Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Høring om regjeringens frivillighetserklæring
Høring om regjeringens frivillighetserklæring

Høring om regjeringens frivillighetserklæring

På FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember la regjeringen fram sin frivillighetserklæring. Denne skal legge rammen for dialog og samspill mellom frivilligheten og regjeringen.

Erklæringen sendes nå ut på høring, og Lions Norge vil delta i denne.

- Frivillighet er en avgjørende del av så godt som alle samfunnsområder. Gjennom Frivillighetserklæringen vil vi sikre frivillig sektor forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet i dialogen med regjeringen uavhengig av hvilket departement de henvender seg til. Det at folk engasjerer seg og tar ansvar i nærmiljøet, forebygger ensomhet og bygger fellesskap. Det er frivilligheten som skaper det gode samfunn, sier kulturminister Thorhild Widvey.