Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > - Fremtiden til MITT VALG er strålende!
- Fremtiden til MITT VALG er strålende!

- Fremtiden til MITT VALG er strålende!

En solskinnshistorie skal nå digitaliseres.

 Daglig leder Annica Lindén Øygard og styreleder Christian H Johansen er hjertens enige. Stiftelsen Det er mitt valg går gode tider i møte:

- Fremtiden er strålende, kommenterer Øygard. – Grunnlaget vårt er fantastisk. Vi sitter på et supert program, og nå har vi mulighet til å videreutvikle alt sammen. Vi har rom får å gjøre grep slik at programmet blir mer tidsriktig, og på denne måten kan barn og unge få enda mer nytte av verktøyene våre.

Digitalisering og videreutvikling

Hun viser til digitaliseringsprosessen de nå har startet, samt arbeidet med å endre stiftelsens fremtoning:

- Vi skal gjøre en ansiktsløftning på hele kommunikasjonsplattformen vår. Ved siden av digitalisering samarbeider vi med partnere utenfor stiftelsen, for å kartlegge hvordan andre ser på oss. Vi jobber med å skape lettfattige verktøy slik at det blir enklere å forstå hva Mitt valg-programmet er før man står midt oppi det som ny bruker.

Samtidig pågår det en videreutvikling av alle programmene, for å legge til flere leksjoner med dagsaktuelle temaer barna kan diskutere i klasserommet. Temaer som integrering, familiesammensetning og det flerkulturelle, globale samfunnet blir stadig viktigere. Det samme gjelder seksuell trakassering, bildedeling, konsekvensene av dette og diskusjoner rundt hendelser barna eksponeres for i media og i hverdagen.

- Mye av dette er med i programmet allerede, men vi kan dekke temaene enda bedre takket være midlene Lions samlet inn gjennom Lions Røde fjær-aksjon i 2015. Det er fantastisk å ha Lions i ryggen, og vi er faktisk i en særstilling nå til å kunne jobbe videre målrettet. Ikke minst får vi også støtte fra helsedirektoriet, slik at finansieringen hviler på et trygt fundament.

Øygard påpeker dessuten at man vil kunne se forandringer allerede på riksmøtet i mai. Stiftelsen vil være tilstede for å presentere nye satsningsområder, samtidig som de ønsker å samle inn tilbakemeldinger.

- Vi skal møte dagens behov

Styreleder Christian H Johansen deler Øygard optimisme for veien videre:

- At vår fremtid er strålende er det ingen tvil om. Vi jobber veldig målrettet nå med å tilpasse Mitt Valg til samfunnet vi lever i. Vi skal digitalisere og sørge for at alt som har med Mitt Valg å gjøre møter dagens krav og behov, kommenterer Johansen.

Mitt Valg har etablert seg som Lions Norges store fyrtårn, og ledelsen tar ikke lett på jobben med å fortsette det gode arbeidet:

– Nå skal vi løfte oss videre sammen med Lions, utdyper Johansen, som i likhet med Øygard trekker frem jobben tidligere daglig leder Ivar Tollefsrud har gjort de siste ti årene.

– Han er har gjort en fabelaktig jobb de siste ti årene, og Annica tar over etter ham nå for å løfte dette videre.

Berømmer dyktige instruktører

Selv legger Tollefsrud mye av æren på instruktørene som reiser rundt i hele landet for å kurse ansatte i skoler og barnehager:

– Det jeg er aller mest stolt av som daglig leder i 10 år, er hvordan vi har klart å få til et samarbeid som fungerer så godt med Lions-organisasjonen og med instruktørene i stiftelsen. Dette samarbeidet gjør at vi hele tiden kan tilby et knallgodt program og at vi finner og utdanner de riktige instruktørene til de forskjellige jobbene. Det er jeg stolt av at vi har fått til, forklarer han.

Tollefsrud påpeker at de aller fleste kommunene i landet har hatt minst én skole som har vært på kurs. Siden 1990 har nesten en million barn fått muligheten til å være med på programmet, og derigjennom styrket deres sosiale og emosjonelle kompetanse. I fremtiden skal enda flere få sjansen!

Les mer om Mitt Valg; www.determittvalg.no