Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Inspirasjon til Trøndelag
Inspirasjon til Trøndelag

Bilde 1 av 11. Joe og Joni Preston ble svært begeistret over den vakre byen Trondheim. Klikk på pilene for å se flere bilder. Foto: Alf E Olsen.

romolslia-skole-lærer-kjetil-våg

Bilde 2 av 11. Lærer Kjetil Våg holder MITT VALG-tme på Romulslia Skole i Trondheim. Dagens tema er positive og negative aspekter ved bruk av mobiltelefon.

tone-tronstad-mitt-valg-og-joe-preston

Bilde 3 av 11. Instruktør Tone Tronstad orienterer internasjonal president Joe Preston om MITT VALG, den norske versjonen av programmet Lions Quest.

rektor-aage-holberg-og-ryddolf

Bilde 4 av 11. Rektor ved Romolslia skole i Trondheim Åge Holberg holder frem trofeet "Ryddolf" som elevene konkurrerer om hver fredag med oppførsel, innsats, ro i klassen og vennskap.

regnbue-mitt-valg

Bilde 5 av 11. Å tegne en regnbue med følelser og farger er en av øvelsene i programmet MITT VALG.

preston-og-klasse-romolslia-skole

Bilde 6 av 11. Joe Preston er med på en MITT VALG time på Romolslia skole. Her diskutereres bruk av mobiltelefon. Klassens lærer Kjetil Våg til høyre.

svein-berntsen-og-elever-romulslia

Bilde 7 av 11. Internasjonal direktør Svein Berntsen prater med elever på Romolslia skole om positive og negative sider ved bruk av mobiltelefon.

ip-hjemme-hos-bård-olsø

Bilde 8 av 11. Bård Olsø er medlem i Lions Club Orkla. Olsø inviterte presidentparet til sodd og multekrem i sitt hjem før konserten i Moe Kirke til inntekt for TV-aksjonen.

ip-og-medlemsmøte

Bilde 9 av 11. Verdenspresidenten holder foredrag for de nærmere 70 Lions-medlemmene som hadde møtt opp mandag kveld.

øyvind-ramstad-og-jarle-B-lande-namsos-medlemmer

Bilde 10 av 11. Øyvind Ramstad (tv) har rekruttert 19 medlemmer inn i Lions Club Namsos. President Jarle B. Land i midten og internasjonal president Joe Preston til høyre.

20141021-joe-preston-nye-medlemmer

Bilde 11 av 11. Internasjonal president Joe Preston holder opptaksseremoni for nye medlemmer. Velkommen!

«
»

Inspirasjon til Trøndelag

Trønderne hadde invitert selveste sjefsløven til storbyen sin 18-20 oktober til konsert, skolebesøk og medemsmøte.

Lions internasjonale president Joe Preston og hans kone Joni kom til Trondheim lørdag ettermiddag og Morten Singsaas, Ragnvald Johnsen og Alf E. Olsen hadde lagt opp et variert 3-dagers program.

Joe og Joni Preston kommer fra Arizona, og hadde aldri vært i Norge før. Søndag formiddag fikk de en omvisning i byen. 

Vann for 30.000

Søndag kveld var det konsert til inntekt for TV-aksjonen og Moe Kirke i Orkdal var stapp full. Kirkekonserten ble arrangert av Lionsklubbene i Orkdal sammen med menighetsrådet.

Konfransier Odd Ustad fra Lions var synlig stolt av å kunne presentere et høyt nivå på de lokale artistene. Det var både unge talenter og mer etablerte sangere og musikere på scenen, og Lions bidro også her med visegruppen Duo Dompapen. Etter en drøy halvtime med Ole Ingvars danseband, avsluttet Hanne Berntsen fra Lions Club Askøy konsertkvelden med en fortryllende versjon av "Amazing Grace".

Konserten resulterte i 30.000 kroner som i sin helhet gikk til TV-aksjonen og Kirkens Nødhjelps vannprosjekter.

Mitt Valg-skole

Romolslia skole i Trondheim er en skole som bruker Lions' holdningsskapende program Mitt Valg, og skolen er stolte av å ha et godt læringsmiljø og elever med høy sosial kompetanse. Mitt Valg har vært brukt på alle trinn i snart tre år, og både rektor og lærere mener det er svært viktig å prioritere dette arbeidet.

Joe og Joni Preston fikk overvære en time i Mitt Valg med en 5. klasse, og tema denne dagen var mobilbruk. Både positive og negative sider ble identifisert og drøftet, og barna var aktive og reflekterende. Samtalen foregikk på engelsk slik at presidentparet skulle fortstå det som ble sagt.

I et møte etter timen, fortalte rektor Åge Holberg og lærer Kjetil Våg om hvordan skolen bruker Mitt Valg.

- Mitt Valg boken er jo selveste bibelen innen sosial kompetanse, forteller Våg. Når jeg skal ha en MITT VALG-time, velger jeg ut oppgaver og temaer som vi mener er riktig for den enkelte klasse.

Rektor Åge Holberg fortalte om flere tiltak skolen gjør for å skape et godt læringsmiljø og motivere elevene. Hver fredag ettermiddag er det åpen dag, og elevene selv måler klassens innsats på oppførsel, språkbruk, vennskap, måltider og lek. Den klassen som oppnår best resultat, blir ukens vinner av trofeet "Ryddolf". Når en klasse vinner Ryddolf, må læreren fortelle om klassen i plenum, der også foreldre og lokalsamfunnet er invitert.

Presidentbesøket fikk overvære en musikktime der Rikskonsertene var på besøk og jazzet med elevene. Etterpå fremførte 1. og 2. klassene en potpurri av Prøysen.

- Elevene våre har et høyt nivå når det gjelder refleksjon. Skolen satser også mye på kunst og musikk, og dette har spesialt gode resultater for barn med spesielle utfordringer, forteller Holberg.

Medlemsmøte

På mandag kveld ble et stort møterom på Rica Nidelven fyllt opp med medlemmer fra både Nord- og Sør-Trøndelag samt Nordland. Internasjonal direktør Svein Berntsen var kveldens konfransier. Distriktsguvernør Alf E. Olsen presenterte distriktets mange utenlandsprosjekter og guvernørrådsleder Tor G. Hovde orienterte om Lions Norge.

Joe Preston ga et gnistrende foredrag basert på årets program "Strengthen the pride".

- Å hjelpe andre er vårt varemerke, påpeker Preston. "Service is who we are". Han oppfordret Lions om å reflektere over alle de vi hjelper gjennom våre aktiviteter, det vil garantert skape stolthet. Klubben må evaluere sine aktiviteter og vurdere om det er behov i lokalsamfunnet for nye aktiviteter. Han løftet også frem 100-års markingen: Frem mot 2017 skal Lions hjelpeaktiviteter på verdensbasis nå frem til minst 100 millioner mennesker.

- Service is the force that drives us forward, and will continue to do so into the next 100 years!

Nye medlemmer

Ragnvald Johnsen er ansvarlig for medlemsarbeidet i distriktet, og han kunne fortelle at Lions Club Namsos nylig rekrutterte 13 nye medlemmer. Distriktet har en kvinneandel på 34 prosent, den høyste i Norge.

På medlemsmøtet ble seks nye medlemmer tatt opp og seremonien ble utført av ingen ringere enn verdenspresidenten. Lions Club Stjørdal fikk to nye medlemmer, Jorulf Koliløkk og Arve Oppland, Lions Club Melhus tok opp Tor Arne Granmo, og Lions Club Orkla fikk tre nye; Ingeborg Solligaard, Anne Krogstad og Terje Singsaas.