelse. Barna har med seg sterke opplevelser som krig, tap av venner eller nære familiemedlemmer og flukt.  Gjennom ulike aktiviteter som sang og musikk, tegning, forming og undervisning skal barna få hjelp til å bearbeide det de har opplevd. Mange av flyktningbarna har vært uten skolegang i flere år, og gjennom undervisning på senteret vil barna få hjelp til å ta igjen det tapte.

Sentrale fokusområder ved Community Center Against Child Labour:

 • Hindre/opplyse/begrense barnearbeid
 • Opplysning om menneskerettigheter
 • Som en følge av dette, barns rolle i familien - også i forhold til barnearbeid
 • Tilby trygghet
 • Psykososial hjelp
 • Et sted for lek
 • Et sted hvor barna lærer om vennskap og lærer å bygge relasjoner
 • Undervisning - sikre utdanning - hindre analfabeter

Flyktningene strømmer til

Antall ”safe centre” i Libanon har vært oppe i 107 sentre, men siden pengestrømmen nå vil gå gjennom myndighetene (og ikke gjennom Unicef som tidligere) er det usikkert hva som vil skje med sentrene fremover. Det er en risiko for at flere sentre blir lagt ned som en følge av dette.

Det kommer en strøm av flyktninger, anslagsvis 2-3 nye telt pr leir pr uke (basert på estimat fra feltarbeiderne). Med 3.600 leire og flere i hvert telt nærmer det seg 50.000 nye flyktninger pr uke. Like ved vårt senter var det en ny leir under etablering med flyktninger fra Aleppo - som har kommet til fots.

Finansiering

Det er norske Lionsklubber som har finansiert prosjektet som nå består av seks bygg. Dette er helt ulikt andre Safesentre i området som holder til i store plasttelt. Byggene er isolert, har innlagt strøm og vil være varme om vinteren.

Senteret er det første i sitt slag i Libanon, og er godt forankret hos myndighetene.  Konseptet vil bli videreutviklet underveis. 

Lions Norge har forpliktet seg til å bygge dette senteret, og å drifte det i to år. Så vil det hele tiden være et erfaringsgrunnlag fra bygging og operativ drift som vil gi incitamenter i forhold til fremtid og eventuelt flere sentere utover 2017-2018. 

Finansiering av byggingen av selve senteret er nå vel i havn. I avtalen (MOU) med organisasjonen Beyond var budsjettet for byggarbeidet 125.000 USD.

Status for innsamlingen pr. 13. januar 1.753.500 kroner. Dette er over all forventning - tusen takk til alle som har bidratt!

Innsamlingen fortsetter nå med full styrke for å sikre drift i minimum to år.

20161220-libanon-safe-center_stående-

Lions Safe Center i Bekaa-dalen i Libanon har høy standard med isolerte bygninger og elektrisitet.

Community Center Against Child Labour vil bli merket med likeverdige skilt fra alle involverte parter;

 • Lions Norway
 • Beyond Association
 • ILO
 • Libanesiske myndigheter (skole/arbeid)

Slik kan du bidra

Gi til prosjektets konto 9001 23 04284

Skattefradrag: Du kan føre gaven som fradrag på selvangivelsen ved beløp fra 500,- kroner og inntil 25.000,- kroner. Husk å oppgi ditt personnummer på innbetalingen. Bedrifter oppgir organisasjonsnummer.

Start din egen innsamling

Det er enkelt å lage egen innsamling til syriske flykninger. Gå til  minaksjon.lions.no/flyktningbarn

Følg aksjonen på Facebook: https://www.facebook.com/barnaiarsal/

20161220 barn safe center

Billedtekst: Det er nå blitt vinter med kuldegrader i store deler av Bekaa-dalen. Da er det godt å komme til Safe senteret og få et måltid varm og næringsrik mat. Vår samarbeidspartner Beyond tar godt vare på barna, og er også nøye med bordskikken.