Min Lions Medlemssenter Støtt oss Engasjer deg Vårt arbeid LRF 2020 Nettbutikk

Nyheter og aktiviteter

Forsiden > Engasjer deg > Nyheter og aktiviteter > Er du vår nye regnskapsmedarbeider?
Er du vår nye regnskapsmedarbeider?

Photo by  Helloquence on  Unsplash

Er du vår nye regnskapsmedarbeider?

Ved det norske hovedkontoret på Ensjø i Oslo skal det ansettes regnskaps- og økonomimedarbeider i 60 % stilling.

Vi ønsker for snarlig tiltredelse en medarbeider med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

  • relevant utdanning for stillingen
  • god erfaring med regnskapsarbeid
  • gode ferdigheter i IT
  • erfaring i bruk av nettbasert programvare
  • selvstendig
  • utadvendt
  • effektiv og god til å prioritere
  • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, behersker engelsk muntlig

Av arbeidsoppgaver kan nevnes:

Regnskap for hovedorganisasjonen med tilhørende bokføring, fakturering og oppfølging av kunde- og leverandørreskontro, lønn, årsregnskap og offentlig rapportering.

Vi kan tilby en utfordrende stilling med varierte arbeidsoppgaver i en fleksibel og dynamisk organisasjon. Ved kontoret er det i dag fire personer, så selvstendighet og fleksibilitet er viktig. Tiltredelse, lønn og andre betingelser etter avtale. Det kan senere være mulighet for utvidelse av stillingen. Kortfattet søknad med et relevant CV sendes på e-post til: post@lions.no, merkes med: regnskaps- og økonomimedarbeider innen 30. november 2019.

Har du spørsmål, kontakt: Kjell Solstad på 90740587