Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Høydepunkter fra Lions Riksmøte 2017
Høydepunkter fra Lions Riksmøte 2017

Kongens fortjenstmedalje ble overrakt til Einar Lyngar fra Lions Club Ringsaker. Til høyre, ordfører for Ringsaker kommune,  Anita Ihlen Sveen.

Høydepunkter fra Lions Riksmøte 2017

Årets riksmøte i Hønefoss gjorde flere viktige beslutninger i helgen. Les om høydepunktene her. 

Lions Riksmøte ble arrangert for 65.ende gang 26-27 mai på Sundvolden Hotel. Møtet ble åpnet fredagen av leder for riksmøtekomiteen, Borgar Aasterud. Distriktsguvernør Jonny Steindal ønsket velkommen til distriktet (104 D4).

Forhandlingene ble streamet. Logg inn og se opptakene her:  http://lions.no/Medlemssenter/Moeter/Riksmoete/Her-streames-Lions-Riksmoete-2017 

Ordføreren i Ringerike kommune, Kjell B. Hansen, takket Lions som fremhevet hvor viktig frivilligheten er for områdets rike kulturliv. Frivilligsentralen på Hønefoss har 400 frivillige og Lions er godt kjent for sitt årlige stabburslotteri på torget i Hønefoss. - Det er moro å se at pengene går til folk som virkelig trenger det, og vi har et godt forhold til alle 10 Lionsklubber Ringerike-området. Vi har stor respekt for det dere gjør, og vi vil bidra så langt vi kan for å møte utfordringer som også dere ser, sa Hansen.

Utdeling av Kongens fortjenstmedalje

Ordfører i Ringsaker, kommune, Anita Ihlen Sveen, kom så på scenen, overraskende på de fleste. - Tusen takk for at dere gjør en forskjell og bryr dere. Vi som velferdsleverandør er svært takknemlig for deres bidrag, sa Ihlen Sveen.

Lions Norge hadde søkt om kongens fortjenstmedalje som nå henger høyere enn før ettersom det er færre som får den, og det er ordføreren som har den hyggelige jobben med å overrekke den. Kongens fortjenstmedalje gikk til Einar Lyngar i Lions Club Ringsaker for sin imponerende innsats for å hjelpe mennesker, særlig barn.

- Dette var veldig uventet, sa Lyngar i sin takketale. Det er dere i Lions gjør det mulig for meg å gjøre det jeg gjør. Vi skal ikke være redde for utfordringer. Vi må tørre å ta tak i dem og gjøre noe med dem. 

Lions Tulipanpris 2017 til Solliakollektivet

Hans Otto Glomsås, leder for forebyggende barne- og ungdomsarbeid, delte ut to priser, Lions Ungdomspris og Lions Tulipanpris. Kravene for å få tulipanprisen er at arbeidet samsvarer med tankene bak vårt forebyggende program Mitt Valg..Forslaget kom fra Lions Club Oslo Bøler som har samarbeidet med stiftelsen i lengre tid.

Solliakollektivet tilbyr heldøgnsbehandling for voksne med rusproblemer. Solliakollektivet teller til sammen fire avdelinger, hvorav de to største er Sollia og Trogstad. Begge steder er små økologiske gårdsbruk. Hverdagene her preges av gårdsarbeid, terapi og fellesskap. - Vårt mål er at folk får en ny start på livet som rusfri, sa Tore  Helgesen og Marianne Helgesen, lære dem å få et rusfritt liv og ettervern. Jeg synes Lions gjør en veldig fin jobb, og er veldig stolt av at vi får denne prisen, sa Helgesen.

Vinneren av Lions Tulipanpris får et kunstverk i glass og 50.000 kroner til sitt arbeid.

Lions Ungdomspris 2017 til Alternativt dagsverk

Lions Club Notodden og Lions Club Notodden/Telerosa hadde nominert Alternativt dagsverk-komiteen ved Notodden videregående skole til Lions Ungdomspris 2017. Elevene har engasjert seg sterkt i å hjelpe brannskadde barn i Etiopia. De har foruten å samle inn penger holdt mange foredrag, og har i samarbeid med Lionslubbene på Notodden vært med på å arrangere "Walk and run" der inntektene går til prosjektet i Etiopia. 80 barn har tl nå fått hjelp til operasjoner. "Elevene har engasjert seg langt utover det man forventer av elever i slike aksjoner", sa leder for forebyggende barne- og ungdomsarbeid Hans Otto Glomsås, som sto for utdelingen

- Vi har jobbet med dette nå i fire år, og vi vil fortsette med dette neste år også. Vi er veldig stolte for denne prisen og setter stor pris på å bli sett og verdsatt, sier Aurora Eliassen Urdal i sin takketale. 

Vinneren av Lions Ungdomspris får 50.000 kroner til sitt arbeid.

Øystein Hagen fra Hønefoss og Tonje Magerø Thorsen fra Larvik sto for underholdningen sto for flott underholdning.

Interessante foredrag

Per Bleikelia har nettopp gått av som direktør for Ringerike Sykehus. Han holdt et innlegg om ledelse og motivasjon. Han kjente godt til Lions fra før, særlig fra tiden som viseadministrerende ved Radiumhospitalet. - Vi bygde Montebellosenteret på Lillehammer sammen med Lions, et unikt senter i internasjonal sammenheng, og dere kan være stolte over hva dere har fått til der, sa Bleikelia. Han snakket så om sin ledelsesmodell der han påpeker hvor viktig det er å definere og prioritere viktige målgrupper. På sykehuset er dette pasientene, og den viktigste ansatte er ikke direktøren eller styret, det er legene. Økt konkurranse i helsevesenet gjør at sykehusene nå må konkurrere om pasientene. Den nye generasjonen står ikke med lua i hånden og venter tålmodig, de vil ha umiddelbar behovstilfredsstillelse. Nå må legen gjøre seg fortjent til at pasienten skal komme.

Fra Diabetesforbundet kom forbundsleder Nina Skille. Hun takket Lions for den store jobben de gjorde på 1980-tallet da mange av lokallagene ble etablert. Og var svært glad for at Lions nå vil gå inn for å hjelpe til på dette området. Lions Clubs International har valgt ut Diabetes som vårt viktigste satsingsområde i de neste årene. Hun forklarte forskjellen mellom diabetes 1 og diabetes 2 på en forståelig måte, og hvor viktig det er at man oppdager sykdommen tidlig. Antallet som får diagnosen diabetes1 ligger jevnt, men diabetes 2 øker over hele verden. Diabetes kan forårsake blindhet, at man må amputere lemmer og dødsfall. Mens diabetes 1 må kontrolleres med medisiner, kan diabetes 2 i mange tilfeller forebygges og er ofte knyttet til livsstil. Nina Skille fikk diagnosen diabetes 1 som barn, og fortalte om sin oppvekst med sykdommen. En slik diagnose krever masse planlegging i hverdagen, noe man som barn ikke alltid er like innstilt på. Hun forsikret om at Diabetesforbundet er svært glade for at Lions ønsker et samarbeid. Det vil bli jobbet videre sentralt, og hun oppfordret alle Lionsklubbene til å ta kontakt med lokallagene for å finne ulike samarbeidsformer. 

Anne Aaby fra Prospera fortalte om hvordan de bistår frivillige organisasjoner med pro bono konsulenttjenester innen ulike kompetanseområder. 

TV-aksjonen NRK med Adelheid Sæther, fylkesaksjonsleder for Akershus, takket Lions for innsatsen for TV-aksjonen gjennom mange år. Motto for årets aksjon er "Hvert barn er en mulighet".

Forhandlinger

På fredagens møte ble det registrert 210 stemmeberettigede. 

Mens vi venter på fullstendig protokoll (tar forbehold om eventuell unøyaktig ordlyd) får du her beslutningene i noen viktige saker.

  • Lions Aid Norway (LAN) skal nå etableres som en stiftelse og vedtektene skal godkjennes av riksmøtet 2018. 
  • Vi får en ny merkedag, Lions Miljødag, og plan for dette skal utarbeides til guvernørrådsmøtet i november 2017.
  • Vi skal arrangere ny Lions Røde Fjær aksjon i 2020.
  • First Lego Legue er vedtatt som ny nasjonal aktivitet inne forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

På lørdagen fikk kandidatene til vervet Guvernørrådsleder for lionsåret 2018-2019 presentere seg. Senere på dagen ble det klart at Kari Sandøy-Jarman blir guvernørrådsleder, og Johnny Steindal tar over roret som leder for medlemsarbeidet (MD GMT).

Arve Lund går på som Guvernørrådsleder for 2017-2018.

Alf-Erling og Britt Elin Isaksen fra Lions Club Tana Nesseby presentere Helsesportsuka i Tana. De takket for alle bidragene til leiren og spesielt Lions Club Bergen Bergenhus for gaven på 50. 000 kroner. Delegatene ble imidlertid oppfordret til å finne flere deltagere med funksjonshemming som kan ha glede av å delta på en slik unik sosial aktivitetsuke. Leiren for sommeren 2017 har nå 30 deltagere og 20 ledsagere.

Sanjeev Ahuja fra hovedkontoret i Chicago presenterte vår strategiplan 2017-2020, "LCI Forward", med stort fokus på den nye app'en MyLION, etterfulgt av seminarer som ble holdt distriktsvis: Hvordan kan vi bruke den nye app'en?

Lions ildsjelpris 2017 gikk til Oddmar Jenssen (104 A), Sissel Bollingmo (104 B2), Tor Enger (104 C3), Ingrid Gurine Strand (104 D4), Ola Martin Rognved (104 E6), Hans Moe (104 H) og Vidar Waaden (104 J).

Ole Tamlag er leder for forbyggende barne- og ungdomsarbeid i distrikt 104C3. Han fikk en hederspris for distriktets imponerende resultater for Lions Tulipanaksjon 2017. Distrikt C3 (Oppland, Hedmark og deler av Akershus) solgte flest tulipaner per medlem, og alle klubbene deltok i år på aksjonen.